Perry Rhodan 2012 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2012
Název:Nové USO
(Die Neue USO)
Autor:Rainer Castor
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:14.3.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878 / 1300 NGL = 4887 / 1303 NGL = 4890
Quintovo centrum procitá - muž z Lepsa si hraje s osudem
Hlavní postavy románu:

Monkey - Oxtorňan buduje se svými spolubojovníky Nové USO

Yart Fulgen - Starý bojovník z dob Monosovy diktatury najde nový úkol

Arto Bonning - Mladý kadet z Lepsa na sebe strhne pozornost

Cory Varynne - Mladá žena chce udělat v USO kariéru

Roi Danton - Syn Perryho Rhodana

8. června 1291 NGL zastaví Alasky Saedelaereho VIRTUA/18, která v PULSU do Mléčné dráhy přivezla Perryho Rhodana, Reginalda Bulla, Guckyho, Tautmo Aagenfelta, Blo Rakaneho a další, na planetě Camelot. Dalšího dne objasní Lotho Keraete v rozhovoru mezi čtyřma očima Oxtorňanovi Monkeymu, že má přispět ke stabilizaci osiřelé mocenské aglomerace ID. Ačkoliv se Oxtorňan vzpírá, vsadí mu posel superintelignece čip buněčné aktivace, který kdysi nosila Mila Vandemarová2) a který se po její smrti3) vrátil k ID4).

15. května 1303 NGL dosahuje Michael Rhodan5) Quintova centra, hlavního stanu Monkeyem založeného Nového USO6). Oxtornský velitel přijme Perry Rhodanova syna, který si znovu vědomě začne říkat Roi Danton7), jako majora pro zvláštní úkoly.

S pomocí nově vestavěného metagravového pohonu nechává Monkey Quintovo centrum přesouvat v malých nadsvětelných etapách v zemi nikoho mezi arkonským Křišťálovým impériem a LSP. V současné době patří k Novému USO asi 200.000 akčních specialistů, z nichž 120.000 je téměř trvale ve službě. K nim patří ještě 200.000 vědců, techniků a výzkumníků z Quintova centra, QuinTechové, jakož i 20.000 kadetů, kteří pocházejí ze všech galaktických národů. Než mohou být jmenováni specialisty, musí podstoupit tři roky dlouhý, tvrdý výcvik na QuinTestu.

Přímo před QuinTestem stojí dvacet pět let starý kadet Arto Bonning, který byl 12. července 1300 NGL naverbován pro Nové USO v Orbaně, hlavním městě své domovské planety Lepso8). Již na zločineckém světě Lepsu si mladý mikropozitronik vyvinul slabost pro období před Monosovou érou9). Společně s Bonningem se v roce 1300 NGL v Orbaně přidá k Novému USO také obchodnice s informacemi Cory Varynne. Pochází ze světa v oblasti vlivu Arkonidanů.

Mezi jinými je za koncepci QuinTestu zodpovědný hlavní plánovač Nového USO 188 let starý podplukovník Yart Fulgen10). Fulgen se rozloučil se službou hlavního velitele arkonského antiteroristického komanda (ATK) GAFIFu11), když Theta z Arigy byla 1. června 1223 NGL jmenována první Imperátorkou Arkonu. Po její smrti 25. března 1240 NGL12) budoval Fulgen společně s Atlanem tajnou organizaci IPRASA13) a přestěhoval se do vyhloubeného měsíce Quitova centra, které Homer G. Adams od roku 1270 NGL používal jako překladiště a loděnice pro svou organizaci Taxit. Dnes je IPRASA důležitou oporou Nového USO.

Yart Fulgen spolupracuje úzce s MAJESTÁTEM, syntronicko-pozitronickým velkopočítačem Quintova centra. Hlavním cílem Nového USO je dlouhodobě ukončit krutovládu Křišťálového impéria a z Arkonu vytvořit demokratickou a mírumilovnou společnost.

Ideály Nového USO jsou zapsány do kodexu: »Specialisté USO mají převahu nad svými protivníky. Specialisté USO neumírají v akci, ale mají vždy úspěch. Specialista USO neobětuje nikdy život jemu svěřené osoby, ale vždy za ně až do poslední chvíle ručí.«

Nové USO se cítí být spjato s tradicemi kdysi Lordadmirálem Atlanem založené United Stars Organization14), o čemž svědčí »Galerie Specialistů« se skoro živě působícími hologramy Specialistů USO jako byl Lemy Danger15), Melbar Kasom16), Sinclair Marout Kennon17), Ronald Tekener18), Big Ben Special19), Powlor Ortokur20) a Neryman Tulocky21).

Neočekávaně se 16. května 1303 NGL materializuje patnáct tisíc bojových lodí Křišťálového impéria v zájmovém území Quintovo centra. Monkey ihned rozkáže Kepponovi, signaskému šéfinženýrovi, aby aktivoval antitemporální slapové pole22) kolem hlavního stanu. Protože se jedná o prototyp, jehož energii dodávající hypertropová čerpadla fungují pouze neuspokojivě, může ASP běžet v nepřetržitém provozu jen tři dni. Poté je Quntovo centrum odkázané na HD a paratronové štíty a na své ofenzivní zbraně.

Ve stejnou dobu pozoruje kadet Arto Bonning, jak jeho milenka Cory Varynne, které ze žárlivosti připnul mikrošpióna, tajně proniká k velínu hypertropových čerpadel, aby sabotovala ASP. V přestřelce zabije dvojitou agentku, která zřejmě patřila k Tu-Ra-Celu. 18. května se arkonské lodě stáhnou zpět.

Monkey sice Bonninga pochválí jako zachránce Quntova centra, ale současně je nucen ho tvrdě potrestat, přotože z osobního motivu špehoval jiného člena USO. Přímluvě Roie Dantona vděčí mladý muž za to, že nemusí být s vymazanou pamětí vyloučen z USO, ale že se sví odebrat na QuinTest. Po tom má »za trest« vybudovat základnu na svém domovském světě Lepsu. Bonning se těší na to, že tam znovu uvidí svého starého přítele Sonthraxe.

19. června hlásí akční specialista, který v Arkonském systému pracuje pod krycím jménem Hvězdný pták, že na Arkonu I asi objevil stopu prominentního vězně, patrně Reginalda Bulla.

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!