Perry Rhodan 2101 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2101
Název:Konquestor
(Der Konquestor)
Autor:Andreas Findig
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Tribut nebo smrt - Říše Tradom požaduje podrobení
Hlavní postavy románu:

Trah Rogue - Konquestor Říše Tradom dává jednoznačný požadavek

Perry Rhodan - Terranský Rezident najde tvrdé řešení

Ascari da Vivo - Arkonidská Mascantka pobývá jako host ve Sluneční soustavě

Bré Tsinga - kosmopsycholožka analyzuje cizí návštěvníky

Noviel Residor - Šéf Služby Pozemské ligy hledí vstříc dalšímu nebezpečí

Terranská delegace je neschopna slova. Dokonce i Perry Rhodan, který je známý rychlými reakcemi na nové situace, potřebuje několik minut, aby se vyrovnal se situací. Požadavky Konquestora, který podle terranského měřítka se svým podivným oděvem, materialistickým počínáním a arogantním vystupováním připomíná žertovnou postavu, znějí neuvěřitelně. Trah Rogue požaduje totální podřízení LSP a přičlenění k Říši Tradom, bez kompromisů a bez vyjednávání. Státní návštěva vypadá jako válečné tažení koloniálních vojáků v ranných terranských dobách. Trah Rogue zřejmě věří, že si bude moci všechno, co mu nepatří. Rhodan se nenechá oklamat chováním Konquestora. Jak už Arkonidané museli bolestivě poznat, je ukryt za arogantní fasádou příšerného, technického a vojenského potenciálu. Téměř to vypadá tak, že posel Tradomu nepochyboval ani vteřinu o tom, že Terranci všechno co vybudovali, předají neprodleně svým novým pánům. Rhodan stále ještě věří na nedorozumění, chybu v překladu nebo prostě na kulturní rozdíly, které vedou ke komunikačním problémům. Ale již za krátkou dobu to Trah Rogue vysvětlí. LSP přestává s okamžitou platností existovat a je připojena k Tradomu jako nová provincie. Vláda se stane jen nastrčenou figurkou a lidé se o této chvíle mohou okamžitě považovat za poddané.

Ascari da Vivo musí věnovat maximální úsilí tomu, aby se ovládla. Podle Rhodana stojí Arkonidanka krátce před výbuchem. Jen kvůli jasné Rhodanově výstraze se arkonidská Mascantka znovu uklidní. Terranský Rezident, stále se ještě snažící neeskalovat situaci, požádá Traha Rogue, aby se odebral do Solární Rezidence, aby se rozhovory neprováděli na přistávací ploše. Konquestor souhlasí, ale s každou sekundou se jeho arogantní a sebejisté chování zmírňuje. Ačkoliv si Rhodan ozbrojenou Konquestorovu eskortu v Rezidenci nepřeje, ignoruje Trah Rogue jeho požadavek a vydá se s celou svou družinou na cestu. V Solární Rezidenci pokračují rozhovory beze změny dále. Trah Rogue, který vzhledem připomíná terranského šimpanze, má velice odpuzující povahu. Jeho chování je podle terranského chápání absolutně nepřijatelné, jeho požadavky nestoudné a osoba s jeho chováním by měla být normálně okamžitě vyhoštěna. Navzdory tomu všemu se Rhodan pracně ovládne a snaží se stále ještě o dohodu. Ale Trah Rogue, který drží na řetězu malého, humanoidního otroka, který mu nepřetržitě očišťuje srst, je absolutně nekompromisní. Místo jednání ukáže terranské vládě holo-show, ve které je na způsob staré terranské propagandy zobrazena budoucnost Terranců. Obraz slibuje rozvoj a bezstarostný život pod vládou Tradomu, ale také i smrt a zničení v případě odporu. Poslední prezentace skončí totálním zničením LSP a symbolickým utnutím Rhodanovy hlavy Trahem Roguem. Fraška, kterou terranský Rezident nemůže a ani nechce brát vážně.

Přesto se ale Rhodanovi podaří v monologu Traha Rogueho najít několik zajímavých informací. Mimo jiné se Rezident dozví, že Říše Tradom je také Thoregon. Cizí Thoregon! Trah Rogue také prohlásí, že zvědové Tradomu se již dlouho pokoušeli kontaktovat Terrance přes Most do nekonečna. To připomene Rhodanovi kostru nalezenou na mostě a na příhodu, při které byla zabita Kaif, bývalá Poselkyně Galorňanů. Trah Rogue uvádí také, že vědci Tradomu vypočítali pozici Mléčné dráhy podle souřadnic v Mostě a Tradom nyní expanduje jen do oblastí jiných Thoregonů. Několik zajímavých výroků, které ale navozují nové otázky. V tento moment se konquestor cítí unavený a vyčerpaný a sděluje terranské delegaci, že jim nechá pár hodin na přemýšlení. Rhodan se skřípějícími zuby souhlasí. Během přestávky se chce vymyslet přiměřenou odpověď a poradit se.

Současně se spustí alarm v centrále SPL. Terranští vědci objeví, že se z místa přistání KATAMARU rozšiřují mikroskopické nanostroje. Pro lidské oko jsou jen sotva větší než zrnko prachu, jsou schopné sami sebe reprodukovat a způsobit signifikantní zničení. Během krátké doby se tyto nano-vraždící-stroje miliardkrát rozmnoží a rozšíří se po světech Sluneční soustavy. Trah Rogue tak nevsadil jen na vliv svého výstupu, ale přibral s sebou také svojí pátou kolonu. Noviel Residor a terranští vědci horečnatě pracují na řešení tohoto problému. Nakonec se dozvědí, že nanostroje pracují na syntronické bázi a jsou tedy zranitelné KorraVirem. Residor chce proto vyhlásit stav nouze a vypustit virus, aby nanostrojky Traha Rogueo eliminoval. Ačkoliv je současně nutné počítat s velkými škodami pro terranskou ekonomiku, dá Rhodan šéfovi SPL plnou svobodu jednání.

Rhodan, který se mezitím radil s Bré Tsingou, sestavil pro Konquestora odpověď. Protože Trah Rogue je zřejmě používá pro svou propagandu médium "holofilm", připraví Rhodanovi vědci podobný film s jasnou odpovědí. Když se Konquestor znovu objeví, aby získal Rhodanovu odpověď na podmanění, je mu místo toho prezentován holofilm. Film zobrazuje ke všemu odhodlanou LSP, která se postaví hrozbě Říše Tradom a zarputile bojuje. Na konci stojí totální zničení válečné flotily Tradomu a poprava Traha Roguese Rhodanem. Film, který se v provedení a znázornění podobá propagačnímu materiálu Traha Rogueho, ale nepřinese očekávaný vliv. Konquestor se okamžitě vrátí na svou loď a opustí Terru. Před odletem dezintegruje standartu své říše, která je stále ještě zabodnutá do plochy přístavu.

Zatímco se Rhodan vydá s domovskou flotilou na pronásledování KATAMARU, spustí Residor KorraVirový útok proti nanostrojkům Konquestora. "Diplomatická loď" Traha Rogueho, která uvnitř Aagenfeltovy bariéry nemůže přejít do hyperletu, potřebuje několik hodin na to, aby dosáhla obrovského nosné lodi, která stále stojí na původní pozici. Když se k ní loď Traha Rogueho dostane, zaútočí na ní se všemi zbraněmi terranská flotila. Účinek zbraní KATAMARU je ničivý a během několika minut dochází k těžkým ztrátám v terranské flotile. Rhodan nařídí okamžitý protiútok a Mascantka Ascari da Vivo, jejíž flotila stále ještě stojí na okraji Sluneční soustavy, přivolá také své lodě. Rhodan změní taktiku a přestane loď ostřelovat přímo, ale začne pálit kolem lodi Tradomu. Taktika vyjde. Díky silným energetickým výbojům tisícovek transformačních bomb, které vytvářejí stále nové ohnivé zdi, se agresorovy ochranné štíty zhroutí a loď je zničena. Z rozšiřující ohnivé koule vystřelí ale neporušená diplomatická loď Traha Rogueho a nabírá rychlost. Rhodan musí přihlížet, jak se Konquestor vyhne terranským svazům a dosáhne únikové rychlosti.

Ze sektoru Hayok, kde Reginald Bull, podporován jednotkami arkonidské flotily, stále ještě střeží čtyři velké stanice a prozkoumává Hvězdnou bránu, přicházejí strašlivé novinky. Po několika neúspěších se konečně podaří poslat přes Hvězdnou bránu sondu. Informace, které z ní přijdou, jsou úděsné. Na druhé straně se shromáždili tisíce bojových Katamarů a chystá se invaze do Mléčné dráhy.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál