Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1328
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1328
Název:Harmonie smrti
(Die Harmonie des Todes)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 374 - 446 NGL = 3961 - 4033
V pěvecké škole Mardakaanu - intriky kolem Hry života
Hlavní postavy románu:

Salaam Siin - mistr pěvec se stává Síťochodcem

Kaleng Proo - Salaam Siinův nejostřejší konkurent

Alaska Saedelaere - Terranec jako zachránce života

Graucum - ministerský předseda Mardakaanu

Ondech - znetvořený Ophaler

Už ve věku asi šestnácti let je Ophaler Salaam Siin přijat do pěvecké školy svého domova, ophališské koloniální planety Zaatur. Kvůli velkému talentu dostane zpěvák ve věku osmatřiceti let povolání na Mardakaan1) a stane se tam členem slavné pěvecké školy Belku namtal (Óda na boj). Brzy objeví novou chromatiku ničivého účinku, zakázaný zpěv, ve kterém spolupůsobením psionických sil a komplikované melodie vzniká mocný sugestiví tlak a ten pojmenuje »Nambaq siwa« (Píseň smrti). Protože se nemůže ztotožnit s Permanentním konfliktem, odstoupí z konkurvu na nástupnictví náhle zemřelého vedoucího pěvecké školy a jde jako kočovný pěvec hledat nové talenty. Po dvaadvacetileté cestě navštíví Salaam Siin Zaatur a musí se dozvědět, že příslušníci lokální pěvecké školy a mnoho dalších Ophalerů přišlo o život, když se při návštěvě kodexového strážce »Zpěv o činech Ijarkora« dostala mimo kontrolu2). Na koloniální planetě naláká kodexu věrný Ophler Salaam Siina do pasti, ze které se dokáže osvobodit jen díky Nambaq siwa. Přitom potká Alasku Saedelaereho3) a seznámí se tak se Síťochodci. Na Sabhalu je mu propůjčen psionický imprint. Zpěvový dóm, který jeho síťochodecká loď HARMONIE může projektovat, dovolí Ophalerovi, aby zcela sám vyvíjel a zkoušel kompletní chórové zpěvy. Salaam Siin se vrátí na Mardakaan a založí tam jako učitel zpěvu školu Nambicu ara wada (Jak se zpívá pro čest), která se stane ostřejší konkurentkou Belku namtal. V HARMONII vyvine »Zpěv smrti«.

Téměř deset let poté co se Perry Rhodan a jeho kamarádi přidají k Síťochodcům4), se Salaam Siin dostane do středu pozornosti na Sabhalu, protože plán Síťochodců se zakládá na tom, že Nambicu ara wada zazní u příští »Hry života«5). Kromě toho Querioni zjistili, že se zvláštní chromatikou Nambaq siwa dají ovlivňovat také jiné písně. Ve dvouleté práci zkoumá Salaam Siin poté v HARMONII znovu možnosti »Zpěvu smrti«.

Když Ronald Tekener a Roi Danton budou pověřeni organizací »Hry života« v systému Siom6), vyhlásí Graucum, strážce kodexu z Mardakaanu1), závod pěveckých škol jeho planety o to, která z nich bude moci vést 1.3 milionu ophalský pěvců, kteří mají vytvářet sugestivní pozadí hry. Do finále, kterého se účastní také Tekener a Danton, se dostanou nakonec Nambicu ara wada a Belku namtal. Poté co Kaleng Proo, vedoucí Belku namtal, jeho bývalý spolužák a největší rival, Salaam Siina, pomocí intriky, na které se účastní také Koden Free7), uvede v jistotu výhry, zničí pomoci nové chromatiky Nambicu ara wada. Protože si škola Salaam Siina přesto najde cestu na svou starou úroveň, použije Kaleng Proo, který už téměř zešílel, zakázaný zpěv, který ho a jeho členy přivede do smrtelného nebezpečí. S posledními silami naladí Salaam Siin a jeho pěvci Nambaq siwa. Kaleng Proo a jeho pomocníci zkrystalizují a promění se nakonec na prach. Se zadostiučiním vezmou Tekener a Danton na vědomí, že přípravy plánovaného atentátu postupují kupředu.