Kohagen-Pasmereix

Galaxie Kohagen-Pasmereix, ležící v blízkosti Dommrathu, byla dříve ohniskem mocenské oblasti superinteligence jménem PULCIA Léčitelka.

Před asi 2,8 miliony lety, po výstavbě dómu Dommrath 300 nejvýraznějšími národy galaxie, se z hvězdného ostrova stane bojiště kosmických továren kosmokratů a chaotenderů. Chaotendery byly v této strašlivé potyčce zničeny, zatímco továrny ztratily své velitele. Řád Rytířů Hlubiny byl později založen v dómu Kesdšan (je možné, že pokus o založení řádu v Kohagen-Pasmereixu měl pouze posloužit k nalákání a zničení chaotenderů).

Jádro galaxie se při tom změnilo v obrovský plazmatický mrak. Zkázu přečkal jen malinký zbytek superinteligence PULCIA, ovšem dlouhou cestu na asteroidu do Dommrathu již nepřežila.

Aktuální data:
19.9.2021
1566 před NGL
5. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459476.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!