Perry Rhodan 2052 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2052
Název:Imperátorův apoštol
(Verkünder des Imperators)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:19.12.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 / 1304 NGL = 4890 / 4891
Po převzetí moci - na Arkonu se zvedá odpor
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranský Rezident kuje plány proti »Božskému impériu«

Bré Tsinga - kosmopsycholožka jde na nebezpečnou misi

Cistolo Khan - bývalý komisař LSP je podroben zvláštnímu léčení

Morhkero Seelenquell - bytost ze Země Dommrath bojuje o přežití

Julian Tifflor - Galaktický rada Terranců působí jako »ruka« superinteligence

Aniž by tušil, co se stalo, probudí se Cistolo Khan1) 27. prosince 1303 NGL v Mirkandolu z bezvědomí, do kterého po vzniku SEELENQUELLA upadl. Náměstek Juliana Tifflora se domnívá, že Arkon sestavil tajné vojsko z monochrom-mutantů, kteří se během slavnosti k založení Huhany'Tussan dostali mimo kontrolu. Vlažnost, se kterou Tifflor na události reaguje, prohloubí Khanovu nedůvěru, protože Galaktický rada se od svého návratu se Santanzu chová podivně, zvláště když pak Tifflor zmizí beze stopy.

Khan zjistí, že Tifflor v minulosti opakovaně vytahoval ze syntronu velvyslanectví detailní informace o obranných systémech LSP. 3. ledna 1304 NGL se dozví, že nositel aktivátoru strávil konec roku společně se zástupci Bluesanů v paláci imperátora. Když si chce s Tifflorem promluvit, strhne mu PsIso-síťku z hlavy a nahradí jí KrIso-síťkou. Cistolo Khan je ihned podmaněn SEELENQUELLEM.

Morkhero Seelenquell2) s posledními silami odleze k okraji přistávací plochy, na kterého Wrehemo bezmocně nechal ležet. Před napadením dravými zvířaty ho zachrání obranné pole Necrem. Dva Arkonidané přenesou polomrtvého mladého Seelenquella na Arkon III, kde SEELENQUELL sídlí ve dva tisíce čtverečných metrů velkém areálu za vysokou zdí. Protože v něm vidí živoucí obraz svého bývalého národa, daruje superinteligence Morkhero Seelenquellovi život. Zotročí Morkhera, udělá z něj svého apoštola, a dá mu Juliana Tifflora jako nového nosiče.

Transmiterovou sítí se Perry Rhodan, Zheobitt a ostatní Arasové dostanou z Traversanu na Zemi. Maurenzi Curtis informuje občany LSP a další národy o tom, co se Rhodan dozvěděl na Arkonu, a předá nákresy Galornského skafandru. V systémech LSP, především ve Sluneční soustavě, jsou posílena bezpečností opatření. Rezidenční ministryně Moharion Mawrey, která události v Para-City3) bez újmy přestála, dá Perry Rhodanovi návrh, aby zbylé monochrom-mutanty dislokoval ven z Mléčné dráhy, aby je uchránil od SEELENQUELLOVĚ zákroku.

Protože chce poprosit o pomoc ostatní Thoregonské národy, vstoupí Terranský Rezident do Hřibu na Trokanu. Most do Nekonečna je ale tak těžce poškozen, že ho nemůže použít. Mnoho fošen chybí a opěrné pilíře stojí šikmo. Propustka nezná příčnu poškození, je ale přesvědčena, že Most bude jednoho dne opět použitelný. Ačkoliv Rhodan na Mostě stráví jen krátký okamžik, uplyne ve Sluneční soustavě třicet dva hodin, než znovu vyjde ze Hřibu.

Monkey informuje Perry Rhodana z Quintova centra, že SEELENQUELL se zřejmě usadil na Arkonu III vedle řídící stanice Křišťálového štítu, a sdělí nesmrtelnému ještě že ho Ertrusané prosí o pomoc. Poznatky USO také dokazují, že arkonské KrIso-sítě jsou neúčinné. S diplomatickým křižníkem KIRKEN vyšle Rhodan Bré Tsingu4) na Arkon. Má se pokusit zachránit Juliana Tifflora před SEELENQUELLEM a také všem členů velvyslanectví LSP dát PsIso-síťky.

V projevu před Terranským parlamentem vysílaném přes GALORS do celé galaxie varuje Perry Rhodan před SEELENQUELLEM, nabízí všem národům Mléčné dráhy PsIso-síťky a radí, aby se všichni drželi dál od Arkonu, aby negativní superiteligenci izolovali. O tři hodiny později Bostich I. dementuje, že se na Arkonu nachází negativní superinteligence, a zdůvodní to Rhodanovou nenávistí k Huhany'Tussan.

KIRKEN dosahuje bez překážek Arkonu I, kde Bré Tsinga navštíví také solmothské vyslance5) Sontramagi, Werlenquest, Daulanugen a Heroper. Kosmopsycholožka se snaží Solmothy, kteří vidí, že se blíží válka, odvrátit od dobře myšlené, ale nerozvážné akce, která by je mohla ohrozit.

S pomocí speciálních přístrojů SPL zjistí Bré Tsinga, že Cistolo Khan nocí KrIso-síťku. Vymění mu jí proto znovu za PsIso-síťku. Za velkých tělesných a duševních muk získá zpět Tifflorův zástupce znovu svou volnou vůli a jen sotva přitom unikne srdečnímu infarktu. Bez Bré Tsingy odstartuje KIRKEN zpět na Terru.

Jako reakce na Perry Rhodanův projev je v Mirkandolu svoláno zvláštní zasedání Galaktika. Před třiceti tisíci delegáty označí Praden-Thor, galaktický rada Akonanů, který s Bostichem uzavřel tajnou dohodu, Terranského Rezidenta za pomateného, a vyprovokuje tím Cistolo Khana k prudké replice. Gravonizorte Furunadde6), zástupce Cheborparnů, je sice zdrženlivý, ale vysloví také svou skepsi proti Rhodanově tvrzení. Také hlavní část ostatních Galaktických radních stojí na straně Křišťálového impéria. Bré Tsinga ovšem zjistí, že až dosud je jen málo z nich přímo ovlivněných SEELENQUELLEM.

Nakonec představí hologram Bostiche k překvapení Galaktika Morkhero Seelenquella jako »Imperátorova apoštola«. Když Morkheroův nový nosič, Julian Tifflor, prohlásí, že Perry Rhodanovi lži jsou důvodem toho, že se zřekl LSP a přidal k Bostichovi, obrací se jednohlasně mínění Galaktika proti Teře. Všechny kontakty s velvyslanectvím LSP jsou přerušeny. Pro Bré Tsinguje je SEELENQUELLOVO rozhodnutí učinit Tifflora nosičem Morkhera důkazem o nízkém významu Terranců ve svých plánech.

Perry Rhodan odstartuje okamžitě s LEIFEM ERIKSSONEM ze Země. Dva dny po událostech v Galaktiku dosahuje vlajková loď LSP Mirkandolu, vezme na palubu Bré Tsingu, Cistolo Khana a ostatní Terrance a bez problémů opustí soustavu Arkonu skrze strukturální mezeru v Křišťálovém štítu.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál