Perry Rhodan 2021 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2021
Název:Monosovi vnuci
(Monos' Enkel)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:16.5.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 NGL = 4890
Mutanti se formují - tisíce životů jsou v nebezpečí
Hlavní postavy románu:

Moharion Mawrey - Rezidenční ministryně pro otázky mutantů chce zachovat hrozivé tajemství

Falo Gause - bývalý fotbalista razí kupředu svůj projekt Mutantského kruhu

Startac Schroeder - teleporter nasazuje ilegální metody

Perry Rhodan - nositel aktivátoru se vidí jako zprostředkovatel v mutantí diskuzi

James Buckley - lékař nalezne rozhodující důkaz

29. května 1303 NGL musí být osmnáctiletá Gwen Ondoweyt, telepatka z mutantské školy »Iši Matsu«1) v Terrania Jih, převezena do kliniky Ralpha Artura2), protože všechny její orgány náhle vysadily a začali se rozkládat. Ačkoliv se dají funkce orgánů pomocí supra-metody s trojrozměrnými poli udržovat dále v chodu, zemře rychle, protože její mozek zastaví svou činnost.

Ve stejné době opustí Druu Katsyria, druhá Poselkyně Thoregonu, Hřib na Trokanu. Ihned zavolá Perryho Rhodana3) a druhého dne dosahuje Zemi. Pozná Galorňanku, kterou před jedenácti lety přes Most do nekonečna vyhledal jako zástupkyni druhého národa Thoregonu, aby jí informoval o své smlouvě s kosmokratem Hismoomem4).

Druu Katsyria informuje Šestého posla Thoregonu o tom, že ve všech Thoregonských galaxiích dochází k nesnázím. V Karakhoumu5) museli Tvůrci bojovat proti neznámé moci, která operovala tajně, aby vyprovokovala galaktickou válku. Do Šaogenské říše nebes6) vnikli invazoři, a oba Baolin-Ndaové7) měli jen jednu možnost, aby změnili Šaolinský hvězdný svit, aby národy své galaxie poštvali proti vetřelcům. V Gorhoonu8) útočí agresivní neznámí na všechny Nonggské lodě. Několik desítek tisíc jich už bylo zničeno. V Chearthu9) dochází mezi Gharry k tajemnému umírání. Mhogena vyhledává stále častěji kopce planety Keroufa, ve kterých přišla o život jeho sestra10), a jeho Stínobratr se objevuje stále častěji. Vlast Druu Katsyrie Plantagoo11) byla nakonec napadena cizinci ze sousední galaxie. Cíleně ničí nebezpečné galornské shiftingové lodě12). Galorňani nuceně přihlížejí, jak je podmaňuje starý válečnický instinkt13), aby se mohli bránit svému nepříteli. Automatické hledače a pečovatelé je po úspěšné bitvě odvážejí zpět a proti jejich vůli je opět léčí od agresivity.

Pro Perryho Rhodana je to všechno důsledek trendu pokračování mocenského vakua, které zůstalo po stáhnutí se šesti Thoregoských superinteligncí do PULSU. Rhodanovu nabídku poslat Galorňanům na pomoc sto tisíc Posbijských kosmických lodí, Druu Katsyria zamítne. Ale ani Rhodan nepřijme nabídku, aby Galorňané ukončili arkonskou ofenzívu v Mléčné dráze pomocí shiftingu. Druhá Poselkyně se vrací zpět na most.

Se stejnými příznaky jako Gwen Ondoweyt zemře 30. května druhá monochrom-mutantka, dvacet osm let stará navigátorka Ofra Dahazy ze školy Wuria Sengua14). Záhadná úmrtí, ale také aktivity Falo Gause znemožňují Moharion Mawrey péči o monochrom-mutanty, na které určitým způsobem hledí jako na své děti. Perry Rhodan jí ale zakáže zasahovat proti Mutantskému kruhu bývalého fotbalisty.

Při lodní party na Sirius River přivádí telekinet Ponky Andermali cíleně své spolužáky do kontaktu s Gauseho organizací. Nucené setkání opouští Startac Schroeder a Trim Marat15) pomocí teleportačního skoku. Když jsou poté energeticky napadeni dalšími pěti občany, že musí zasáhnout roboti, poznají oba mladí mutanti, jak moc se situace přiostřuje. Kromě toho se cítí Trim Marath od návratu z Morbienne tělesně slabý a nemocný. Rhodan, který věří na spojitost s Morkhero Seelenquellem, nechá na to odvysílat pátrací hypervolání po cizinci do celé Mléčné dráhy.

Při pečlivé pitvě Gwen Ondoweyts a Ofry Dahazys narazí internista dr. James Buckley z kliniky Ralpha Artura na genetickou anomálii, kterou označí jako »kapucovitý gen«, protože je od normální sekvence jen těžce rozeznatelný. Teprve při aktivování paragenu, na kterých spočívají psí-schopnosti monochrom-mutantů, nabalí se na určitý další gen a spustí postupy, které na konci vedou ke smrti mutanta. Genetická bariéra je účinná teprve s ukončením lidského růstu, podléhá ale náhodné deformaci, takže čas smrti nemůže být v žádném případě přesně předpovězený. Dr. Buckley to popíše do zprávy Moharion Mawrey, ale ministryně drží objev v tajnosti jak před mutanty, tak i před Perry Rhodanem.

Rhodan se ale 23. července dozví, že Moharion Mawrey příjezd mladých mutantů, kteří ze všech částí LSP přicházejí na Falo Gauseho shromáždění, manipulacemi a šikanou cíleně ztěžuje. Resident se osobně postará o to, aby na Terru přicházivší monochrom-mutanti mohli cestovat stejně jako ostatní občasné LSP. Stejného dne přilétá do Terranie také arkonskou vazbou značně vysílený Reginald Bull16). Je dopraven do kliniky Solární rezidence.

26. července umírá také Ponky Andermali na selhání orgánů. To, že záhadná smrt není ojedinělým případem, pochopí Trim Marath a Startac Schroeder teprve, když se 30. července v Outer Space Hall zamíchají do davu přicházejících mutantů. Mezitím se jich v Terranii zdržuje již patnáct tisíc. Před očima Maratha a Schroedera se zhroutí Kwaigong Dschynn a je odvezen.

Ráno 10. srpna, dne, ve kterém se koná Falo Gauseho mutatní shromáždění v Magellanově stadionu, pronikne Marath a Schroeder konečně do Moharion Mawreyova příbytku ve škole Fellmera Lloyda. S pomocí z planety Marhon pocházejících, dvacet let starého energetika Iana Matzwyna se jim podaří získat přístup do syntronu rezidenční ministryně a ředitelky školy. Matzwyn, kterému kamarádi žertovně říkají »elektrikář«, umí psionicky manipulovat energetická pole a proudy. Získají nálezy, které Moharion Mawreyová získala o monochrom-mutantech.

Za aktivování jejich paraschopností, které jsou výsledkem genetických experimentů vedených Monosem, je odpovědná ultrasilná hyperbouře v době mezi 2. až 9. března 1246 NGL. Příznačné je, že zvláštní případ mezi monochrom-mutanty je Vincent Garron17), který se narodil posledního dne tohoto hyperorkánu18). Zděšeně se Marath, Schroeder a Matzwyn z Mawreyininy databáze dozvědí, že všichni monochrom-mutanti jsou pravděpodobně neplodní. Mimotoho se v posledních třech letech žádní další nenarodili. Nejvíce ale tři mutanty šokuje nález dr. Buckleyeho genetické pojistky, kterou Monosovi přisluhovači jeho klonům zabudovali, aby zamezili nebezpečí, které by nastalo při možné vzpouře supermutantů proti Monosovi.

Ve stejnou dobu informuje dr. Buckley konečně Perryho Rhodana o svém závažném objevu. Rezident je zděšený, neboť se musí vyrovnat s tím, že také jeho syn Delorian je monochrom-mutantem.

V Magellanově stadionu se shromáždilo 35.000 monochrom-mutantů. Navzdory jejich ohromné psionické síle je Rhodan nechá, aby si zorganizovali vlastní pořádkovou službu. Bez jejich vědomí ale Rezident nechal pět kilometrů vysoko nad Atlan-Village umístit čtyři deflektory kryté dvě stě metrové křižníky, které by mohli v případě nouze okamžitě vybudovat kolem stadionu paratronový štít.

Moharion Mawrey zpočátku stojí nepoznaně mezi mladými mutanty. Tak se stane svědkyní toho, jak se Trim Marath ujme slova a shromážděným oznámí, co se dozvěděl a že ve všech, vnucích Monose, tiká biologická časovaná bomba.

Aktuální data:
24.5.2022
1565 před NGL
29. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459723.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál