Perry Rhodan 2054 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2054
Název:Jeskyně Ertrusu
(Die Höhlen von Ertrus)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:2.1.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
Na cestě v podzemí - nové překvapení světa s těžkou gravitací
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranský Rezident vede riskantní operaci Volný plavec

Monkey - šéf Nového USO se zase jednou osvědčí jako zachránce

Kim Tasmaene - ertrusanský prezident chce bojovat za svobodu své vlasti

Inch Ishery - geolog má rád staré záznamy

Yilza Mpinder - specialista USO se se svou ponorkou vydává na velkou jízdu

Po dosažení Gor-Oase odloží agenti USO a SPL, kteří doprovází Perryho Rhodana / Arneo Lekama, svou masku. Ze Sercenal Mantoriuse se vyloupne Monkey. Rhodan a Oxtorňan nyní sdělí svým ertruským pomocníkům, jejichž náčelník Prond Mahumb je ve skutečnosti prezident Kim Tasmaene, že při návštěvě Bostiche I. chtějí unést určitou osobu. Pro tento účel disponuje Katsugo SHECAT ve svém vnitřku nákladovým prostorem, do kterého se vejde člověk. Protože během slavností bude Bostich odstíněn paratronovým štítem, chce Rhodan, Monkey a jejich deset průvodců při »Operaci Volný plavec« proplout z dolů Dazgun Mira systémem podzemních vodních řek do sedm set kilometrů vzdáleného Barkenntova gejzíru. K tomu jim poslouží tschirmayniské Qolfim čluny, na které naloží SHECATa a TOMCATa s jejich siganskou posádkou.

Potom co Ertrusané v bezejmenné sousední hoře Kayl Obrigg dosáhnou dolů Dazgun Mira, si Perry Rhodan 15. ledna 1304 NGL vezme QOLFIM 1. Jeho pilotem je specialista USO major Yilza Mpinder, který doposud hrál roli Skokana, náhradní pilotkou a medičkou je agentka SPL Harisme U'Ikarte alias Oresa Waderin, zaměřovač a geolog je specialista USO poručík Inch Ishery alisa Kelus Jorgenal, navigátor a fyzik je agent SPL Cux Minerat alias Adgan Tranenna a technička a strojnice je agentka SPL Ohlea Rodeck alias Rilda Josiano. Monkey jde s Ezard Assain a dalšími čtyřmi na palubu QOLFIMu 2.

Oba čluny se ponoří do zatopené šachty dolu a najdou přístup do ertrusanskými prospektory objeveného rozvětveného systému kavern, o kterých neexistují žádné přesné plány, protože se kvůli aktivní tektonice kontinentu Baedhro neusále mění. Jako plán cesty používá Inch Ishery záznamy ertrusského geologa Lancyho Mentose z roku 1258 NGL.

Ve více než šesti set metrové hloubce se dostanou čluny do oblasti, ve které magmatem ohřívaná voda kriticky působí na přístroje. QOLFIM 2 je odnesen a znovu nalezen teprve po jednom dni. Na další cestě narazí čluny Qolfim na fosforeskující řasy. Expedice postupuje kupředu kvůli četným zajížďkám jen velmi pomalu.

Když QOLFIM 2 havaruje a zásobování vzduchem se zhroutí, zůstane Monkey jako jediný při vědomí a ošetřuje svých pět druhů, dokud se i on sám nezhroutí. Rhodan a Harisme U'Ikarte přeplavou s medorobotem ke QOLFIMu 2 a zásobí loď kyslíkem.

Nakonec se čluny dostanou do zlomového příkopu, který Baretus a celou rovinu města obklopují a chrání před zaplavením podzemní vodou z velkých řek. Tady objeví agenti SPL a USO 480 let starý, opuštěný ertrusský ponorný zvon. Kvůli citlivosti geologického systému musí nyní postupovat obzvláště opatrně. Sto kilometrů před cílem se 18. ledna zhroutí systém jeskyní, takže ponorky jsou odříznuti v korály naplněné jeskyni. Když chtějí pomocí termometů vytvořit průchod, korály tepelným účinkem praskají, vylučují sliz a bombardují Qolfims svými úlomky. Nakonec se jim podaří prorazit pomocí lodi na jednom místě díru ve stěně.

20. ledna dosahují čluny Qolfim kanálový systém Termina Attracta ležící pod Baretusem. Když je QOLFIM 1, následován QOLFIMem 2 konečně vržen do výšky z Barkenntova gejzíru, zpozoruje Perry Rhodan na obloze ARK'IMPERION a Trůní flotilu arkonského imperátora.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál