Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1987
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1987
Název:Princ vrah
(Mörderprinz)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:21.9.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 2.796.400 př.n.l. / 2.796.358 – 2.796.308 př.n.l.

V daleké minulosti přistane robot Cairol se svou sedm kilometrů dlouhou, kobaltově modrou válcovitou lodí na Thekarou, zakázané planetě, která v blízkosti materiální zdroje Gourdel v Errnternohre1) obíhá kolem neutronové hvězdy. Tady žijí na pobřeží terminalního oceánu, přes který vane časový vítr, Maunariové. Muži mají neohrabanou postavu vysokou šest metrů, sloupovité nohy a třímetrové ruce se silnými sedmi prsty. Nemají vlasy a jejich hnědá kůže se podobá drsnému míči. Velká, nahoru sešpičatělá hlava nese jedno zelené kyklopské oko, které je třicet centimetrů široké a dvacet vysoké. Mužští Maunariové musí život své drobné ženy rybolovem. Manuriové dřívější pomocný národ vyšší moci, byly pro nevěru kosmokratem Hismoomem vypovězeni na čas na Gestade. Jen osoby, které disponují pečetním razítkem, mohou vstoupit na Thekarou.

Cairol vyhledá Raikla-rybáře Guantamari Sailent, který právě svůj člun, RUHARION, při lovu na Zetturion-cyklového potápníka, ztratil v materiálním zdrojem vzniklé bouři a už nemůže uživit ani sebe ani svých šest žen. Robot vyzve Maunariho, aby ho navždy následoval na jeho loď, a jako protislužbu nabídne vysoce výkonný motorový člun se sítěmi z ultimatních látek pro Sailentovi ženy. Rybář souhlasí. Na palubě válcové lodi je nejdříve paralyzován a po osmnácti letech stáze je jako poslední z dvanácti Maunari-mužů umístěn do čtyř metry široké a sedm metrů vysoké skleněné roury. Se svým emočním rozhraním pozná Cairol, jaká muka tím Guantamari Sailentovi způsobil. Protože jsou od přírody dlouhověcí, hodí se Maunari k tomu, aby se jejich tělo konzervovalo a reorganizovalo. Protože tělo bude muset být optimalizováno v konzervě a proto zůstat živé, potřebují zabránit rozpadu tkání pomocí impulzů bdícího vědomí, a to i kdyby propadlo pozvolně šílenství. Tělo je potřebné pro nového pilota kosmické továrny nebo když kosmokraté vyjdou z oblastí na druhé straně materiálních zdrojů.

O několik let později vyleze na planetě Crozeiro v systému Cro v galaxii Pooryga princ Samaho na nejvyšší horu, aby mohl být korunovaný jako následník svého mrtvého otce v kláštěru Druu na krále. Crozeirenové, kteří se s národy vzdálené galaxie Erranternohre přátelí, vládne galaxii Pooryga mírovým způsobem. Jsou to 1,5 metrů vysocí, jemní humanoidi s průsvitnou kůží a úzkou kuželovitou hlavou s knoflíkovými očky a špičatými, nahoru vytaženými uchy. Zvláštností Crozeirenů je Menta, psychická síla národa, která neustále zůstává a je plynule rozváděna přes všechny Crezeireny, tak aby individuální podíl byl tím menší, čím je větší celkové obyvatelstvo. V současnosti obnáší počet Crozeirenů čtyři milióny. Kvůli vzrůstající degeneraci jsou ale na ústupu.

V klášteře Druu je Samaho Conzeirenzwillingem, Věštcem, přijat, prastarým, čtyři metry vysokým, skamenělým Croizerenem se dvěma hlavama. Ten mu prozradí, že Croizerenové ve 14. století jejich letopočtu v boji s »Bojovníky proti ZÁKONU2)« byly skoro vyhubeni. Když jejich počet klesl asi na deset tisíc, překročila jejich Menta-kvóta kritickou hranici a Crozeirové se proměnili v mocná, parapsychicky nadaná monstra. Rozpoutali psionickou bouři všechny nepřátele smetla. Padlo tomu za oběť také tisíc obydlených planet, dokud jejich Menta-kvóta neklesla pod kritickou hranici. Velitel války se stáhl do kláštera Druu, aby tam věčně jako živá socha pikal za své hanebné činy. Pořád ještě stojí dva metry vysoký, zdánlivě kamenný Torr, vrah, vedle Conzeirenzwillinga. Také princ Samaho je označen věštcem jako Torr. Předpovídá, že hrobař svého národa, bude strašit jako monstrum ještě 14 tisíciletí. Proto se zdráhá, jmenovat Samaha králem. Aby jeho věštecký výrok utajil, dá princ Conzeritenzwillingovi příkaz ke Gomberachu, rituální sebevraždě. Kamenný Crozeire poslechne a zničí sám sebe vibrační zbraně. Hned potom odstraní Samaho čtrnáct soch Torrů svým dezintegrátorem.

Protože pro korunovací ceremonii nutný sférický kruh z Cro se nemůže nalézt, stane se Samaho, jehož původní sen byl stát se dirigentem, od nynějška regentem národa Crezeirenů. Je podporován Karvencehlem, starým sluhou svého otce, který se zřekl vlastní rituální sebevraždy, protože Samaho nebyl korunovaný. Prvních třicet let použije princk k vytvoření GenOps-programu, které pomocí genetické optimalizace má zastavit úbytek porodnostii a tělesné chřadnutí Crozeirenů.

V necelých dva milióny světelných let vzdálené sousední galaxii Kohagen-Pasmereix propadne na konci třetího desetiletí válka, v jejímž průběhu bude otřesenou gravitační skladbou galaxie, a obě po obou Cro-sesterských měsících rozvedené velké centroniky (?) předpovídají, že Kohagen-Pasmereix v průběhu jen sto tisíce let zanikne. Společně s Karvencehlem letí Samaho v třiceti metrovém, dálkové kosmické čočce z formovací enegie, do sousední galaxie. Již krátce po příchodu do Kohagen-Pasmereixu zpozorují oba mocný, do sebe deformovaný stín, pod jehož účinkem se hvězdy proměňují v čistou energii. Dotaz na Mthiesenu III, archivní planetu v Pooryga, prozradí, že se jedná o Chaotender, kosmickou loď Chaotarchů, kterou před půl miliónem let do Erranternohre přiletěli do války v souvislosti s materiálním zdrojem. Chaotender je černá díra, která získala inteligenci a mobilitu a nyní jako dopravní prostředek slouží entitám, které se na druhé straně horizontu událostí ukrývají. V Kohagen-Pasmereixu vznikne termodynamický chaos. Volání o pomoc přivede Samaha do hrouceného systému modrého obra, ve kterém se nalézá bezpočet vraků lodí. Ze záchané kapsle jedné zničené válcovité lodě zachrání Crozeire Chhatt Hrahhochhatta, jen deset centimetrů velkého humanoida s bílou, vrásčitou pletí a kulatou hlavou s jasně zářícími oky. Raněný oznámí, že Chaotender zničil planetu Dommrathi, na které pomocný národ kosmokratů budoval Dóm Dommrath, plánované sídlo strážné organizace Rytíři Hlubiny. Když on, poslední Chhatt nyní umírá, oznámí dále, že tajemství konstrukce Dómu Dommrath bude na milión nebo ještě více let ztraceno3). Po zničení Dommrathisu mají do konfliktu zasáhnout kosmické továrny WAVE, GUA a KYMBRIUM, a v Kohagen-Pasmereixu propukne neuvěřitelná válka4). Když v bezprostřední blízkosti jeho kosmické čočky dojde k bitvě mezi Chaotendrem a kosmickou továrnou MATERIA, Samaho prchá. Hrahhochhatt umírá. Crozeirenský princ se ale v této době cítí svázán s MATERII. Z Poorygy zpozorují crozeirický astronomové a astrofyzici v budoucnosti, že se gravitační systém galaxie Kohagen-Pasmereix rozpadá a že hmota galaktického centra bude z devadesáti procent přeměněna na energetickou plazmu5).

Když se na pouštním světě 66-Scheimeramant, planetě hvězdokupy 1-Imera v northside Poorygy, objeví kosmokratský robot Cairol se svou válcovitou lodí, aby si vyhlídnul nového velitele pro kosmickou továrnu, spěchá Samaho okamžitě do systému Scheim. Robot oznámí princi, že on nemusí budoucího »sluhu matérie« objevit, ale ten musí najít jeho. Jeho zvláštní schopnosti mu nedávají jinou volbu. Musel by mít vynikající znalosti o struktuře vesmíru a pochopit povahu jevů, které mají vliv na ZÁKON a materiální zdroje. Neměl by být superinteligence, ale bytost s duševním nadání, rovnocený s Mocnými vesmíru. Samaho, který se chce stát velitelem MATERIE, je Cairolem odmítnut s odůvodněním, že nemá potřebnou duševní sílu. I když vládne celé galaxii, spočívá jeho moc přece jen na společenské, vojenké a ekonomické spleti, která je tvořena crozeirickými národy. Samaho usoudí, že on může jen s celou Mentou svého národa vyhovět nárokům robota. Protože Mentu může získat je smrtí všech ostatních Crozeirenů, pochopí, proč ho výrok věštce nazval hrobařem svého národa. Před sám sebou ospravedlní svůj plán tím, že Crozeirové jsou zániku zasvěcený národa bez ctižádosti, jehož podstata nemůže být změněna. Když se Cairol po dvaceti letech vrací do 66-Scheimeramant, požádá nyní sto let starý Samaho čtyři milióny Crozeirenů Gomberachu. Protože je to v jejich povaze, poslouchají Crozeirenůvé a souhlasí se svým koncem. Jen starý Karvencehl, který proroctví od začátku zná, se zdráhá. Jeho musí vražedný princ zabít vlastní rukou. Ačkoliv Samaho nyní veškerou Mentu Crozeirů nosí, neztrácí rozum. Princ, který označení Torr nevidí jako nadávku, ale jako jméno vítěze, čeká na 66-Scheimeramant na nový Cairolův rozsudek. Tentokrát akceptuje robot Torr Samaha jako velitele MATERIE, řekne mu ale, že nyní bude potřebovat mnoho času na to, aby se naučil jak plnit úlohy kosmické továrny6).

Ve své válcovité lodi vezme Crozeirena proto ke sloupu, ve kterém konzervoval 107 let staré tělo Guantamari Sailenta. Ačkoliv se mu život kyklopa hnusí, dotkne se ho na rozkaz Cairola a jeho duch s Mentou je z jeho crozeirenského ěla přesunut do neohrabaného těla Maunariho. Cairol vysvětlí, že Maunariho tělo má nyní relativní nesmrtelnost, a že Torr Samaho bude žít ještě pět miliónů let, pokud se mu nestane žádné neštěstí a pokud bude s rozmyslem čelit protivníkům. Protože musí najít ještě dalších osm »Sluhů Materie«, převeze ho a zbývající Maunarie na Plateau v galaxii Erranternohre.