Perry Rhodan 2100 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2100
Název:Hvězdné okno
(Das Sternenfenster)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Konflikt ve hvězdokupě Hayok - admirálka proti Říši Tradom
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec je konfrontován s hrozbou neznámé povahy

Ascari da Vivo - "Admirálka" sleduje ve hvězdokupě Hayok své vlastní cíle

Reginald Bull - Rezidentní ministr pro obranu nemá rád diplomatické hry

Bostich I. - imperátor z Arkonu se i v dobách míru věnuje výstavbě své říše

Rok 1306 NGL, Mléčná dráha:

situace v Mléčné dráze je klidná a vládne mír. Imperátor Bostich drží slovo a drží se dál od světů LSP. Přesto se imperátor snaží o další budování flotily a svého Křišťálového impéria. Jak se zdá, Terranci a Arkonidané nalezli cestu ke koexistenci. Když se Rhodan, Tifflor a Bully při audienci objeví na Arkonu I, dojde k zajímavému setkání. Na Terrance promluví omamně krásná Arkonidanka a zajímá se očividně a hlavně o Perryho Rhodana. I Rhodan je Arkonidankou fascinován a jen stěží unikne jejímu kouzlu. Vystřízlivění následuje hned poté. Rhodan se o chvíli později dozví, právě od Bostiche, že Arkonidanka je admirálkou flotily Křišťálového impéria. Rhodan se dozví, že Ascari da Vivo dostala vrchní velení nad Arkonskou flotilou ve hvězdokupě Hayok. Původní terranské kolonie v tomto sektoru, nebyli ani přes sblížení Terranců a Arkonidané vráceny zpět. Bostich se odvolává na údajné prastaré výsostné právo z lemurské minulosti. Ani debata v parlamentu v Mirkandolu situaci nezmění. Hvězdokupa Hayok zůstává arkonská, jak Ascari da Vivo prohlásí při svém projevu před zraky Perry Rhodana v Galaktiku. Situace mezi oběma je tedy zcela jasně stanovena. Přesto mezi nimi zůstává určitá fascinace, kterou ani Rhodanovi přátelé neumějí skrýt.

Zpět na Zemi se dějí překvapivé věci. Malý svaz křižníků se zlatě zářícím pláštěm dosáhl Sluneční soustavy. Rhodan je rozčílen, neboť lodě mohou pocházet jen ze SOL. Na SOL se stále ještě nachází Mondra Diamond. Objeví se staré city, strach a touha, ale pak přijde kruté zjištění. Mondra není na palubě navrátilců. Místo toho dostane Rhodan podrobnou zprávu o událostech v galaxii Dommrath. Dozví se o chaotendru ZENTAPHER a podrobnostech nové mise, která má odhalit pozadí o fenoménu Thoregonu. Všechny osobní informace, které Rhodan dostane, se vejdou na dlaň ruky - dostal paměťovou kostku od Mondry. V obrazech a zvucích vysvětluje Mondra, proč se musí účastnit mise ke galaxii Wassermal. Rhodan při poslechu zprávy pozná, že ho stále ještě miluje. Tím víc ho bolí jejich rozdělení. Ale Rezident nemá čas se dlouho zabývat svými pocity.

O chvíli později přijde hlášení o neočekávaném případu poblíž hvězdokupy Hayok. LEIF ERIKSSON se soustředí na loď, ze které vycházejí neobyčejné hodnoty. Až dosud nenaznamenaná rychlostí a hmotná data, která nepasují na žádnou známou kosmickou loď, ukazují na to, že musí patřit návštěvníkům z jiné galaxie. Cizí loď, která nese označení KATAMAR, operuje relativně přímočaře a klidně, ignoruje volání Terranců a při své tajemné činnosti se sále více připojuje k arkonské mocenské oblasti. Rhodanovi vědci zjistí, že cizinci vyzařují zvláštní 5D-záření. Nejspíše se jedná o zaměřovací paprsky, které pracují na zcela neobvyklé frekvenci. Rhodan je bezradný a stále více se podivuje nad bezstarostným chováním cizinců, kteří nereagují na jakýkoliv pokus o kontakt. Z pohybu KATAMARU lze usuzovat na to, že cizinci něco hledají. Terranští vědci označí zvláštní funkci cizinců jako 5D-echolokaci, nemohou ale vysvětlit, co je přesným cílem cizinců.

Když KATAMAR, stále ještě v doprovodu terranské vlajkové lodi, nakonec dorazí ke hvězdokupě Hayok, dojde k tomu, k čemuž dojít muselo. Ascari da Vivo se objevuje se svojí strážní flotilou a požaduje po Rhodanovi a cizí lodi okamžité stažení. Ale KATAMAR Arkonidanku ignoruje. Cizí loď provádí krátké skoky, které arkonidské lodě mohou jen stěží následovat. Také LEIFU ERIKSSONOVI se i přes maximální úsilí ztratí. Když arkonská admirálka nakonec ztratí trpělivost, nepomůže ani Rhodanův apel, a Ascari nechá promluvit zbraně.

Když ani na cílenou varovnou palbu nepřijde ze strany cizinců žádná reakce, nechá admirálka spustit ostrou střelbu. Tento rozkaz má pro Arkonidany ničivé následky, neboť se ukáže, že cizinci mají nesmírně silné zbraně. Nálože transformačních děl arkonidských bojových lodí se nematerializují ve svém cíli, ale jsou neznámým defenzivním polem vráceny zpět. Ačkoliv KATAMAR nevydá ani jediný výstřel, jsou četné arkonidské zbraně zničeny vlastní střelbou. Bilance je úděsná. Dokonce ani tisíc, zcela moderních a silně vyzbrojených arkonidských bojových lodí, nemůže loď, která v nejlepším případě odpovídá hmotností pomocnému člunu, zadržet. Po nějaké době KATAMAR zmizí stejně náhle, jak se objevil, a zanechá pokořenou arkonidskou velitelku a velice zamyšleného terranského Rezidenta.

O tři roky později, na počátku roku 1309 NGL, dostane Rhodan znovu pozvánku na Arkon. Je hostem při slavnostním povýšení Ascari da Vivo na Mascantku, nejvyšší hodnosti, jaké lze uvnitř arkonidské flotily dosáhnout. Rhodan znovu zaregistruje magické přitahování, kterým na něj Ascari da Vivo působí. Po skončení slavnosti dojde k rozhovoru a k velice soukromému sblížení obou smluvních stran. Ascari učiní Rhodanovi návrh, ten ale Arkonidanku odmítne, načež mu Ascari ukáže svou chladnou stránku. Rhodan z celým srdcem věří, že odmítnutím jejího pokusu o sblížení nespáchal žádnou chybu, protože v budoucnu by zcela určitě následovalo další střetnutí.

Rhodanova domněnka se ukáže jako správná, protože o krátkou dobu později dojde k překvapivému hlášení o zaměření z celogalaktické strážní sítě. Čtyři obrovské torpédovité lodě, každá o průměru 19 kilometrů, vlétli do Mléčné dráhy. Rhodanovi počínání obrovských, kotoučovitých torpédovitých lodí připomene setkání s KATAMAREM a je nanejvýš znepokojen. Čtyři obrovské lodi po několika orientačních výstupech do prostoru naberou kurz ke hvězdokupě Hayok a Rhodan se ihned vydá na cestu vstříc cizím lodím. V sektoru Hayok, přesně na místě, kde o tři roky dříve prováděl KATAMAR své záhadné měření, vytvoří čtyři stanice v prostoru čtverec a vyvinou neuvěřitelně silné energetické aktivity. Mezi stanicemi vznikne čtvercové pole s hranou délky 1.8 milionů kilometrů a s vlastní časoprostorovou strukturou. Rhodanovi vědci zjistí u cizinců dalece vyspělou techniku, proti které národy Mléčné dráhy nemohou nic postavit.

O krátkou dobu později, se objeví očekávaná arkonská strážní flotila, vedená Ascari da Vivo. Admirálka vypadá odhodlaně a nekompromisně. Když Ascari da Vivo prozkoumává umělé »Hvězdné okno«, použije k tomu skoro celou svou flotilu. Téměř 50.000 lodí proti čtyřem kosmickým stanicím, které nevykazují žádnou nervozitu nebo nejistotu. Cizinci vypadají, že arkonidskou flotilu zcela ignorují. Hvězdné okno mezitím prodělá zajímavou proměnu. V okně jsou vidět hvězdy, ale hvězdy z jiné galaxie! S velkým úsilím přijdou Terranci na to, že se jedná o souhvězdí ze 388 milionů světelných let vzdálené galaxie, která patří ke galaktické skupině označované jako HCG87.

Čtyři kosmické stanice vykazují rovněž záhadnou aktivitu. Vypadá to, že pomalu ztrácejí svou hmotu. Již brzy vyjde najevo, že stanice se stále ještě nacházejí na místě, jsou ale v polomateriálním stavu a jsou z velké části fixované v hyperprostoru. Tím jsou chráněny před Arkonidany a Terranci.

Přes Hvězdné okno o krátkou dobu později vlétne do sektoru Hayok kosmická loď, znovu podobné konstrukce jako KATAMAR před třemi roky. Ascari da Vivo nasadí tentokráte celou svou flotilu. Arkonidané nasadí své nejtěžší zbraně a zaútočí na vetřelce. Opět jsou zbraně Arkonidanů odraženy a způsobí ve vlastních řadách těžké ztráty. KATAMAR pokračuje netečně ve svém letu a vypadá to, že nabral kurz do Sluneční soustavy Rhodan vyhlásí poplach pro domovskou flotilu a následuje KATAMAR co možná nejrychleji. Před Sluneční soustavou je KAMARAN očekávaně zadržen Aagenfeltovou bariérou a vytržen z hyperprostoru. Po několika dalších pokusech loď pokračuje dále podsvětelnou rychlostí a o chvíli později vypustí pomocný člun, který měří přímo k Zemi. Cizinci stále ještě nereagují na terranské pokusy o kontakt.

Krátce před dosažením Země na sebe cizinci poprvé upozorní. Bytost jménem Trah Rogue se rádiově ohlásí a prohlašuje, že je na diplomatické misi. Jedná se o státní návštěvu a diplomatická loď MARZOM žádá o povolení k přistání na Teře. Trah Rogue označuje sám sebe jako Konquestora Říše Tradom. Už vysoce napjatá situace se stane ještě nebezpečnější, když se náhle Ascari da Vivo se svou flotilou vynoří na okraji Sluneční soustavy. Arkonidanka pronásledovala KATAMAR co možná nejrychleji a teď stojí na hranicích Sluneční soustavy proti domovské flotile. Situace se podobá sudu prachu, kde stačí jen jiskra, aby způsobila katastrofu. Ascari da Vivo zavolá přímo Rhodanovi a požaduje se zúčastnit audience na Teře. Arkonidanka je rozhněvána porážkou a ztrátou svých lodí a ráda by se cizinci postavila. Rhodan nakonec souhlasí a Ascari se odebere transmiterem na Terru, kde MARZOM právě přistává.

Konquestor opustí loď s ozbrojeným doprovodem na svém létajícím trůnu. Rhodan a terranská delegace pozoruje s rozpaky to, co se před odehrává před lodí cizinců. Trah Rogue zarazí do přistávací plochy standartu a čeká na Rhodanovu delegaci. S nepřirozeným úsměvem prohlásí k Rhodanovi, že jako Konquestor Říše Tradom zabírá Zemi, Sluneční soustavu a světy LSP. Dokonce i Ascari da Vivo, která stojí vedle Rhodana, je na rozpacích. Trah Rogue dále proklamuje, že rozpouští vládu LSP a terranskou oblast vlivu přičleňuje k Říši Tradom. Protektorát Terra má okamžitě a denně odevzdávat tribut 125 miliard CE-Tradiců Říši Tradom. Zatímco Konquestor zaniká v čistém a nekonečném smíchu, Rhodan zaraženě a šokovaně mlčí.

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál