Perry Rhodan 1985 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1985
Název:Návnada pro MATERII
(Ein Köder für MATERIA)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:7.9.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

Camlotské kanceláři na Olympu jsou v únoru 1291 NGL předány informace, že jeden člen Galaktických Strážců1), chce přeběhnout, a že se ukrývá pod krycím jménem Jerome Pennsylvanier. Armin Assitar, šéf pozemní bezpečnostní služby Cameloty letí proto s THALASSA k udávanému místu střetu, na Zephos, pátou planetu malého bílého slunce Topas. Bývalá tajná Camelotská základna Zephos patří dne s operačím základnám GaGuaů. THLASSA vezme zběha 18. února na palubu. Je to Pozemšťan Yorgan Pittker, který před třemi let na Tyengersu narazil na Galaktické Strážce.

Po návratu na Camelot ho Assistar předvede před Reginalda Bulla, Guckyho, Trabzona Karetta a Monkeyho. Dostali 21. února tajný příkaz, aby s křižníkem ZIRKA vyrazili THOREGON ŠEST 2), aby sehnali napodobeninu SOL. Naplněná výbušninami má přivodit falešná SOL MATERII zkázu. 23. února dosahuje ZIRKA Sluneční soustavy. Po počátečním váhání, jsou Paola Dašmaganová a Cislo Khan připraveni dát k dispozici starou ultrabitevní loď INSTANBUL, který na Olympu slouží za kosmické muzeum, aby s ní napodobili jednu SOL-buňku. Kromě toho postaví lunární loděnice atrapu SOL-střední části. Od Bulla a jeho průvodců vyprošenou galaktickou flotilu a deseti tisíc jednotek označuje Khan ale jen jako iluzi a ukazuje přitom na krizi, který se děje na Arkonu. Tam má být dvacet šest ze třiceti poradců imperátora Bostiche zabito, nebo uneseno3).

Na počátku 24. února opuští ZIRKA opět Sluneční soustavu. Imitace druhéhé SOL-buňky má být v roce 3428 povolána do služby ultrabitevní loď PANTANI, která dlouhou dobu sloužila jako obchodní křižník a nyní je v držení Galaktických Strážců. Když je ZIRKA skupinou Camelotských techniků z QUANTAS přebrána, vydá se, následující údaje Yorgan Pittkera, na Herriök v Eastside, zemědělský koloniální svět Hanů4) v systému Herriau, na kterém si GaGuaové vyrábějí základní látky pro drogy. Šest set Cameloťanů ukrývajících se v ZIRKA, proniknou tajně do PANTANI a zničí tam syntron, kterým Galaktičtí strážci nahradili hlavní pozitroniku prastaré lodi. Zatímco simulojí aktivizací sebedestrukčního zařízení, vyžene Trabzon Karett posádku GaGuaů z PANTANI. Monkey musí ale 190 let starého Oxtorňana Arol Konnara vyzvat k souboji, který patří k mužům Thor Schinneka5) a Henker Tizian Granneta6). Monkey porazí Konnara, ale ukáže se, že ten spojil pravé samodestrukční zařízení PANTANI. To je na poslední chvíli odpojeno a Konnar zabije zám sebe. 26. února odstartují Cameloťané s vetchou ultrabojovou lodí a dokážou jí zachránit před diskovým křižníkem Hanů7).

Teprve 20. března se Reginald Bull a jeho průvodci dozvědí na Camelotu, že SOL MATERII 28. března kolem 15:45 musí přivést na určitý bod nad Dengejaa Uveso.

Po svém návratu na THOREGON ŠEST navštíví Perry Rhodana, který stále ještě trpí ohavnostmi, které Shabazza prostřednictvím jeho těla vykonal, 21. března plophoský psycholog Vorman Kitissen Hondro, ale potomek Obamana Iratia Hondra8) mu nepomůže.

Blo Rakane a Tautmo Aagenfelt experimentují 23. března s transdimenzionální stavovým měničem9). Dvanáct světelných let od SOL zkoumá býlý Haluťan náprstek, který je ve velném vesmíru obklopen třiceti křižníke, pomocí dvou interferenčních hyperdim-rezonátorů10). Na určitém bodě jeho frekvenčního rozsahu dojde k mocnému energetickému výboji a otevře se tři kilometry dlouhá dimenzionální trhlina. Je v ní hmota, která odpovídá hmotnosti měsíce nebo spórové lodi11). Analýza dokazuje, že transdimenzionální stavový měnič spojuje normalní prostor s hyperprostorem, přičemž náprstek funguje jako kotva. Skladiště pro ultimatní látky stejně jako potřebné agregáty jsou zřejmě v nadřazeném kontinuu. U obalu se jedná o strukturon-materiální projekci, strukturální zahuštění a stabilizované pole energie ve smyslu hyperenergeticky konfigurované matrix, kdy do časoprostorově představovaného kontinua vstupuje třetí derivace známé hmoty. Vlastní poločas rozpadu činí několik set tisíc let.

Mezitím přiletí Sargor z Progeronu12) s diplomatickou lodí DYIRBAL k THOREGONU ŠEST a požádá Perry Rhodana k rozhovoru s Bostichem13). Imperátor se nachází s ARK'IMPERION, svou trůní flotilou, jen 423 světelných let daleko. Jeho trůní flotila se skládá z osmi pětiset metrových bitevních křižníků, jedné patnáctset metrové bitevní lodě a jedné dva tisíce metrů dlouhé, devět set metrů široké a dvě stě osmdesát metrů tlusté, vypuklé, eliptické plošiny. Na tomto disku, který je nazván THEK-LAKTRAN (Pahorek moudrého), je zkopírována část povrchu krystalického světa Arkon I. Bostich tam Rhodan přijme 24. března a nabídne mu pro boj s MATERII velkou galaktickou flotilu. Přitom mu sdělí, že Arkon zase povstává do své staré velikosti, a jako protislužbu požaduje, aby se Camelot v budoucnu zřekl stavby nových moderních velkých kosmických lodí a GILGAMEŠ předal Křišťálovému impériu. Rhodan pozná, že má před sebou významéno vládce a navrhne mu kompromis, že GILGAMEŠ předá Galaktiku a udělá z něj strážní loď nad Mirkandolem. Bostich to akceptuje14).

Po Perry Rhodanově návratu u SOL vynoří 25. března nejdříve dvou set metrový akonský kulovitý křižník, který se má na příkaz Garona z Bass-Thetu15) podřídit velení Pozemšťanů. Postupně se objeví dvacet tisíc gataských diskovitých křižníků, třicet pět tisíc lodí Apasů, Tentraů, Latoserů, Mantamů a dalších Bluesanských národů, padesát devět NOVA-křižníků LSP pod velením Cistolo Khana a 1200 jednotek dalších hvězdných národů, Antiů, Arasů a Skokanů. Kromě toho se objeví u stanoviště THOREGONU ŠEST také ZIRKA a krychlový LSP-tendr doprovázející ultrabitevní loď, která má sloužit k imitaci SOL, jakož i nově postavená prostřední část činkovité lodě. Nakonec se objeví trůní flotila ARK'IMPERION, následovaná obrovským bojovým svazem.

Aktuální data:
24.5.2022
1565 před NGL
29. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459723.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál