Perry Rhodan 2022 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2022
Název:Para-City
(Para-City)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:23.5.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 NGL = 4890
Město monochrom-mutantů - hledají útočiště v Andách
Hlavní postavy románu:

Falo Gause - bývalý fotbalista by rád našel město pro monochrom-mutanty

Henner Musccot - úředník civilního astroportu začíná boj o pořadí

Koo Parkinson - zvláštní mutant z Lepsa má ohromné charisma

Moharion Mawrey - Rezidenční ministryně pro otázky mutantů nabídne svou rezignaci

Mogan Barr - telepat poslechne volání k Para-City

Perry Rhodan - Terranský rezident

Kruh monochrom-mutantů zformuje výbor, jehož mluvčím je Falo Gause. Ke skupině náleží ještě telepat Mogan Barr z planety Gustan v systému Sawwaso, medička Clayra Ruschkin, slabá telekinetka ze Sandrock v systému Starka, sugestor Simjavoc Ronin, z Olympu pocházející špeh Canacaro Grim, ploposanská motivátorka Ondrea Catyja, para-dezintegrátorka Jana John, na planetě Ferror1) narozená Terranka, a z Lokvorthu2) pocházející silná sugestorka Hegrim Mihori. Jeden den po shromáždění v Magellanově stadiónu se u zasedání výboru objeví překvapivě Koo Parkinson a požaduje vrchní velení nad monochrom-mutanty. S jejich pomocí chce hledat cestu pro jejich přežití. Parkinson, který na členy výboru působí nesympaticky, zároveň má ale silné charismatické vyzařování, přijel na Terru z Lepsa3) teprve dnes. Lepsan, jehož obličej je zdeformován jizvami a jeho levé oko je nahrazeno méněhodnotným přípravkem4), sám sebe nazývá Para-kníže. V jeho doprovodu se nachází ledově působící telepatka Engel, veliký telekinet Yonder K'rigan5), jakož i Rune Karuga, který disponuje darem intuice. Na Parkinsonově rameni sedí pětadvacet centimetrů vysoká panenka s našitýma plastikovýma očkama, s hlavou, která se neustále viklá. Psí-charismák jí říká Lucky a označuje jí za svého poradce6). Mutantský výbor Parkinsonovy požadavky rozhořčeně odmítne, a čtyři monochrom-mutanti z Lepsa se nejprve stáhnou.

Mezitím tvrdě pokárá Perry Rhodan Moharion Mawrey, protože mu zamlčela důležité poznatky. Její žádost o rezignaci ale zamítne. Rezident pověří několik vědeckých institutů, aby teze geneticky naprogramované smrti monochrom-mutantů přešetřila. Bez výjimky potvrdí dr. Buckleyův nález.

Druhého dne navštíví Falo Gause a Clayra Ruschkin Perryho Rhodana v Solární rezidenci. Požadují vlastní město pro monochrom-mutanty a navrhují Mor Jueglo (hra smrti), osadu, která byla koncem Monosovy diktatury zřízena ve vysokých Andách pro přistěhovalce, ale nebyla nikdy využita.

Ačkoliv Moharion Mawrey energicky protestuje, splní Rhodan žádost mutantů. Během krátké doby přesídlí 35.000 monochrom-mutantů do uvolněného města, které leží sto padesát kilometrů na jihozápad od La Paz v Altiplanské vysočině. Dávají mu jméno Para-City. Protože mutanti chtějí být sami, musí starý poustevník Roman Alvarez město opustit, ačkoliv v něm až dosud žil zcela sám. Clayra Ruschkin věří, že cítí siločáry, které souvisí s časovou studnou Sedmi Mocných7).

Většina mutantů je díky neustálé hrozbě blížící se smrti jako ve transu. Jako první v Para-City umírá Morgan Barr. Mnoho mutantů se cítí zoufale, ale především Hegrim Mihori se jim pokouší dát novou naději, nebo alespoň ulehčit umírání. Protože musí využít ultrasilné sugestivní síly, aby jiným pomohla, začne se mutantce říkat »mírná obryně«. Když nakonec pod duševním tlakem, mezi monochrom-mutanty dochází k nekontrolovatelným užitím parapsychických sil, objeví se Koo Parkinson se svou družinou v Para-City.

Tajně ho sleduje Henner Mushcot, úředník odpovědný za příjezdové formality malého civilního přístavu u Crest Lake v Terranii. Nenávidí Para-knížete, protože když čtyři lepsanské mutanty při jejich příjezdu zbytečně šikanoval, musel snést smrtelný strach, protože mu telekineticky strčili jazyk do krku. S vysoce výkonnou puškou se pokusí Parkinsona zastřelit z dvanácti kilometrové vzdálenosti, zabije při tom ale Clayru Ruschkin, která náhodně vstoupila do dráhy střely. Z Kollamu pocházející Teleporter Kaplize a šéf policie Para City Simjavoc Ronin objeví Mushcota chvíli na to, udušeného. Přibližně o dva týdny později dá Gause Janě John při zasedání rady 3. září úkol vytvořit komisi, která se má zaobírat centrálním problémem mutantů - genetickým programem Monose. V průběhu schůze, které se účastní kromě Falo Gause a Jany John také pět dalších členů Para-rady Canacaro Grim, Ondrea Catyja, Kaplize a Bailey Iharte jakož i policejní šéf Ronin, opakovaně požaduje Koo Parkinson své právo na vládu nad monochrom-mutanty. Jen dvacet devět let starý telepat Bailey Iharte, který zas a znovu nápadným způsobem hledí na své rameno, je připraven promluvit si o požadavcích para-knížete. Ostatních odmítnou Parkinsona nekompromisně. Dochází k prudké rozmíšce, v jejímž průběhu je Yonder K'rigan Simjavoc Roninem sražen. Znovu se Para-kníže stahuje zpět.

Startac Schroeder najde následující noc ale Roninovu mrtvolu. Sugestor byl zardousen.

Perry Rhodan nechává město mutantů hlídat satelitem.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál