Perry Rhodan 2223 (Česká obálka) Perry Rhodan 2223 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2223
Název:Boží bojovnice
(Die Gotteskriegerin)
Autor:Michael Nagula
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:26. března 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1332 NGL
Jejich životy dostaly nový smysl – civilizace má zaniknout
Hlavní postavy románu:

Bré Tsinga – Kosmopsycholožka pozná smysl své existence.

Homer G. Adams – Ministr je na konferenci v Irsku.

Myles Kantor – Vědec odhalí nové skutečnosti.

Mondra Diamondová – Tajemnice LSP ztrácí přítelkyni.

Julian Tifflor – Ministr zahraničí se musí starat o vnitropolitické problémy.

Zatímco Carloš Imberlock a jeho adjutanti pozvolna přiznávají, že se atentáty dějí s jejich souhlasem, a dokonce jsou jimi rozněcovány, Myles Kantor a jeho kolegové za pomoci ultrahyperzaměřovače s jistotou zjišťují, že je určitá část šestidimenzionálního záření slunce prakticky identická s vyzařováním jádra METANU, tedy přesněji mrtvoly superinteligence KABBA. Z toho vyplývá, že se i uvnitř Slunce nacházejí zbytky nějaké Všebytosti a to již po miliony let. A vědci zjistí mnohem víc: Toto energetické pole není stejnoměrné. Ze Slunce vychází jakýsi sací paprsek, zaměřený k Velkému Magellanovu oblaku. Myles předpokládá, že v VMM existuje někdo, kdo se napájí 6D energií mrtvé superinteligence. Bohužel je Velké mračno velmi vzdálené – co bylo dříve jen krátkou cestou, je teď díky zvýšené hyperimpedancí nepřekonatelnou propastí. Ať už Slunce ovlivňuje kdokoli, před lidmi ze Země je v bezpečí. Možná to bylo právě toto záření, které kdysi do Sluneční soustavy přivábilo ID a podporovalo jeho vývoj. Také mladá superinteligence SEELENQUELL přece zpozorovala, že je na Slunci něco zvláštního. Julian Tifflor vysloví zajímavou hypotézu: Šohaakové by mohli představovat myšlenkové prvky (mrtvé?) superinteligence – tedy cosi jako koncepty ID.

Bré Tsinga se mezitím změní z obyčejné stoupenkyně Gon-Orbhona v takzvanou boží bojovnici. Její proměna je podporována poselstvím, která si Bré čte z knihy Gon. Poslední podnět dostane, když znovu sní o svém bohu. Na poslední chvíli proto přeruší sebevražedný atentát na fúzní elektrárnu – nebyl to podle ní dostatečně tvrdý úder. Nyní se chce násilím zbavit všech úhlavních nepřátel své církve a s vražděním hodlá započít přímo na špici pyramidy moci LSP – její obětí má být Homer G. Adams, neboť tento Nesmrtelný je hnací silou a koordinátorem obnovy Země. Adams je tou dobou na konferenci v Irsku. Boží bojovnice přichází k Adamsovu domu, který je ovšem střežen agenty SPL. Bré s sebou přináší květiny a strážným tvrdí, že chce s Nesmrtelným navázat intimní poměr. Když pojmou agenti podezření, jsou nemilosrdně zavražděni. Bré však nemůže pokračovat v útoku na Adamse. Později se Tsinga společně s Mondrou Diamondovou účastní konference, na níž má promluvit i Nesmrtelný. Mondra však pochopí záměry své přítelkyně a včas Adamse varuje. Atentátnice je zneškodněna a zatčena. Není se s ní možno rozumně domluvit a má být souzena pro několikanásobnou vraždu. Mondra Diamondová a Tifflor se ale přesvědčí o tom, že Bré jednala pod cizím vlivem a není proto zodpovědná za své činy.

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!