Perry Rhodan 1413 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1413
Název:Enkláva chronopulzního valu
(Enklave Chronopuls-Wall)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1143 NGL = 4730
Boj ve výběžku Hera - past je aktivována
Hlavní postavy románu:

Karwen Say a Kavin Cage - vědci z LACRIMARUMU

Eidre Darr - velitelka výzkumné lodi LACRIMARUM

Atlan - Arkonidan se zajímá o enklávu v chronopulzním valu

Quagon-Tarmor - ztroskotaný Venxentrarier

Bela - ještěr ze zkumavky

Zatímco CYGNUS a LACRIMARUM koncem května 1143 NGL zkoumají chronopulzní val, objeví vědec Kavin Cage otvor v tajemné bariéře, který se ukáže být 5.3 světelných hodin širokým přístupem ke dvanáct světelných hodin hluboké a patnáct světelných hodin široké enklávě. Uprostřed vybouleniny se nachází systém Hera. Na její první planetě ztroskotal asi před šesti sty lety Venxentrarier Quagon-Tarmor, jehož tělo se podobá oblouku ze zvětralé horniny a disponuje dvanácti různě velkýma očima. Protože na Hera I neexistuje žádná domorodá inteligence, musel si Venxentrarier, který byl ohrožován agresivní flórou a faunou planety, vytvořit genotechnologickou cestou služebníky. Protože jedna tato bytost napadne galaktické lodě, naruší jejich syntrony a Cageho dočasně připraví o rozum, je Quagon-Tarmor podle zvyků své kultury přesvědčen, že s cizinci už není možný žádný mírový kontakt.

S Hernan Oakem nově vyvinutým Maxim-navigátorem je v oblasti Výběžku Hera, jak se enkláva nazývá, objevena fantomová loď1). Se záměrem, zřídit v systému Hera základnu, je Výběžek Hera na Atlanův pokyn čtyři týdny pozorován. Mezitím PERSEUS letící od Siragusy2) k Phoenixu-1. Opakovaně jsou pozorovány neznámé kosmické lodě, které krátce vnikne do chronopulzního valu a nakonec z něj opět vyletí. Pro své skákavé chování jsou pojmenováni Wallabies. 24. června přistanou pomocné čluny LACRIMARUMU a CYGNUSU na planetách Hery a vybudují měřické stanice. Na Hera I unese dvojhlavá ještěrkovitá bytost Bela, kreatura Quagon-Tarmora, Hernana Oaka. 3. července se SORONG vrací zpět z Ayshran-Ho3). Galaktikové nainstalují na bezatmosferické planetě Hera III transformační dělo, aby mohli ostřelovat chronopulzní val, a objeví pozůstatky robotů Ctl4). Zpozorují také, že se na Hera I zdržují inteligentní tvorové. Atlanův pokus o navázání kontaktu ale selže, protože nepozná cizorodého Venxentrariera.

Mezitím získá Quagon-Tarmor dojem, že kromě něj se na Hera I nachází další inteligentní bytost, a je krátce na to napaden kulatým tvorem, kterého Bela ale zabije. V jeskyni, ze které kulatá bytost přišla, objeví Venxentrarier laboratoř s neznámými stroji vysoce vyvinuté technologie. Pln opovržení mu Bela oznámí, že se už šest set let nachází v enklávě a že poloorganická, poloumělá kulatá bytost byla svými stvořiteli před více než šesti stoletími nasazena, aby vytvořila tuto enklávu a otevřela jim cestu do galaxie. Quagon-Tarmor pochopí, že Bela Oaka unesl a zabil při experimentu, protože zamýšlel se vzbouřit proti svým stvořitelům. Venxentrarier zabije ještěrovitou bytost zatímco jí hodí na cizorodý stroj a poškodí ho tak. Současně vystřelí galaktikové na Hera II z transformačních děl. Průchod, který Výběžek Hera spojuje s volným vesmírem se začne smršťovat. Z Hera III odstartuje válcovitá loď, která se podobá Wallabies a kterou Kartaniňané identifkují jako loď Ctl. Kosmická loď se slepě zřítí do valu a je jím odmrštěna. Průzkum z Hera III vyproštěného robota ukáže, že roboti Ctl Kartaniňanů před asi 650 lety začali s průnikem do Mléčné dráhy, opakovanými kontakty s bariérou šílenství začali být iracionální, zároveň ale našli metody, jak stále hlouběji pronikat do valu.

S podsvětelným pomocným člunem, který v cizí stanici našel, a jehož vysílačka je poškozena, odstartuje Quagon-Tarmor, aby se připojil ke galaktikům. Člun ale uhne z kurzu, koliduje s chronopulzním valem a exploduje. Předtím, než se spojení s volným kosmem definitivně uzavře, opustí CYGNUS a LACRIMARUM Výběžek Hera. Na vlastní přání zůstane Ratber Tostan s TS-CORDOBOU v enklávě, protože hodlá s pomocí ASP chronopulzní val zvnitřku prorazit a dostat se do Mléčné dráhy.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!