Perry Rhodan 1984 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1984
Název:Yaronag
(Yaronag)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:31.8.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

V souvislosti se zánikem systému Eleprysi se zvětší dimenzionální trhlina u slunce Yponiko1) na třicet světelných dnů. Řídící stanice Porrista2), Thuragur a Boschko explodují. Rychlost rotace Wlaschosu se mezitím zvýšila již na padestá obrátek za sekundu. SHE'HUAN pod velením Icho Tolota a osm set halutských kulovitých křižníků, pod velením Toro Mareketa3) zaujmou společně s PYXISEM a GANIRANOU pozici dva světelné roky od systému Eleprysi.

3. dubna 1291 NGL předvádí Icho Tolot Mylesovi Kantorovi a Atlanovi Yagan Robero Nagidor (Yaronag), který Haluťané postavili podle podkladů Nonggů, které objevil Blo Rakane v Janir Gombon Alkyetto4). Nagidor, válcovitou centrální jednotku, čtyřista metrů dlouhou a šest set metrů vysokou, postavili Haluťané v megahangáru 2 SHE'HUANu. Může být vysunut pět set metrů z lodi. Vedle neobvyklé technologie Nonggů obsahuje Nagidor hyperdim-kompresor, mocný hypertrop a Inmestronennetz, kvůli Wiezoldově efektu5). K centrální jednotce náleží ještě šedesát menších modulů, které se nazývají Yagan Robero. Pomocí svýh hypertropů čerpají hyperenergii a tu pak přeměňují ve vysoce frekvenční signály. Nonggové kdysi pomocí Yaronagu vytvořili ve Slunečním trezoru energetickou mříž ze syntetického ultrafrekvenčního hyperzáření, která vytváří klec a labyrint, ze kterého Guan a Var nemohli uniknout. Sluneční trezor sám byl vybudován pomocí přístrojů, které vyvinuly Baoli-Nda. Tolot si je jistý, že Sluneční červy může zničit také pomocí halutského Yaronagu. Přitom by se zhroutil mřížový systém z gravitačního a hyperspektra Slunečního trezoru. Změny ultravysokého hyperzáření by zároveň vyvolalo u Guan a Varů šok, vůči kterému by byli bezbraní.

Událost během letu SHE'HUANu do Chearthu Tolota ale znepokojuje:.

Relativní těsnost na palubě tendru působí špatně na zdravotní stav individualistických Haluťanů. Nastupuje sklon k puzení. Opakovaně dochází k soubojům. Přesto ale postaví pod vedením šéftechnika kosmofyzika Summag Arkada jeho zástupce Astana Khora podle projektů Nonggů Yaronag. Část Haluťanů zhustí svou molekulární tělesnou strukturu, poté co splní svůj úkol.

Když SHE'HUAN musí kvůli testu přerušit svůj hyperprostorový let, je jeho pohoný systém náhle ochromen. Zatímco se Domo Sokrat6) s několika kolegy snaží o opravu, objeví rádiový a zaměřovací specialista Ingga Modd a jeho spolupracovníci ve vesmíru Manalei, dvanáct metrů vysoký a čtyři metry široký útvar, který se podobá neúplně vyprázdněné vaječné skořápce. Nad matně modře se třpytícím povrchem se pohybují barevné skvrny a zlaté proužky, které připomínají intarzie. Útvar, který už dlouhou dobu bez energie putuje mezi galaxiemi, neví ani, jestli se sem dostal bez svých inženýrů, protože se pro ně stal nebezpečným produktem. Manalei je posedlý myšlenkou, za všech okolností se vrátit ke hvězdám.

Vejce nereaguje na komunikační pokusy Haluťanů. Místo toho do sebe teleportuje Ingga Modd, který se v něm přemění na energii. Útvar, který se napojí na tažný paprsek, pronikne do SHE'HUANu. Haluťani ho sice pomocí své paratronové techniky vyzáří do hyperprostoru, ale ten se opět neporušen vrátí. HD-štít, který Tolot s Lingam Tennar7) a dalšími vybudují, přemůže vajíčkovitá bytost bez obtíží. Sama se chce nechat zničit výbuchem mikrogravitační bomby, to jí ale jen dodá energii. Také na hypertrans-projektory modifikované paratrony nepomohou. SummagaArkad pět členů jeho týmu se ?zvětší? a dostanou se do centra Nagidoru. Když Icho Tolot, Akka Uhrt, Opka Tarnak a Umma Boras chtějí proniknout do centrální jednotky Yaronagu, jsou napadeni popuzeným Moddem, Arkadem a dalšími pěti Haluťany, které jsou pod kontrlou vejce. Protože sedm útočníků je už jen sedmdesát centrimetrů vysokých, ale svou váhu a sílu si ponechali, jsou přemoženi jen s velkou námahou. S bytostí ale Haluťané nic nezmůžou. Pokračují tedy ve své cestě do Chearthu. Astran Bohannon, astrofyzik PYXISU, objeví v oblasti mračna, které je tvořeno zbytky systému Eleprysi, hyperprostorový kokon jednoho dělícího se slunečního červa. Aby mohli nalézt také dva zbývající Guan a Vary, vyžádá si Myles Kantor Vincenta Garrona.

Mezitím způsobuje sedmnáct zajatých Tazolů v systému Lhanzoo8) Kalle Esprotovi, veliteli MERLINU, jen vzrůstající potíže, protože trpí nedostatkem elcoxolu. Vil an Desch ale nejdříve odmítne, podělit se s nimi o vlastní zásoby elcoxolu. Vincent Garron, jehož paraschopnosti se opět probudili, ovlivní bývalé Scoctora bez vědomí Esprota pomocí svých sugestivních sil. Vil an Desch proto dá zajatcům Elcoxol a pokusí se je přesvědčit o existenci Guan a Varů.

Na Kantorovo přání je Garron Wlatšidy převezen na PYXIS. Tam se opět objeví Sobothova osobnost a požaduje jeho tělo. Tuyule Azyk se ale podaří donutit Sobotha k dočasnému ústupu. Garron objeví kokony slunečních červů, které vnímá jako nádherně barevné útvary. I bytost uvnitř Nagidoru se mu jeví podle její hyperprostorové příslušnosti barevná. Yagan Robero moduly jsou rozděleny na šedesát osm set metrových halutských kulovitých křižníků, které SHE'HUAN doprovázejí. Bytost v Nagidoru zmaří ale útok na Guan a Vary, když energii vyslanou z podpůrných modulů pohltí. Inspirován siganskou písní »Veš v kožichu« navrhne pro hudbu nadšený halutský kosmofyzik Warthan Gronyt, aby se 6. dubna uvnitř Nagidoru spustil hypertrop. Odvážný experiment se podaří a bytost se zhroutí do sebe a zanikne v záblesku. Zároveň získá sedm zmenšených Haluťanů opět svou původní velikost.

Hned na to jsou tři sluneční červové v kokonec zničeni Yaronagem9).

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál