Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1933
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1933
Název:Honba na neviditelné
(Jagd auf Unsichtbare)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:8. září 1998
Vydáno v češtině:2022, přeloženo (Tyric)
Čas děje: červen 1290 NGL
V Zophengornském satelitu – Oxtorňan se stává nebezpečím
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – V kruhu Zophengorn chce Terranec najít další stopu k SOL.

Grader, Bluke a Ipay – Tři Companeii se pokouší odhalit tajemství falešných Logidů.

Monkey – Oxtorňan se projeví jako neúprosný bojový stroj.

Mondra Diamond – Agentka SPL bojuje s protichůdnými pocity.

Reginald Bull – Rhodanův nejstarší přítel se snaží o smír.

Trabzon Karett – Počítačový specialista napíchne pozitroniku.

Od doby, co byla sabotována Heliotská tvrz ve Sluneční soustavě, jsou lidé ze Země nuceni bojovat v cizím prostředí. 200 000 Terranců, unesených spolu s Terranií-Jih a nyní žijících v galaxii Whirlpool, se musí spoléhat pouze na sebe.

Naštěstí se podařilo velmi rychle zvládnout první potíže. Thorrimané, na jejichž planetě se Terranci objevili, se prokázali jako laskaví lidé. Samostatný národ Alašan, jak si nedobrovolná enkláva lidstva říká, navázal obchodní kontakty a snaží se postavit na vlastní nohy. V první polovině roku 1290 nového galaktického letopočtů byly odraženy útoky cizích bytostí, toužících vyrabovat město Alašanů a zmocnit se jejich pokročilé technologie.

Mezitím na národ Alašan narazil Perry Rhodan. Nesmrtelný Terranec, nedávno jmenovaný Šestým poslem Thoregonu, je na stopě Šabazzy, tajuplného nepřítele lidstva. Současně hledá SOL, svou starobylou kosmickou loď, která nyní slouží v Šabazzině žoldu.

Pozemšťan s několika průvodci pronikl do významného centra galaxie DaGlauš, do Kruhu Zophengornu. Zde tuší Galaktici další důležitá upozornění, a poslední události jim dávají za pravdu. Jenže slídit v zophengornském satelitu není jen tak, a proto dojde k HONBĚ NA NEVIDITELNÉ


Protože jsou přesvědčeni, že jeden z direktorů Gildy seizmologů pracuje pro Šabazzu, odebere se Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamondová, Tautmo Aagenfelt, Nico Knoblochová, Trabzon Karett a Monkey1) počátkem června 1290 NGL do Empiria. V této stanici Prstenec Zophengornu se nalézá také sídlo Direktoria, jehož počet členů se mezitím opět zvýšil na deset2). S podporou Eismera Störmengorda zřídí Rhodan a jeho druhové v zasedací místnosti utajenou základnu. Domnělí Logidé ale vzbudí nedůvěru Companeii Gradera, Bluka a Ipay, tří učitelů, kteří vedle nich bydlí ve Městě rekrutů. Protože si ale nejsou jistí, zda jsou jejich sousedé špiony zvenku nebo vyzvědači Direktoria, nechají si tři učitelé podezření pro sebe.

Trabzonu Karettovi se nedaří rozluštit přístupový kód direktorů k prstencovému velkopočítači. Proto čeká Rhodan a Monkey cháněny deflektory na Direktora šest, který se vrací z každodenní prezentace nových výsledků pátrání z Haly Bandassu do svého bytu. Dva metry vysoký direktor má dvě sloupovité nohy a čtyři tykadlovité ruce. Jeho kulatá hlava, která je takřa bez náznaku krku připojena rovnou na sudovité tělo, má čtyři velké žabí oči. Celek připomíná křížence Maahka a Haluťana. Bez problému může Monkey zneškodnit 1.20 metru vysokého, vejčitého robota, který direktora doprovází. Mezitím objeví Grader, Bluke a Ipay, kteří Logidy následovali do Empíria, skrýš podezřelých cizinců. Když se Rhodan a Monkey vrátí do konferenčního sálu, Companeii stojí přede dveřmi. Rhodan všechny tři učitele vtáhne do úkrytu Galaktiků. Když pak Bluke vytáhne energetickou zbraň na hrozivě se blížícího Oxtroňana, Monkey ho zabije. Oxtorňan pak bez váhání zavraždí i zbývající dva Companeii. Zbytečný a krutý čin vraha SPL rozpoltí Rhodanovu skupinu, a Perrymu Rhodanovi se jen s námahou podaří své druhy, obzvláště pak Mondru Diamondovou, podnítit k další spolupráci s Monkeyem.

Krádež robota Direktora šest iniciuje pátrací akci Touffxů. Mohutní ještěři, kteří Reginaldu Bullovi připomenou Giše3), jsou 2,20 metru vysocí a mají vrásčitou, hnědou kůži. Mají dvě velké oči, ústa jsou uprostřed jedné tváře. Dva Touffxové, kteří jim přišli na stopu i před deflektory, nalákají Perry Rhodan, Mondra Diamondová a Reginald Bull do bytu mrtvých Companeii v Městě rekrutů, kde je následně paralyzují. Když se 15. června vrátí do Empiria, získá Trabzon Karett z vejčitého robota velící kód Direktora šest. Nyní Galaktici s jistotou zjišťují, že jen Direktor deset má možnost dalece manipulovat s velkopočítačem Prstence. Jen on tedy může být zodpovědný za zmizení dat o Korrazích4). Protože se Karret dozví, že s má konat porada deseti direktorů, schová se Rhodan, Bull, Monkey a Zlatavec 17. června v chodbě, která vede k zasedací místnosti. Direktor deset, který následuje devět dalších direktorů, je bytost, jejíž humanoidní tělo je zakryto bezpočtem ptáků lamuuni5). Rhodan, který měl v noci předtím hrozivě chladný sen, ihned pochopí, že Direktor deset je sama Šabazza6) a útěkem se stáhne zpět i se svými průvodci. ..