Perry Rhodan 1996 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1996
Název:Když se Tazolové bouří
(Wenn Tazolen meutern)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:23.11.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

Ačkoliv on a jeho flotila jen těsně unikla pasti u Gomrabianského hyperkopce1), pokračuje Dro ga Dremm ve válečném tažení proti Chearthu. Chaerthové a jejich spojenci ale přistoupí jen na malé šarvátky. Corr re Venth, který tajně ještě pořád zamýšlí vrchního Scocora zvrhnout, odvelen se 3000 šípovitými loděmi a 7000 uzlovitými loděmi páté flotily ??první výsostnou jednotkou?? k patrole, který ho přivede do sektoru Chempall, vzdáleného 20.000 světelných let od galaktického centra. Mezi Voranesy, Saggareny a Zytekeny ve svazu vzrůstá nespokojenost. Po několika bojích a dobytí cenného surovinového světa v systému Illanu se 43 lodí Zytekerů odtrhne od flotily Corr re Venthse. Osm z nich je sestřeleno, 15 unikne. Ačkoliv se ostatní dezertéři vzdají, vydá Scoctore voranskému admirálovi Guranekovi rozkaz, je zničit. Případ sice utlumí vzpoury ostatních národů, ale těžkost se rozhodnout vyjasní Corr re Venthovi, že už nemá sílu, dále sloužit pod Dro ga Dremmem.

Ten dá páté flotile 23. dubna rozkaz, aby opět dobyli systém Vhaust. Systém a jeho čtvrtá planeta Lynkor2) byly ale Chaetherany dávno vyklizeny. V bunkru objeví Corr re Venthovi lidé 26. dubna skoro 100 Tazolů, kteří byli ze své iluze, že Gaintanu je zajatý ve Slunečním trezoru, zbaveni2). Jejich mluvčí Rochkotherm oznámí Scoctorovi, co mu Vil an Desch vyprávěl o Slunečních červech ve Slunečním trezoru2). Tato informace jakož i nové zjištění kolem síťových neutralizátorů galaktiků, posílí Corr re Ventha v jeho názoru, že křížová výprava do Chearthu Algoitů byla nesmyslná. Svému věrnému Takro Randorusovi se svěří, že by Vil an Desche opět rád viděl na místě vrchního Scoctora. Když ho admirál Guranek, který chce předejít všeobecné vzpouře, stručně vyzve, aby odletěl s pátou flotilou zpět do Algionu, podmiňuje souhlas dohodou, že se Voranesové zavážou poslouchat Vil an Desche.

Mezitím se vrací SHE'HUAN1) 25. dubna zpět ke stanovišti GILGAMEŠE. Současně s jejich přiletem se materializuje Sirku-Garron-chyméra1) na palubě PYXISU. Sirku, úlomek vědomí Nisaaru, se oddělí od Vincenta Garrona. Vytvoří si syntetické gharrské tělo a poučí nositele aktivárou o tom, jak před šesti tisící lety byly Guan a Varové nalákáni Nonggy do Slunečního trezoru3). V příloze vysvětlí Sirku, že jednoho dne měli být Sluenční červové kvůli určitému účelu reaktivováni. Kvůli nedávným jevům v Chearthu asi přišel příliš brzy budící impuls. Silný hyperfyzikální vliv ve spojením se zničením Eleprysis4) je popletl a zabránil zrušil konzervaci. Protože se mu je nepodařilo přilákat do údolí mezi Gomrabianskými hyperkopci, nezbylo mu než převzít ducha Vincenta Garrona. Sirku zdůrazňuje, že Gan Grango Ranka, skok přes velkou nicotu vesmíru, musí být přesně 29. dubna ve 24:00 vykonán, jinak nemůže vzniknout Thoregon. Ačkoliv úlomek Nisaaru není přiliš ochoten k vysvětlování, vydá se SHE'HUAN a šedesát Yagan-Robero modulových lodí na jeho rozkaz 26. dubna ke Slunečnímu trezoru. Icho Tolot převezmee přitom osobně velení nad modulovou lodí TAUCOON, ve které má také letět Atlan, Myles Kantor, Ronald Tekener, Vincent Garron, Tuyula Azyk a Darla Markus. Dao-Lin-H'ay zůstává s GILGAMEŠEM u Thagarumu.

Tam se objeví 28. dubna Corr re Venth v doprovodu Scoctorů Non ga Beth a Cran de Gedde se svou vlajkovou lodí LINOR RU XION a dalšími deseti tisíci jednotkami své flotily, aby odvezl Vil an Desche. Při setkání s GANIRANOU, se kterou přiletí také Ganzetta a Mhogena do systému Lhanzoo, prokáže Corr re Venth věrohodně, že chce Vil an Desche rehabilitovat a odsunout Algioty z Chearthu. Samotný Ganzetta je připraven, Tazolovi věřit.

Krátce na to, co Algioti s Vil an Deschem odletí, dorazí hyperšoková vlna ze Slunečního trezoru na Thagarum, takže Dao-Lin-H'ay musí řídící svět nechat evakuovat. Protože se TAUCOON v hyperfyzikálním kotli Slunečního trezoru ztratil, vydá se Kartaninka hned s PYXISEM, aby pátrala po svých přátelích a hlavně pak po svém milém Ronaldu Tekenerovi.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál