Perry Rhodan 1933 (Česká obálka) Perry Rhodan 1933 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1933
Název:Honba na neviditelné
(Jagd auf Unsichtbare)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:8. září 1998
Vydáno v češtině:probíhá překlad (Tyric) - 7%
Čas děje: červen 1290 NGL
V Zophengornském satelitu – Oxtorňan se stává nebezpečím
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – V kruhu Zophengorn chce Terranec najít další stopu k SOL.

Grader, Bluke a Ipay – Tři Companeii se pokouší odhalit tajemství falešných Logidů.

Monkey – Oxtorňan se projeví jako neúprosný bojový stroj.

Mondra Diamond – Agentka SPL bojuje s protichůdnými pocity.

Reginald Bull – Rhodanův nejstarší přítel se snaží o smír.

Trabzon Karett – Počítačový specialista napíchne pozitroniku.

Od doby, co byla sabotována Heliotská tvrz ve Sluneční soustavě, jsou lidé ze Země nuceni bojovat v cizím prostředí. 200 000 Terranců, unesených spolu s Terranií-Jih a nyní žijících v galaxii Whirlpool, se musí spoléhat pouze na sebe.

Naštěstí se podařilo velmi rychle zvládnout první potíže. Thorrimané, na jejichž planetě se Terranci objevili, se prokázali jako laskaví lidé. Samostatný národ Alašan, jak si nedobrovolná enkláva lidstva říká, navázal obchodní kontakty a snaží se postavit na vlastní nohy. V první polovině roku 1290 nového galaktického letopočtů byly odraženy útoky cizích bytostí, toužících vyrabovat město Alašanů a zmocnit se jejich pokročilé technologie.

Mezitím na národ Alašan narazil Perry Rhodan. Nesmrtelný Terranec, nedávno jmenovaný Šestým poslem Thoregonu, je na stopě Šabazzy, tajuplného nepřítele lidstva. Současně hledá SOL, svou starobylou kosmickou loď, která nyní slouží v Šabazzině žoldu.

Pozemšťan s několika průvodci pronikl do významného centra galaxie DaGlauš, do Kruhu Zophengornu. Zde tuší Galaktici další důležitá upozornění, a poslední události jim dávají za pravdu. Jenže slídit v zophengornském satelitu není jen tak, a proto dojde k HONBĚ NA NEVIDITELNÉ


Protože jsou přesvědčeni, že jeden direktor gildy seizmologů pracuje pro Šabazzu, odebere se Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamont, Tautmo Aagenfelt, Nico Knobloch, Trabzon Karett a Monkey1) počátkem června 1290 NGL do Empiria. V této stanici dePros Kruhu Zophengornu se nalézá také sídlo direktoria, jehož počet členů je mezitím opět deset2). S podporou Eismer Störmengorda zřídí Rhodan a jeho druhové v zasedací místnosti utajený opěrný bod. Domnělí Logideni ale způsobují nedůvěru Companeii Grader, Bluke a Ipay, kteří vedle nich bydlí v městě rekrutů. Protože si ale není jistý, zda jsou jejich sousedé špiony zvenku nebo vyzvědači direktoria, ponechají si tři učitelé podezření pro sebe.

Trabzon Karettovi se nedaří rozluštit přístupový kód direktorů k velkému počítači Kruhu. Proto čeká Rhodan a Monkey cháněny deflektory na direktora šest, který se vrací z každodenní prezentace nových výsledků pátrání z haly do svého bytu. Dva metry vysoký velitel má dvě sloupovité nohy a čtyři tykadlovité ruce. Jeho kulatá hlava, která je losím krkem připojena na sudovité tělo, má čtyři velké žabí oči. Bez problému může zlikvidovat Monkey 1.20 metru vysokého, vejčitého robota, který doprovází direktora. Zatím objeví Grader, Bluke a Ipay, kteří Logideny následovali do Empíria, jejich skrýš. Když se Rhodan a Monkey vrátí do konferenčního sálu, jsou očekáváni Companeii. Bluke vytáhne energetickou zbraň a je Monkeyem zabit. Bez váhání zabije Oxtorňan také oba ostatní Companeii. Zbytečně násilný čin LSP-vraha hrozí rozpoltit Rhodanovu skupinu, a jen s námahou se Perry Rhodanovi podaří, své druhy, obzvláště pak Mondru Diamond, podnítit k další spolupráci s Monkeyem.

Přepad direktora šest iniciuje pátrací akci Touffxů. Silně stavění ještěři, kteří Reginaldu Bullovi připomenou Gish3), jsou 2.20 metru vysocí a mají vrásčitou, hnědou kůži. Na tváři mají dvě velké oči. Ústa jsou uprostřed jedné tváře. Dva Touffxové, kteří jim přišli na stopu i před deflektory, naláká Perry Rhodan, Mondra Diamond a Reginald Bull do bytu mrtvých Companeii v rekrutím městě a paralyzují je tam. Když se 15. června vrátí do Empíria, získá Trabzon Karett z vejčitého robota velící kód direktora šest. Nyní pevně zjišťují, že jen direktor deset má možnost hluboce manipulovat s velkým počítačem Kruhu. Jen on tedy může být zodpovědný za zmizení dat o Karrago4). Protože se Störmengord dozví, že nastane porada deseti direktorů, schová se Rhodan, Bull, Monkey a Zlatavec 17. června v chodbě, která vede k zasedací místnosti. Direktor deset, který je následován devíti ostatními direktory, je bytost, jehož humanoidní tělo je zakryto bezpočtem Lamuuni-ptáků5). Rhodan, který měl v noci předtím hrozivě chladný sen, ihned pochopí, že direktor deset je sama Shabazza6) a útěkem se stáhne zpět i se svými průvodci. ..

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál