Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2053
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2053
Název:Nový Tato
(Der neue Tato)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:26.12.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 / 1304 NGL = 4890 / 4891
Kontraband pro Ertrus - Perry Rhodan na tajné akci
Hlavní postavy románu:

Subeat dom Cyllken - nový Tato Ertrusu sází na jiné postupy proti obyvatelstvu

Perry Rhodan - Terranský Rezident jde do ofenzívy proti Arkonidanům

Kim Tasmaene - v undergroundu žijící ertrusanský prezident dostává neočekávanou návštěvu

Monkey - šéf Nového USO nemá vždy stejný názor jako Perry Rhodan

Arneo Lekam - prospektor z Tshirmaynu chce bádat na Ertrusu

Poté co je Forman da Ricce1) zabit sebevražedným atentátníkem2) stává se novým Tato Ertrusu Subeat dom Cyllken. Pochází z rodiny, jejíž léno bylo před desetiletími zabráno pěti hospodářsky významnými slunečními soustavami, v souvislosti se zavražděním některých příslušníků rodiny Kralaseny. Že dotčené slunečné soustavy připadli chráněnci Imperátora, živí Subeatovo přesvědčení, že Bostich I. byl do krvavého činu zapleten.

Subeat, který již byl Tato na Carnolu a Jekze, jedná méně hrozivě než jeho předchůdce, a pokouší se Ertrusany odradit od jejich odporu spíše kalkulovanou směsí shovívavosti a tvrdosti. 29. prosince 1303 NGL přistane Mascant Kraschyn se svou AUMOKJON na Ertrusu. Vysloví se nepříznivě o nepatrném pokroku, který nový Tato činí pro uklidnění planety, a oznámí, že Bostich Ertrus 20. ledna 1304 NGL krátce oficiálně navštíví.

O něco později se shromáždí v planině před Fin Calley více než dvě stě tisíc Ertrusanů, mezi nimi i podzemní prezident Kim Tasmaene3), aby se tichým protestem zúčastnili popravy Eden Arukitcha4), který byl Arkonidany zatčen jako provozovatel »Rádia Svobodný Ertrus«. Bezprostředně před vykonáním exekuce vystříkne gejzír z Arkonidany vyčištěného Barkenntova pramene v Baretusu, a Tato Subeat dom Cyllken zruší rozsudek smrti. Další popravy jsou rovněž zrušeny. V prvním týdnu ledna je ale mnoho ertrusanských odborářů odvezeno na Arkon.

Při cestě na Arkon navštíví Perry Rhodan 5. ledna 1304 NGL s LEIFEM ERIKSSONEM Quintovo centrum. Tam se Monkey přizná, že Ertusané ve skutečnosti Rhodana nevolají o pomoc a že tím jen chtěl Rezidenta přivést k rozhovoru. Rozhovor probíhá nejdříve v podrážděné atmosféře, protože Rhodan anarchický status USO neschvaluje. Monkey naproti tomu zaujímá pragmaticky chladnou polohu. Ví, že SPL nemůže Novému USO konkurovat, protože za ním stojí struktury a personál Camelotu, IPRASA a organizace Taxit. Když se Rhodan od Monkeye dozví, že Bostich společně se svým novým Apoštolem chce navštívit Ertrus, rozhodne se, že se zúčastní plánované akce Nového USO. LEIF ERIKSSON pak bez něho odlétá na Arkon5).

9. ledna, krátce po nekrvavé, arkonidanské čistce, navštíví Monkey pomocí transmiteru Excalibur prezidenta Tasmaeneho jakož i ministra války Waldram Somoa a informačního ministra Antasche Kiombera ve Fin Calley a zapřísahá je, aby nepřekáželi akci Nového USO při Bostichově návštěvě. Detaily Oxtorňan neprozradí, požaduje ale, aby podzemní armáda nainstalovala dva transmitery Excalibur v rokli Mat Pierbon a Barkenntském kaňonu.

11. ledna přistává Perry Rhodan s kulovitým křižníkem ARNEOLE na astroportu v Baretusu. Je maskován jako prospektor Arneo Lekam, Neoarkonidan z planety Tschirmayn v systému Ortog-Samut6). Rhodan-Lekam předstírá, že chce na severu Mattun Gor-Emb hledat ložiska, které je důležité pro výrobu CV-Embinia7). S argumentem, že mu nemůže zaručit dostatečnou ochranu, to ale Subeat dom Cyllkem odmítne. Falešný inspektor mu ale ukáže povolení od nejvyšší hospodářské správy Arkonu, takže Tato ho nakonec k dolům Dazgun Mira pustí.

K Rhodan-Lekamově doprovodu patří také Kelus Jorgana, Arkonidanka z Arigy8) Felara Rauva, Zaliteranka Diirda Chalaryn, skokan Gontram Elelis jakož i Sercenal Mantorius, jehož hlava je skryta pod kyberhelmou. Ve dvouch jedenáct metrů dlouhých, čočkovitých Qolfim člunech, které mohou vzdorovat velkému tlaku vody a jejichž chameleónovitý obal může měnit jejich vzhled podle okolí, doprovází expedici dva zvláštní Katsugo-roboti. Domnělí arkonidanští Katsugové TOMCAT a SHECAT byly speciálně zkonstruovány Novým USO a jsou jako kdysi Paladin9) obsluhováni Siganci. V Quintově centru žije 120 Siganců, ostatní se rozhodli usadit znovu na Size. Posádka Katsugů, která sama sebe nazývá Wild Cat, je pod velením 10.88 centimetru velkého podplukovníka USO Caara Vassquoa, ke kterému jeho lidé chovají nejzazší zdrženlivost, protože byl agentem Oddělení Nula10) a jako Siganec se nechal vycvičit k profesionálnímu zabíjení. Zastupující velitelkou emocionautem majorem Sumner Kagelem řízeného TOMCATa je Ira Trimarket. Velitelkou SHECATa je marojka Tynka Mintcoo, dalšími členy projektu CAT jsou Alda Cerval, Alexander Woodi a Quintech Siem Markov. Během krátkodobě proveditelné přestavby obou robotů lze vytvořit dutinu, která může pojmout člověka11).

13. ledna dosahuje prospektor a jeho průvodci Fin Calley. Podle domluvy prezidenta Tasmaeneho s Monkeyem si tam najmou dvanáct příslušníků podzemní armády jako dobrovolné pomocníky. Druhého dne pokračuje expedice dále. Po cestě je přepadena ertrusanskými rebely, kteří se ale stáhnou, poté co se jim Perry Rhodan dá poznat. Bez překážek dosáhne prospektor nakonec neobydlené Gor-Oase v severním regionu vulkanické země Mattun-Gor.

Subeat dom Cyllken vyhlásí téhož dne veřejně, že Bostich I. zamýšlí navštívit Ertrus. Pokud do té doby bude na Ertrusu klid, slibuje všeobecnou amnestii.