Perry Rhodan 2099 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2099
Název:Sekundární zbraň Duchů tance
(Sekundärwaffe Geistertanz)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Šach Arkonu - Mléčná dráha mezi nadějí a strachem
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - už několik dní bojuje Terranec proti vlivu negativní superinteligence

SEELENQUELL - navzdory svému nízkému mladému věku se superinteligence vzdá

Reginald Bull - s domovskou flotilou Sluneční soustavy vpadne Rezidenční ministr obrany do bitvy o Arkon

Lotho Keraete - jako jediná bytost může jít muž z oceli do rozhodujícího akce

Perry Rhodan, stále ještě v moci SEELENQUELLA, je téměř na konci svých fyzických a mentálních sil. Rezident a Šestý posel Thoregonu již několik dní nespal. Rhodan ví, že SEELENQUELL ho po usnutí a ochromení mentálního odporu může kdykoliv převzít. Plány SEELENQUELLA nezahrnují ale jen Rhodanovo podrobení. Jak se Rezident během mnoha dnů zajetí dozvěděl, SEELENQUELLŮV vývoj stagnuje. Negativní superinteligence by ráda udělala další krok ve svém vývoji a stala se pánem mocenské aglomerace ID. Klíč k rychlejšímu a dalšímu rozvoji leží ve Sluneční soustavě. SEELENQUELL potřebuje posilující impulzy 6D-klenotu, tajemné aury, ze které i ID čerpal svou sílu. Jak si Rhodan během svého zoufalého odporu uvědomí, zajímá se SEELENQUELL o události v soustavě Arkonu jen okrajově. SEELENQUELL se nechce zdržovat ani s LSP ani jiným národem Mléčné dráhy. Jeho hlavním a klíčovým cílem je získat Rhodana. SEELENQUELL chce do Rhodana vstoupit, aby se jako loutka mohl nepozorovaně dostat do Sluneční soustavy a nakonec získat 6D-klenot. Negativní superinteligence ve své současné vývojové formě není schopna získávat síly ze 6D-pole, ale ve spojení s Rhodanem a jeho buněčným aktivátorem vidí SEELENQUELL svou šanci. Negativní superinteligence pozná, že existuje afinita mezi ID, Rhodanovu vitální energií a 6D-klenotem. A tohoto tajemného spojení chce SEELENQULL využít pro sebe. Rhodan, který tento úmysl pozná, bojuje o svůj život. Rezident chce za všech okolností SEELENQUELLŮV plán zmařit. Zhroucení se blíží, Rhodan zmobilizuje své poslední síly...

Reginald Bull a spojenecká flotila pronikne do soustavy Arkonu. Jak čekali, narazí na prudký odpor Arkonské domovské flotily. Vypadá to, že se obránci v první řadě koncentrují na flotilu Trav'Tussanu pod velením Imperátora Bostiche. Čím blíže se spojená flotila přibližuje k Arkonu III, tím větší ztráty Reginald Bull očekává. Všechny naděje Rezidenčního ministra obrany leží ve dvou caritových křižnících BERATRUS a TERRANIA. Dva křižníky mají přinést jedinou existující zbraň proti SEELENQUELLOVI a díky jejich caritovému trupu mohou přečkat zásahy transformačními děly z pozemních pevností. Zbraň se sestává s tkáně vypěstované Zheobitem, která je rozdělena do mnoha torpéd. Z Morkerových mrtvých pozůstatků je naklonovaný buněčný materiál, která má nestandardní vlastnosti a umí nasávat psionickou energii. Reginald Bull doufá, že tím superinteligenci zdolají. Oba křižníky jsou dálkově řízeny experimentální lodí SPL RIO TOCA.

Než akce odstartuje, rozhoří se bitva v blízkosti Arkonu III. Flotila Reginalda Bulla se snaží odvést pozornost od obou křižníků a umožnit jejich nepozorované přiblížení. Flotila je odstřelována mocnými obranými prostředky na povrchu nové planety války. Na palubě obou caritových křižníků se nachází jeden jediný živý tvor - Lotho Keraete. Když se oba caritové křižníky ve zmatku bitvy přiblíží k povrchu, je vystřelen genetický materiál v torpédech. V jednom genovém torpédu opustí posel ID caritový křižník TERRANIA a dostane se na povrch. Všechny torpéda přistanou v cílové oblasti a otevřou se. Také Keraete přečká přistání bez poškození. Chce pomoci Perry Rhodanovi a spatří na vlastní oči, jak ničivě buněčný materiál působí na SEELENQUELLA. Jako suchý pouštní písek nasává tkáň psionickou energii SEELENQUELLA do sebe. Také Rhodan pozoruje náhlou změnu, když mentální tlak prudce povoluje. Třpytící se koule SEELENQUELLA se viditelně nafukuje a začíná se odpařovat. Sekundární zbraň Duchů tance ukáže svůj účinek a začíná SEELENQUELLA rozpouštět.

Rhodan, který celé dny odporoval, náhle necítí žádný mentální útok, a upadne na několik minut do bezvědomí. Teprve když se k němu přiblíží Lotho Keraete a promluví na něj, otevře Šestý posel znovu oči. Posel ID potvrdí Rhodanovi, že SEELENQUELL byl genovou zbraní zničen a už více neexistuje. V místě na kterém SEELENQUELL dříve byl, je malý svazeček látky, který Rhodan vezme do svých slabých rukou. Oblek přeludů! Rhodan cítí vábení obleku, který hledá svého nové nositele. Ve stejném okamžiku zaregistruje oblek Rhodanovu deaktivovanou Rytířskou auru a propustku koalice Thoregon. Tím oblek identifikuje Rhodana jako odpadlíka a Šestý posel cítí, že ho oblek chce zabít. Rhodan dá Lotho Kereatovi rozkaz oblek přeludů zničit. Co by se asi nepodařilo žádné terranské zbrani, to dokážou zbraně skryté v Lotho Kereatově těle. Na konci je z obleku jen hromádka strusky.

Reginald Bull se dopustí provokace, když nechá oba caritové křižníky přistát na Arkonu III. Ne jako symbol a demonstraci, ale především proto, aby dojel pro Rhodana a Lotho Keraeta. Když oba křižníky přistanou a čekají na své pasažéry, začne carit v dešti jisker reagovat na psionické události. A ještě něco najde Rhodan a Lotho Keraete jako zbytek bývalé superinteligence. Malé, jen několik centimetrů velké jádro, vědomí monochrom-mutantů! Mutanti z Para-City tedy nezemřeli, ale stvořili malé jádro, ve kterém přežili. Dříve než jádro opustí Arkon III, mutanti mentální cestou slíbí, že budou střežit mocenskou oblast ID a čekat na návrat superinteligence.

Nakonec Rhodan podlehne vyčerpání a usne v náručí Lotho Keraeta. Oba caritové křižníky odstartují. Na palubě se nalézá Rhodan, vyčerpaný ale živý. Jak Blo Rakane zjistí, carit kvůli psionické vichřici na Arkonu III přešel do jiné formy a ztratil tím svoje ochranné účinky. Spojenecká flotila zvítězila nad SEELENQUELLEM a koalice se osvědčila. Galaxie je znovu svobodná.

Jak rychle účelová koalice skončí, dozví se Reginald Bull a Terranci, když je Bostich okamžitě vykáže ze soustavy Arkonu. Domovská flotila Sluneční soustavy a křižníky Posbiů se stáhnou z území Arkonidanů a odlétají domů. Jaká bude budoucnost mléčné dráhy a vztahy obou hvězdných říší to ukáže budoucnost.

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál