Perry Rhodan 1461 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1461
Název:Šiřitel míru
(Der Friedenssprecher)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1145 NGL = 4732
Terranec si bere masku - a Anoree jsou aktivní
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec v masce Skokana

Sato Ambush - pararealista učiní objev

Lalande Mishkom - ovládá nejen africkou znalost buše

Degruum, Gavval a Shyrbaat - »Amagorta« Anoree uchvátí

9. září 1145 NGL vyrazí Degruum, Shyrbaat a Gavval s YALCANDU, aby nainstalovali Šiřitele míru, hypervysílací zařízení, které má u Cantarů pomocí obrazů a textů vyvolat vzpomínky na jejich původ a staré hodnoty. Se svými dvanácti satelity šíří Šiřitel míru poselství v okruhu až čtyř tisíc světelných let. Anoree si zvolí systém Greenol1) jako stanoviště pro základní jednotku, takže několik obydlených světů, například hustě osídlená planeta Rolfth v systému Ontry-Melonzus2), patří do jeho spádové oblasti. YALCANDU se nakonec 22. září vrátí zpět na Shister.

1. října se objeví osmnáct robolodí Cantarů v systému Goring-Maat. Podle plánu »Argusauge« zajmou ODIN, CIMARRON a YALCANDU vetřelce, zatímco PERSEUS, BARBAROSSSA a CASSIOPEIA jsou kvůli své oslabené výzbroji odloženy na Heleiosu. Po zničení robotských lodí je základna Shister opuštěna, a ODIN, CIMARRON a YALCANDU odlétají na Bydru, čtvrtou planetu slunce Kanela, se Eppyla-Pharo3) sousedící uzlový bod interstelární dopravy a obchodu ve westside Mléčné dráhy. Aby nepoznaně pronikl do systému Chorpyt, ve kterém se nachází tajná základna WIDDERU, oddělí se Perry Rhodan 5. října od svých společníků, přestrojí se za Fregor tem Mila, obchodníka s uměleckými předměty z národa Skokanů, a nechá se společně se Sato Ambushem, Lalande Mishkom, druhou pilotkou CIMARRONU, třema Anoree a dvěma roboty vysadit ve dvou maskovaných space-jetech na Byrdě. Tam se Rhodan a jeho společníci snaží o průnik do v sousedství s Yarredoshem4), Normonem5) a Revnurovou hvězdou6) ležícímu systému Chorpyt. Dostanou se ale do konfliktu s kriminálními elementy obchodního světa a nakonec na sebe přitáhnou pozornost Umanioka, samostatně operujícího agenta »Pána«. Protože chce zjistit, proč chtějí proniknout do systému Chorpyt, naláká je do YENKOLLU, ale během letu Rhodan a jeho průvodci past prohlédnou. Umaniok, jehož tělo obsahuje syntronické elementy, je zabit v boji.

Když YENKOLL dorazí na Vendar, sedmou planetu Chorpytu, odebere se Ambush sám do stanice WIDDERU, aby s vědci organizace prozkoumal Perlu Moto. Během sedmi dnů se pomocí křížových odkazů na data Ernsta Ellerta objevit soubor SUNNU-HAJSCH. Ten obsahuje slova »Sunnu hajsch Amagorta-Zhendan-Laridom-Qantaril«, která v řeči Machraban7) znamenají: »Poslední cíl je Amagorta. Klid - mír - vnitřní pokoj«. Ačkoliv tato slova u Anoree vyvolají maximální vzrušení, objasní jim Rhodan, že hledání Amagorty musí z bezpečnostních důvodů chvíli počkat8).

Z oblasti pod vlivem Šiřitele míru jsou hlášeny střetnutí mezi Cantary, a Rhodan se proto na podnět Homera G. Adamse vydá s ALISHAREM k místu srazu Foxtrott.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál