Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1836
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1836
Název:Mise ve Fornaxu
(Mission in Fornax)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:31.10.1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1289 NGL = 4876
Haluťan se odváží mnohého - upadne do moci zla
Hlavní postavy románu:

Tomo Mirkus - Haluťan se vydává na riskantní misi.

Komgančor - Velitel Přetěžkých je na místě v pravou chvíli.

Raylača - Velitel Galactic Guardians pátrá po falešném hráči.

Lay-Re-Mae - Eloundar se zastane mladého soukmenovce.

Icho Tolot - Nositele aktivátoru stále ovládá puzení.

Na různých místech vesmíru jsou lidé ze Země zapleteni do událostí, které spolu nemají na první pohled nic společného - ale jsou úzce spojeny s tajemným Mostem do nekonečna.

Na tomto mostě se ocitli Perry Rhodan, Reginald Bull a Alaska Saedelaere, když na planetě Trokanu, „druhém Marsu“, vstoupili do takzvaného Hřibu. Po něm se dostali do Arzenálu Moci a tam se rozdělili. Alaska Saedelaere se protlouká galaxií Bröhnder, zatímco Rhodan a Bull jsou v galaxii Plantagoo, kde chtějí najít záhadné Galorňany, kteří jsou jejich jedinou šancí, jak se vrátit do vlasti.

Tři Nesmrtelní samozřejmě nevědí, co je po návratu čeká. V Mléčné dráze zmítané politickým kvasem už delší dobu útočí Tolkandové s ježatkami a politické mocnosti se zatím chovají poněkud bezradně.

Planety obsadili Gazkarové, Neezové, Alazarové a Eloundarové a štíty je oddělily od zbytku Galaxie. Z riskantních operací komand se sice nějaké informace o vetřelcích nashromáždily, ale ani tak nikdo pořádně neví, oč jde. Jeden z Haluťanů se nyní snaží získat další údaje a vydává se na MISI VE FORMAXU...


Icho Tolot a Gucky setrvávají na Halutu, aby se zotavili z událostí na Lafayette. Narušení Tolotova běžného mozku přitom ustupuje jen pomalu, což je podle haluťanského filozofa Taro Phontese způsobeno stavem puzení, v němž se nositel aktivátoru buněk nachází. Aby tuto teorii ověřil, souhlasí mladý Haluťan Tomo Mirkus s tím, že se vystaví tangleskenu Tolkandů. Dokud nebudou k dispozici výsledky tohoto testu, Tolot se zdrží plánovaného letu do NGC 1313, Kummerogovy pravděpodobné domovské galaxie.

Mirkus odstartuje z Halutu ve své lodi TORGO a letí do soustavy Arloga obsazené Tolkandy, kde 7. března 1289 NGL ukryje plavidlo v zaměřovacím stínu slunce. V malém člunu odlétá k terranské koloniální planetě Orgom, druhé planetě soustavy. Jeho přílet kryje TORGO, jehož virtuál simuluje útok flotily. Virtuál je vylepšné haluťanské verze. Čerpá energii z milionů malých trhlin do hyperprostoru, čímž dokonale simuluje vesmírné lodi.

Poté, co Haluťan přistane a ukryje člun, může sledovat, jak se z larev vivoku vylíhnou tři Eloundarové. Eloundar Lay-Re-Mae oznámí, že se blíží absolutno a přicházejí "Vznešení". Mirkus je pomocí plánovacího mozku schopen odolávat tangleskenu, ale uvědomuje si, že jeho běžný mozek stále více trpí zářením. Popadne Lay-Re-Mae a novorozeného Eloundara a letí s nimi zpět na TORGO. Jeho útěk neunikne pozornosti a let je vystopován až k lodi. TORGO, jejíž pozice u slunečního povrchu je prozrazena, čelí velkému množství ježatek. Krátce před zničením lodi obdrží Haluťan rádiovou zprávu od neznámé osoby, která mu slibuje záchranu prostřednictvím transmiteru. Mirkus nabídku přijme a dorazí se svou hibernovanou kořistí na palubu TRONNAKU.

TRONNAK je 195 metrů dlouhá hvězdná loď typu eloxima pod velením Přetěžkého Komgančora, vlajková loď vůdce Galactic Guardian Raylači. Komgančor zajme Haluťana a odveze ho na Grommich, svět v soustavě Eylsel v minigalaxii Fornax a zároveň Raylačovo sídlo. Přetěžký je jedním z dvanácti vůdců Guardianů, kteří si mezi sebou rozdělili Lokální skupinu. Zločinecké aktivity, jako je vydírání, pirátství a hospodářská kriminalita, jsou jen fasádou, která má různým tajným službám poskytnout dojem, že mají Guardiany pod kontrolou. Ve skutečnosti nyní organizace sleduje mocensko-politické cíle. Přes veškerou svou zločineckou energii jedná Raylača ve svém úřadě férově, což mu například zakazuje zabít bezbranného protivníka. To mu mezi Galactic Guardians vyneslo ironickou přezdívku "světec".

Raylača vyjednává s Tomo Mirkusem, protože se nechce dostat do konfliktu s Haluťany, kteří by ho v případě žádosti o výkupné nebo Mirkusova trvalého uvěznění napadli. Nakonec dovolí Haluťanovi, aby vyšetřil oba Eloundary, a to i proto, že doufá ve prospěch ze získaných informací. Mirkus, který trpí opakovanými záchvaty závratí, jež připomínají ozvěnový efekt z tangleskenu, je nucen přiznat, že novorozenec zemřel v důsledku příliš rychlého zmrazení. Přesto se mu podaří přesvědčit Lay-Re-Mae, aby mu prozradil určité informace - a to tak, že vyhrožuje násilím na potomkovi. Absolutno, které nezávisí na příchodu vznešených, je vznik něčeho zvláštního, co se zrodí, vyroste a zaplní univerzum. Pokud by k této události došlo na některém ze světů v Mléčné dráze, vydalo by to jedinečný signál srozumitelný všem. Když už smrt novorozeného Eloundara nelze utajit, Lay-Re-Mae se zabije.

14. března 1289 NGL Raylača v doprovodu Tomo Mirkuse odlétá na bluesanský svět Taylahayx na severním okraji Fornaxu, aby se setkal s dalšími dvěma vůdci Galactic Guardians. Tato schůzka má připravit setkání všech vůdců, na němž se bude diskutovat o interním spiknutí, které si již vyžádalo životy dvou vůdců, Arkonidana Damila da Akrus (southside Mléčné dráhy) a Přetěžkého Nimbrači (northside Mléčné dráhy). Podezřelým je Monjača, ředitel BÁZE. Když dorazí na Taylahayx, na planetě už přistáli Gájanec Tizian Grannet (eastside Mléčné dráhy) a Gurrad Šampolar (Magellanova mračna), jediní dva Guardiani mimo jeho vlastní sféru vlivu, kterým Raylača alespoň z poloviny důvěřuje. Těsně před přistáním TRONNAKU zaútočí na Granneta a Šampolara maskovaní zabijáci. Zabijí oba vůdce a zničí jejich lodě. Protože Raylača ví, že Haluťané jsou všeobecně považováni za bezúhonné, požádá Mirkuse, aby vysvětlil hlavnímu správci Taylahayxu a později i lodi Guardianů, že je v útocích nevinně. Přestože se mu do zločinných machinací Guardianů nechce zasahovat, Mirkus této žádosti neochotně vyhoví a svědčí ve prospěch Přetěžkého.

TRONNAK poté odlétá na Halut, aby vysadil Mirkuse. Poté, co Phontes zjistí, že postižení obyčejného mozku Tomo Mirkuse ustupuje, i když pomalu, Tolot a Gucky se vydají na cestu v HALUTĚ II. Než však poletí do NGC 1313, chce se Haluťan vydat do Fornaxu, aby se poddal puzení.

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Mission in Fornax« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)