Dóm Dommrath

z Databáze Multiversa

Před přibližně 2,8 miliony lety byl na planetě Dommrathi v galaxii Kohagen-Pasmereix vybudován dóm Dommrath.

Dóm měl tvořit hlavní centrum nového řád Rytířů Hlubiny. Na jeho stavbě se podílelo 300 nejdůležitějších národů z Kohagen-Pasmereixu, mimo jiné Chhattové a Kimbani.

Dějiny

Dóm byl právě dokončován, když do Kohagen-Pasmereixu vtrhly první jednotky Mocností Chaosu. Kosmokraté odpověděli nasazením všech devíti Kosmických továren. Na tuto eskalaci reagovali chaotarchové vysláním chaotenderů. Již krátce po příletu chaotenderů vypukla v Kohagen-Pasmereixu nepředstavitelná bitva, které se zúčastnily flotily většiny galaktických národů. V konfliktu se střetlo několik set tisíc válečných lodí. Planeta Dommrathi byla zničena již v první fázi bitvy a spolu s ní zanikl také dóm Dommrath. Až mnohem později došlo k rozhodujícímu přímému střetnutí mezi továrnami a chaotendery, jehož důsledkem byla zkáza celé galaxie.

Zdroj

PR 2069