Perry Rhodan 1981 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1981
Název:Ofenzíva Algiotů
(Offensive Algioten)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:10.8.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

Přibližně dva dny po odjezdu PYXISu ke Slunečnímu trezoru1) se rychlost rotace pulsaru Wlaschos zvýší na 15,9934 otáček za sekundu. Hranice k přeměně na černou díru je tím překročena. Oxtorňan Denor Massall2) se Sigancem Domino Rossem pozorují za průzkumném letu s vesta-křižníkem URANIA, jak Algiotičtí poutníci Loougast, Hivskými kolonisty obydlenou třetí planetu žlutého slunce, vyklízejí. Také další obsazení světy Chearthu Algioti ukvapeně opouštějí a jejich flotily provádějí podivné manévry.

Celá posádka URANIE, které veli Norman Kemmer, se skládá z Vengolanerů, xenofóbních obyvateln bývalého terranského koloniálního světa na pomezí mezi galaktickou east a westside. Vesta-křižník se setká s wlatšidskou tlamovitou lodí GORIKA a společně letí ke žlutému slunci Eleprysi. Protože flotila Algiotů v dosahu Holteru, čvrté planety Eleprysisu, setvává, je Kunrawwa, velitel GORIKY, proto, aby počkali na vhodnou chvíli na admirála Anschoruka, velitele třetí Wlatšidské flotily. Protože chce osobně přinést nové informace do hlavního stanu, požádá Kunrawwa Massall, aby s URIANIÍ doprovázel FLAMBAT, který letí na setkání s Algioty, kde má být Anschoruk vyměněn za zajaté Tazoly. Výměna zajatců má být provedena v mezihvězdném prázdném prostoru. Poté, co Massall zmaří zdánlivý pokus o podvod Algiotů, je admirál přijat na palubu FLAMBATu. Je ale po brutálním výslechu Algiotů duševně a psychicky velice oslabe.

Současně s návratem URANIE do systému Lhanzoo jsou moduly GILGAMEŠE a jejich pomocné čluny přepadneny nad Thagarumem patrnácti tisíci jednotkami Algiotů. Protože vlažně prováděný útok má očividně jen udržet galaktiky v systému Lhanzoo, odstartuje Atlan, Mhogena a Hermon z Arigy s ANUBISEM 3), aby varovali spojence a zároveň je informovali o pomocné expedici Haluťanů. ANUBIS a URANIA přilétají nejdříve do systému Ranggan4). Tam začali Wlatšidové evakuovat Ingars4), hlavní stan spojenců Chearterů. Poté co si Atlan a Mhogena s Wlatšidským planetárním protektorem a amirálem Granschokem5) a dalšími Mistry písku promluví, navštíví Atlan v klinice Pian Kado Ra (zřídlo u hor) Anschoruka, který je stále ještě zmatený. Admirál ho ujišťuje, že Algiotům sdělil jen nedůležité a falešné informace, zamotává se ale v protikladech. Současně se materializuje osmnáct tisíc lodí Algiotických poutníků a zaútočí na Ingars. Oba Vesta-křižníky následují Ganzettu, který mezitím dostal novou osm set metrovou tlamovitou loď GANIRANA. GANIRANA je na zbrojním světě Ghattago vybavena transformačními děly a dalšími produkty moderní technologie Mléčné dráhy. V rozporu s Maahky má výzbroj lodě Gharrů bezpečnostní pojistku, který znemožňuje jejich kopírování.

GANIRANA, ANUBIS a URANIA se společně vydávají na Jorkasho, pouštní čtvrtou planetu systému Orasuu, aby varovali Daningvu, velitele tajné Wlatšidské kosmické loděnice. Po vyklizení Jorkasho letí tři lodě na svět džunglí Argopane, třetí planetu slunce Garparo, jakož i na další čtyři hlavní zbrojní světy Wlatšidů, aby je evakuovali.

Posledním cílem je Chattago, podsvětí podobná šestá planeta systému Rodekir. Přísně tajná pozice nejdůležitější wladšidské výrobny kosmických lodí není známa admirálu Anschorukovi, který se zdržuje na palubě GANIRANY a po dobu letu je pozorován Denor Massallem a Domino Rossem. Teprve, když je tlamovitá loď po přistání na Chattago prázdná, pozná Oxtorňan a Siganec, že Wlatšid se modlí s Liandosem, tazolskou modlitební šňůrkou, k bohům Algionu. S pomocí Okrilla Talana může být sice admirál, který zabil jednoho Wlatšida a sehnal si pro sebe loď, chycen, ale po krátké době zase unikne. Dříve než bude v bitvě zastřelen, vyšle zrádce velký hyperimpuls, který na Chattago přivábí přesilu šípovitých a uzlovitých lodí, pod vedením elcoxolové lodi Dro ga Dremma HEDO RU GIOR 6). Algioti zpustoší povrch planety obydlené čtyři a půl miliónem Wlatšidů, a kosmické lodě obránců se musí rychle stáhnout. Také URANII se podaří utéct. ANUBIS je ale Algioty, kteří jsou zřejmě informováni o Atlanově přítomnosti, obklíčen. Když křižník musí zapojit svoje štíty po neúspěšném metagravovém manévru, dostane zásah, po kterém vysadí jeho paratronové projektory. Atlan se nato vzdá Algiotům. Poté nechá ANUBIS explodovat.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál