Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1428
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1428
Název:Strážce BÁZE
(Wächter der BASIS)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1143 NGL = 4730
Jsou z MONOCEROSU - hlídají moře trosek
Hlavní postavy románu:

Ginsen Khartu - neoblíbená velitelka lodi

Woome Bilabong, Enlo Chartar, Wrede Parnelle a Llonn Hartwick - prominentní členové posádky MONOCEROS

Sunny Lynne - žena budící pozornost

Pidder Dawuhd - muslim, který mluví s alkoholem

Počátkem roku 1143 NGL se dvou set metrový křižník MONOCEROS pod velením komandantky Ginsen Khartu odebere na pozici u pět set kilometrů velkého pole trosek, které je tvořeno fragmenty rozebrané BÁZE1). Patrola brzy zjistí, že fragmenty provádějí korekční pohyby, aby zabránili kolizím mezi sebou nebo s troskami cizích lodí. 20. července se u pole objeví devět kartanstkých Trimaranů a jsou zahnáni překvapivým útokem MONOCEROSE. S každým dnem čekání v samotě stoupá duševní zatížení posádky. 15. října si Pidder Dawuhd, šéf technik zaměřovačů, v blízkosti Point Zero, středu pole trosek, všimne skupinky Karaponidů, kteří se tam přikladli v maskovaném vraku Trimaranu a zamýšlejí BÁZI opět složit. S pěti společníky podnikne na vlastní pěst se space-jetem MONOCEROS-13 výpad k 350 metrů dlouhé lodi vetřelců. Sugestivními projektory, které v představách vyvolávají krajiny a strašlivá monstra, poblázní karaponidští vojáci pětici galaktiků. Fyzička Sunny Lynne padne přitom za oběť výstřelu jednoho ze svých kamarádů, který věřil, že se brání před zdánlivou nestvůrou. Čtyři pozůstalí jsou Karaponidy, jejichž technický standard je daleko nad Sashoyi2), vzati jako rukojmí, mohou se ale osvobodit. Během boje s Karaponidy je poškozen jeden z fragmentů BÁZE. MONOCEROS zničí nakonec Trimaran a Karaponidé musí zmizet se svým záchranným člunem mezi fragmenty pole trosek.

20. října dorazí CIMARRON3) a LIBRA na stanoviště MONOCEROSE.