Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1952
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1952
Název:Poplach pro Alašan
(Alarm für Alashan)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:19. ledna 1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: červenec/ srpen 1290 NGL
Störmengord něco tají – a SOL se vrací
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Šestý posel ztroskotá jako „okamžitý přepínač“.

Mondra Diamondová – Bývalá cirkusačka má v zásobě překvapení.

Stendal Navajo – Starosta Alašanu stojí před těžkým rozhodnutím.

Gia de Moleonová – Šéfka SPL zkouší hrát svou hru.

Tautmo Aagenfelt – Hyperfyzik pochopí nový lodní pohon.

Eismer Störmengord – Seizmolog něco tají.

Poslední dobou je lidstvo opět zapletené do konfliktu kosmických rozměrů – a to bez toho, aby většina Terranců věděla, kde je fronta. Na jedné straně stojí koalice Thoregon, mírové spojení národů ze šesti různých galaxií. Ke koalici patří i lidstvo. Perry Rhodan byl jmenován Šestým poslem Thoregonu.

Na druhé straně stojí bytost jménem Šabazza, která jedná z pověření ještě neznámé moci a zjevně má k dispozici značné mocenské prostředky. Šabazziny manipulace přinášely zkázu pro obyvatele různých galaxií: mezi jinými bylo v Mléčné dráze zcela vylidněno 52 planet.

Vlajkovou lodí Šabazzy je SOL, s níž Perry Rhodan před dlouhými lety cestoval do vzdálených končin vesmíru. Právě SOL se má stát THOREGONEM ŠEST, osobním plavidlem Šestého posla.

Jestliže chce Perry Rhodan ochránit lidstvo, musí zúčtovat se Šabazzou. Postoupí do centra nepřátelské moci a skutečně se mu podaří zmocnit SOL. Tím však ještě není vyhráno.

Kosmická loď je těžce poškozena a vzlétne jen s námahou. Navíc začne hrozit nebezpečí i jinde a to na místě, které je životně důležité i pro Rhodana a jeho posádku – je totiž vyhlášen POPLACH PRO ALAŠAN...


28. července 1290 NGL odchytí Tess Qumisha v Alašanu1) myšlenku Eismera Störmengorada o tom, že seizmolog očekává kotletřesení v oblasti systému Thorrtimer. Když se Zlatavec 2. srpna vrací ze zkušebního letu s terranskou technikou vyzbrojenou JISKROU na Thorrim, pozvou si ho Gia de Moleonová a Stendal Navajo k pohovoru. Podle kodexu svého společenstva se ale Störmengord chce vyvarovat zbytečné panice a své oficiální varování před kotletřesením hodlá vyslovit teprve 8. srpna, až si je absolutně jistý, která hvězda poslouží jako hyperenergetický vyprazdňovací ventil. Také Gia de Moleonová chce informace nejdříve utajit, ale Navajo se proti šéfce SPL postaví a informuje jak obyvatele Alašanu, tak Thorrimery. Nabídku krále Corn Markée, aby se malý kontingent Alašanů evakuoval na kosmické lodi jeho národa, Navajo odmítne a dohodne se s vládcem, aby se postaral o své vlastní lidi.

Mezitím se v systému Century podaří uskutečnit nadsvětelný let SOL. Po moudrém prvním pokusu z předchozího dne činkovitá loď zrychlí na padesát procent rychlosti světla, což je pro spuštění hypertaktového módu nutná limita, pro kterou Tautmo Aagenfelt razí pojem »pulzační práh«, a startuje k nadsvětelnému letu na Thorrim. Fungování hypertaktového pohonu připomíná Perry Rhodanovi a Reginaldu Bullovi přerušovaný transiční pohon Atlanova ARKONu II2), interpůlový nadsvětelný pohon věčné lodi Tengri Lethose3) a transmiterový rotátor Loowerů4). Protože je hypertaktový navigátor zničen výbuchem SOLHIRNu, musí SOL letět ke svému cíli bez vnější viditelnosti. Z bezpečnostních důvodů letí proto SENECA jen s nadsvětelným faktorem 25 miliónů a tak skoro 21.400 světelných let z Century na Thorrim trvá o něco víc než sedm hodin. V Alašanu je činková loď vítána jako záchrana před hrozícím nebezpečím, Perru Rhodan ale trvá na tom, že se i s evakuovanými na palubě vydá nejdříve do systému Teuller v galaxii Gorhoon5), kde chce v Hřibu na Kenteullenu navázat kontakt s Heliotem, aby se dozvěděl více o Shabazze. Ve čtyřech dnech, které zůstávají k ohlášenému Stömengordovu varování, nechá Gia de Moleonová THOREGON ŠEST opravit všemi dostupnými prostředky a vyzbrojit.

Když Eismer Störmengord 8. srpna oznámí, že nikoliv Thorrtimer, ale jeden a půl světelného roku vzdálené červené obří slunce Tak, bude zasaženo tímto kotlotřesením, stáhne šéfka SPL všechny příslušníky Služby ligy z Rhodanovy lodi. Rozhořčeně se nato Fee Kellind nechá propustit z SPL a společně s několika dalšími Alašany, mezi nimi Monkey, se dává k dispozici jako posádka Šestému poslu. 10. srpna nakonec Stendal Navajo a Gia de Moleonová schválí, že tisíc dobrovolníků Alašanu může Perry Rhodana na jeho misi doprovodit.

Předtím oznámi Mondra Diamond Rhodanovi, že je těhotná a v únoru mu porodí syna6). Nesmrtelný Pozemšťan, kterému toto oznámení nejdříve připomene své dosavadní manželky Thoru7), Mory Abro8), Orana Sestore9) a Gesil10) stejně jako i své děti Thomas Cardif11), Suzan Betty Rhodan-Waringer12), Michael Rhodan13) a Eirene14), se na své opětovné otcovství těší. Protože Mondra Diamond věří, že od deset týdnů starého embrya přijímá telepatické volání, že má Perry Rhodana doprovázet na jeho cestě za všech okolností, obrací se 15. srpna na Tess Qumisha, ale telepatka nevnímá žádně myšlenky nenarozeného. Ve stejné době je Tak zničen hypernergetickým vybíjením chvění. Od Eismer Störmengorda se přitom Mondra Diamond dozví, že seizmolog na základě vzrůstající třesočinnosti počítá s tím, že někdy bude zničena větší část DaGlauše díky superzáchvěvu. Protože nechce být překážkou pro Perry Rhodana, rozhodne se Mondra Diamond zůstat v Alašanu.

S 1026 osobami na palubě odstartuje THOREGON ŠEST 21. srpna ke svému letu do Gorhoonu. Tautmo Aagenfelt doufá, že posádka by během čtyř týdnů mohla opravit reaktory, které se nově zabudovali do lodi v MATERII. On sám se chce pokusit rekonstruovat hypertaktový navigátor. Paratronové štíty a transformační kanóny lodi jsou zase plně funkční. Shabazzina nanokolona ale zůstává neobjevena15).

V Alašanu sdělí Mondře Diamond její nenarozený syn, že se špatně rozhodla.