PULCIA Léčitelka

Informace o postavě:
Vývojový stupeň:superinteligence
Smrt:před zhruba 1 milionem let

PULCIA Léčitelka byla až do doby před přibližně 2,8 miliony lety vládnoucí superinteligencí galaxie Kohagen-Pasmereix.

Podoba

PULCIA Léčitelka se prezentovala jako přibližně dva metry měřící koule, která se zdála být naplněna narudle svítící kapalinou, v níž plavalo množství malých bublinek. Vedle ní se nacházelo 22 stín nevrhajících monolitů, představujících pobočníky entity. V případě obelisků se pravděpodobně jednalo o zemřelé Cyny.

Dějiny

Před asi 2,8 miliony lety byl v galaxii Kohagen-Pasmereix v mocenské oblasti PULCIE zřízen dóm Dommrath. Ten se měl stát střediskem nového řádů Rytířů Hlubiny. Tím by se z oblasti kontrolované PULCIÍ stal velký mocenský činitel Mocností Řádu. Dóm byl stěží dokončen, když se objevila vojska Mocností Chaosu.

Došlo k obrovské vesmírné bitvě, do níž se v průběhu času zapojily dokonce i chaotendery a kosmické továrny. Již v první fázi středu zanikl dóm Dommrath. PULCIA Léčitelka byla posléze vážně zraněna zbraní Mocností Chaosu. Přesto se jí podařilo uniknout.

V dilatačním letu, ukryta v nitru dutého asteroidu, překonala PULCIA miliony světelných let do sousední galaxie Pooryga (nyní zvané Dommrath) během několika málo dnů (nahlíženo z její relativní časové soustavy). Avšak i tento krátký čas stačí k tomu, aby se u superinteligence objevila neodvratná duševní degenerace. Ze zranění se nebylo možno zotavit.

O 1,7 milionu let později objevila Yie Kaša'de v halu galaxie Dommrath relativistickou rychlostí prolétající asteroid a v jeho nitru nalezla PULCII. Yie Kaša'de splnila superinteligenci její poslední přání a zastřelila ji dříve, než se stačila prosadit PULCIINA sílící negativní komponenta. Zůstalo pouze jádro PULCIE, které nyní mimo aury vznešenosti vyzařovalo také únavu.

Asteroid byl dopraven na Crozeiro a PULCIINO mrtvé tělo bylo vystaveno ve Větrných horách. Když Rissa Kascha'de založila řád Rytířů z Dommrathu, byl v horách vystavěn řádový hrad. V budoucnu byla skrze jádro PULCIE poskytována aura dommrathských rytířů.

Když byla za časů Ja-Ron Kascha vystavěna Hvězdná komora, bylo do její „rytířské sekce“ uloženo mrtvé tělo PULCIAE.

Zdroje

PR 2069, PR 2070

Aktuální data:
3.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459429.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!