Perry Rhodan 1986 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1986
Název:Souboj gigantů
(Kampf Giganten)
Autor:Rainer Castor
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:14.9.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

Celkem se materializuje 100.147 vysoce moderních bojových lodí Kříšťálového impéria u Gevari. 25. března 1291 NGL se sejdou velitelé shromážděných flotil, Cameloťan Perry Rhodan, Arkonidan Bostich I., Akonan Garon z Bass-Thetu, Pozemšťan Cistolo Khan, Báalol Tendakáan jakož i Gatas Zio Trytun, Apas Ruenzi Malays a Tentra Külük Yppenk, kteří tvoří Raglund-triumvirát, na několika zasedáních v kalichovém paláci na THEK-LAKTRAN, aby se poradili nad společným postupem proti MATERII. Neustále předhazuje arkoniský Imperátor, že jednotky Gos'Tussanu, Křišťálového impéria, tvoří největší a nejsilnější svaz. Jeho pozice je ale oslabena, když se 26. března objeví u Gevari Posbiové, kteří platí za přátele terranského lidstva, s dvaceti tisíci fragmentálními loděmi s délkou strany dva tisíce metrů. Protože se čekají velké ztráty, je je sto lodí pod velením Rebelose1) vybaveno bioplazmou. K všeobecnému překvapení jsou framentální křižníky schopny vybudovat realtivní štíty, který je posune několik minut do potencionální budoucnosti, ačkoliv jak je známo, Posbiové tuto technoligii ztratili se zničením nenávistného propojení2). Tautmo Aagenfelt vysvětlí ale, že je vyvinuly na základě Lemurů, Ulebů3) a terranského Antitemporálního slapového pole5), v posledních letech.

Mezitím je pod vedením Ruud Servenkinga ve velkém spěchu smontovaná atrapa SOL a vyzbrojena. Caritový křižník THOREGONU ŠEST je integrován do pseudo-SOL, a tím atrapa získá možnost létat hypertaktem. Vedle dvou set Arkonských a deseti tisíce gravitačních bomb je deset tisíc sudů s dvěma sty tisíci tunami NUGASu umístěno do pseudo-SOL. Dopňován gravitrafovými zásobníky, je vybudován takový explozivní potenciál, jaký byl naposledy nasazen při zničení obří planety Herkules5).

28. března, ve čtrnáct hodin dosahuje galaktická flotila a pseudo-SOL Dengejaa Uveso. Aby se klam ještě zlepšil, projektují virtuály THOREGONU ŠEST emise pravé činkovité lodi do atrapy. Gucky a Blo Rakane zaujmou pozorovací pozici s caritovým křižníkem TERRANIA, aby pomáhali při koordinaci útoku. Když se MATERIA objeví za horizontem událostí, podniknou Galaktikové klamný útok. Zároveň se znaží sto padesát tisíc anti-mutantů na sto Báalolských křižnících společně seslabit obranu kosmické továrny. Přesto ale útok nevyvolá žádné škody. Romanem Muelem dálkově řízená pseudo-SOL se nyní přiblíží k MATERII, a hodinu a devatenáct minut před termínem ID dá Perry Rhodan příkaz k odpálení, ale ani obrovská explozivní síla atrapy MATERII neohrozí. V průběhu bitvy je zničeno devatenáct tisíc fragmentálních lodí a více než dvacet tisíc lodí Arkonidanů.

Aby příkaz superinteligence splnili, musí se nyní pravá SOL, podporována útoky Galaktiků, a MATERII k bodu přilákat. Tam se v 15:45 materializují obě černé šisky6) a vytvoří s továrnou kosmokratů rovnostranný trojúhelník o straně deseti tisíc kilometrů. Lidé na palubě THOREGONU ŠEST prožije jejich souboj jako deformovanou realitu, spojenou s hlubokou tmou. Bezprostředně nad horizontem událostí vznikne sedm set tisíc kilometrů měřící, červeně svítící prstenec, ve kterém se objeví bíle se lesknoucí hyperslunce. Uzavře MATERII a obě šišky, které explodují. Také nástavby MATERIE se roztrhají, a v caritu se tvoří černé fleky, ale kosmická továrna regeneruje s neuvěřitelnou rychlostí. Když nyní zaútočí na jednotky galaktické flotily, vyzáří Steph La Nievand na příkaz Blo Rakaneho transformačním dělem THOREGONU ŠEST transdimenzonální stavový měnič proti MATERII. Ten detonuje oprostřed továrny, zničí ji a spustí v galaktckém centru nepředstavitelnou hyperbouři7).

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál