Organizace TAXIT

Když se nositelé aktivátorů buněk v roce 1240 NGL stáhnou z galaktického dění, plánují vybudovat rychle novou obchodní organizaci. Organizaci Taxit se podařilo razantní rychlostí dosáhnout na galaktickém trhu obrovkých úspěchů a gigantických zisků. Není divu: stál za ní - bylo to veřejné tajemství - Homer G. Adams, nesmrtelný hospodářský génius, který provází Perryho Rhodana od brzkých dnů Třetí moci.

V organizaci Taxit působí v první řadě samostatní obchodníci, kteří často pracují na komisionářském základu a meteřské společnosti se jen s relativním vysokým podílem na zisku pronajímá. Většinou se jedná o obzvlášť chytré obchodníky, kteří jsou rekrutováni z téměř všech galaktických národů. Všem je ale společná myšlenka: Mléčná dráha je nebezpečná a musí se vést směrem k míru. Také proto každý zapsaný v organizaci Taxit ví, že v principu pracuje pro Camelot nesmrtelných a jeho zisk slouží k tomu, aby se projekt Camelot dále rozvíjel a zůstal zachován.

Mezitím se Taxit stal obchodní odnoží USO. Hlavním cílem je nyní financování organizace, ale ne na náklady Taxitu. Homer G. Adams požadoval v posledních letech dokonce aktivitu; svým způsobem dělá průkopnickou práci jako zcela na počátku při budování General Cosmic Company. Kosmické lodě Taxitu slouží mimo jiné jako vozidla, která rozmisťují a vyzvedávají specialisty; koncem roku 1303 NGL měla organizace 445 kosmických lodí (většinou křižníky v průměru od 200 metrů do 500 metrů). Velitelé Taxitu a důstojníci jsou školeni na Quinto-centru nebo jsou současně specialisté USO. Ale v podstatě zůstávají obchodníky a jejich hlavním úsilím je maximální prospěch. Nasazení pro USO není nikdy odmítnuto, ale je odečteno podle pevného interního tarifu, který obsahuje rizikový příplatek.

Aktuální data:
3.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459429.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!