Curtiz, Maurenzi

(přesměrováno z: Maurenzi Curtiz)
z Databáze Multiversa
Informace o postavě:
Narození:1204 NGL
Úmrtí:5. února 1344 NGL
Výška:1,90 m
Národ:Pozemšťané
Tituly:První Pozemšťan
Curtiz, Maurenzi
Curtiz, Maurenzi
© VPM kg.

Maurenzi Curtiz (* 1204 NGL) byl pozemský politik. Od 16. prosince 1291 NGL do 5. února 1344 NGL zastával úřad Prvního Pozemšťana. Dne 5. 2. 1344 NGL byl ve věku 139 let zabit při útoku Asassinů Chaosu na Solární rezidenci.

Vzhled

Z větší dálky Curtiz připomínal Arkonidana. Měl bílé vlasy a nosil stejně zbarvený plnovous. Oči ve vrásčité tváři 1,90 metru vysokého, štíhlého až vyzáblého muže byly vodově modré. Také Curtizovy ruce působily nezvykle štíhlé. Pozemšťanův hlas zněl temně a zvučně.

Charakter

Maurenzi Curtiz byl rozvážný člověk, jehož nebylo snadné vyvést z klidu. Byl diplomaticky obratný a díky svému vzhledu vypadal jako důvěryhodná otcovská postava.

Dějiny

Curtiz byl velvyslancem LSP na Gatasu, když si ho v roce 1291 NGL volební blok několika strany určil jako hlavního kandidáta na místo Prvního Pozemšťana. Krátce před volbami se sešel s Perry Rhodanem. Rhodanovi nabídl, aby zrušil svou kandidaturu na Prvního Pozemšťana. Namísto toho měl Nesmrtelný převzít exekutivu LSP coby Pozemský Rezident. Rezident představoval úřad podobný komisaři LSP, avšak rozšířený o mnoho nových kompetencí. První Pozemšťan měl mít spíše reprezentativní úlohu.

Dne 16. prosince 1291 NGL byl tehdy 87letý Curtiz zvolen Prvním Pozemšťanem LSP. Jedním z prvních činů v nové funkci bylo zproštění komisaře Cistola Khana jeho úřadu a jmenování Perryho Rhodan Pozemským Rezidentem.

Během Curtizova dlouhého funkčního období byla LSP vystavena celé řadě velkých ohrožení. Nejdříve tu byly výboje imperátora Bosticha I., poté problémy kolem Para-City a superinteligence SEELENQUELL. Později vzniklo Hvězdné okno, a do Mléčné dráhy vpadla Inkvizice rozumu. Curtiz však stále zůstával především diplomatem, zatímco Perry Rhodan vedl aktivní odpor proti nepřátelům Země.

Dne 2. září 1331 NGL měl Curtiz oddat Fran Imith a Reginalda Bulla, avšak právě v tu chvíli došlu k prudkému zvýšení hyperimpedance. V této krizi měl pak místo Curtize hlavní slovo ekonomický expert Homer G. Adams.

Před budovatelskou konferencí národů oznámil Curtiz Rhodanovi, že už nehodlá kandidovat na další funkční období. Curtiz se cítil příliš starý. Nevěřil Perrymu Rhodanovi, že po něm po jeho smrti bude pojmenována ulice v Terranii. Pozemšťanův osud se však naplnil dřív, než by se kdokoli nadál. Již o pouhý den později, 5. února 1344 NGL, zahynul Maurenzi Curtiz během útoku Asassinů Chaosu na Solární rezidenci (PR 2300).

Citát: [...]a potom obraz, který se Rhodanovy vryl do paměti: Z prázdné části haly se vyloupl matný paprsek, zdánlivě jako ve zpomaleném filmu prolétl směrem k řečnickému pultu – a spálil Curtizovu hlavu na popel. Trup se zhroutil po zásahu dalšího paprsku. V místě, kde před okamžikem stál První Pozemšťan, vířil černý mrak spálených částic.[...]

9. února 1344 NGL byl Maurenzi Curtiz po ceremonii, které se zúčastnily desetitisíce lidí a jejíž průběh byl vysílán do celé Mléčné dráhy, pochován v Terranii (PR 2302).

Citát: [...]„Nevzpomínáme zde pouze na Maurenziho Curtize, který si získal naši úctu během dlouhého působení v postu Prvního Pozemšťana, ale i na všechny ostatní, kteří museli obětovat své životy při přepadení Solární rezidence.“ Prostranství bylo přeplněno truchlícími. Desítky tisíc lidí přišly už v noci, aby obsadily místa v přední části náměstí. Mnozí měli v rukou svíčky, jejichž plápolající svit byl stále znovu zachycován létajícími kamerami.[...]

Známé volební výsledky

Při první volbě z 16. 12. 1291 NGL získal Maurenzi Curtiz pohodlnou dvoutřetinovou většinu. Pravidelně byl pak volen každý pátý rok. 16. prosince 1311 NGL obdržel 73,4% hlasů, v roce 1321 NGL 63,6% a v roce 1326 NGL už jen těsných 51,5%.

Zdroje

PR 2000, PR 2001, PR 2003, PR 2022, PR 2052, PR 2072, PR 2100, PR 2101, PR 2202, PR 2211, PR 2223, PR 2300, PR 2302