Perry Rhodan 1999 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1999
Název:Puls
(Puls)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:14.12.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

Atlan1) prožije Gan Grango Ranka, skok přes velkou nicotu, jako neustálou přeměnu z tělesné existence a jiné existenční formy, ve které je tvořen energetickými impulzy a virtuálními částicemi. Jeho poznatek, že Sluneční trezor ulehčuje noření přes věčnost, potvrdí zároveň jeho starou domněnku, že nekolik sluncí odjakživa tvořilo svým uspořádáním přírodní Sluneční transmiter a byly tím zodpovědné za nedobrovolnou cestu předků Gharrů do Chearthu2). Ve fázi materiálního bytí zničí zvenku působící energie očividně TAUCOOM, ačkoliv halutský křižník je odstíněn tělem Guan a Var. Vincent Garron vnímá průjezd hyperprostorem zvláštním způsobem, protože skrze Sirku bude znovu spojen se So'o'both3). Proto zpozoruje jako první, že skok přes velkou nicotu je na okraji Kotle DaGlauše náhle přerušen.

Podél kotle shromáždili kosmokrati milióny kosmických lodí a dvě kosmické továrny se přbližují k hejnu Guan a Varů, aby Sluneční červy zničili. Splynutím mohou Sirku, So'o'both a Garron ale Guan a Varům vnutit svou vůli a přimět je ke skoku dovnitř Kotle. Také Atlan, Ronald Tekener, Dao-Lin-H'ay, Myles Kantor, Icho Tolot, Tuyula Azyk a Darla Markus pokračují s TAUCOON ve své cestě vitruálním proudem.

Mezitím se pokuší posádka SOL4) zorientovat v Pulsu, okolí velkého Hřibu, pro který Gucky razí pojem Mega-Dóm. Vyslané sondy zmizí bezestopy, jakmile se dostanou 0,41 světelných let od stanoviště Mega-Dómu, a Tautmo Aagenfelt zjišťuje, že v prostorové kouli, v jejímž centru se Dóm, Poutník, virtuální lodě a SOL nacházejí, panuje absolutní vakuum, kde neprobíhá ani kvantová fluktuace. Gucky mezitím registruje stálý nárůst psionického tlaku.

Mondra Diamond, které porodní bolesti oznamují nadcházející porod, požádá Blo Rakaneho 29. dubna 1291 NGL o asistenci. Přes psionické smysly svého nenarozeného syna může těhotná vnímat procesy v Pulsu a dozví se, že šest superinteligencí, které tvoří radu Thoregonu, se jako Thoregonská rada uspořádají kolem Mega-Dómu, sjednotí své duševní síly a s bolestmi vyšlou do Dómu obrovský mentální impuls. Od jednoho vzdáleného zdroje se jim nakonec vrátí odezva a o něco později se objeví Perry Rhodan na balkónu Mega-Dómu.

Na začátku 30. dubna se materializuje 25.000 Guan a Varů s TAUCOON na okraji Pulsu, bezprostředně u VIRTUA/18. Alaska Saedelaere ihned pronikne do vraku Halutské lodě a narazí tam na Icho Tolota, který své bezvědomé druhy vytahuje z trosek. Zatímco pomocný člun SOL vyzvedne navrátilce z Chearthu, přiletí virtuální loď Jorim Azao a ostatních Tvůrci na Sirkův příkaz ke Slunečním červům. Asteroidní těla stačí k tomu, aby Guan a Vary zaměřili. Díky psionickému tlaku, který v Pulsu vládne, mohou bez přímého dotyku přebírat další organismy a měnit se mezi sebou. Ačkoliv velmi silný instinkt Slunečních červů hrozí uhašením jejich vlastní inteligenci, převzmou Tvůrci osmnáct hejen Guan a Varů po 1400 členech a řídí je kotlem. Dychtivě se Sluneční červové spustí na energetické stanice5).

Mezitím letí Lotho Keraete s kosmickým člunem k Perry Rhodanovi. Ten vyžaduje, aby ID zachránil Zemi6), le Keraete odpoví, že superinteligence toho není v současnosti schopna. Naopak musí Rhodan sám Terru, Thoregonské galaxie a eventuální celý vesmír před zánikem zachránit. Aby ho připravil na jeho úkol, dá posel ID nositeli aktivátoru buněk informace o Thoregonu. Koalice je pokus šesti superinteligencí, jak vyřešit kosmologické rozdělení na chaos a řád. Kosmokraté, které nejsou tuto libovůli ochotni trpět, se pokusili vzpurné superinteligence zdisciplinovat, protože by za svého pobytu za materiálními zdroji přes virtuální materii ztratit vliv na vesmír. Virtuální materie, která všude ve vesmíru vzniká a zaniká, je asi nejdůležitější médium kosmokratické moci. Ale na místě, jako je Puls, ve kterém nemohou vznikat žádná virtuální materie, jsou kosmokrati a chaotarchové zbaveni své moci. Jedná se extrauniverzální území, ve kterém ZÁKON7) neplatí a ani nemůže být ovlivňován kosmonukleotidem. Na rozhraní mezi touto extrauniverzální zónou a normálním prostorem odtéká ale energie z nadřazeného média, ve které je asi univerzum uskladněno. Přitékané množství energie je tak mocné, že se nemůže uvolňovat normální cestou. Proto procházejí podél pětidimenzionálních siločar DaGlauše a Salmenghestu spontánní 5-D potenciální proudy, jejichž důsledkem je kotlotřesení. Jestliže taková extrauniverzální zóna není silami adekvátní technologie udržována, rozpustí se po několika sto tisících letech, přičemž příslušná galaxie zanikne v supertřesení. Puls bude ID a pěti ostatními superinteligencemi stabilizován. Perry Rhodan usoudí, že v tom případě, by se Puls dále rozšiřoval, což je samotné ohrožení moci kosmokratů skrze Thoregon. Lotho Keraete mu vysvětlí, že možnost, že by kosmokraté svůj dohled na nedozírně velké území na jednou ztratili, což vlastně umožní Thoregon, až dosud existuje.

Na jednu otázku Perry Rhodana odpoví Keraete mimo to, že pro Thoregon tak důležitý Most do nekonečna nebyl vybudován šesti superinteligencemi, ale jednou prastarou mocí, kterou ani ID nezná. Také skutečný motiv Heliota, který se dal do služby Thoregonu, ID nezná.

V současnosti, pokračuje dále Lotho Keraete, se snaží ID, Nisaaru, Hvězda z Baikoltu, Wechselbalg, dvojice Äole a Zero, superinteligence Tvůrců, aby se skontaktovali s Mega-Dómem v Segafrendu, který musí být během následujících deseti hodin vytvořen, a pokud se to nepodaří, bude Thoregon, ID a lidstvo vymazánou. Proto musí Perry Rhodan vyjednávat s kosmokratem Hismoomem, který právě jako zástupce vyšších mocností dorazil na okraj Kotle.

Společně s poslem ID opustí Pozemšťan Mega-Dóm, který se teprve teď ukáže v celé své velikosti. Město na nesymetrické střeše se nazývá »Port Erevintage«. Ani ID neví, jestli v něm někdo bydlí nebo ne. V SOL vyhledá Rhodan ihned Mondru Diamond. Od ní se dozví, že jeho syn je »kosmocítič«, který může vnímat věci kosmického významu. Ale Mondra Diamond před Perry Rhodanem zatají, že všechny obrazy, které vidí, jsou monochromatické. Rhodan chce zažít porod svého syna, protože se ale dítě nenarodí před iniciací Pulsu, musí nesmrtelný opustit svou milou, aby s VIRTUA/18 odletěl ke kosmické továrně NAR SARENNA, která čeká na okraji Kotle.

Zde přijme Rhodana Paradyn Smonker8), který ho vede ke skupině neživých kyklopských těl. V tento okamžik Hismoom vejde do prvního těla, které začne zářit. Hismoom požasuje okamžité zastavení zakládání Thoregonu a hrozí, že jinak zničí Thoregonské galaxie. Šest superinteligencí by ztratilo své mocenské oblasti a pokud by ani potom nechtěli spolupracovat, kosmokraté způsobí srážku našeho univerza s Tarkanem9), jehož záření donutí časoprostorové kontinuum explodovat. Rhodan namítne, že zničení dvou univerz sice operace kosmokratů zničí, ne ale Puls a uvnitř shromážděné superinteligence, kterou svou extrauniverzální zónu roztáhnou a založí tak nové Thoregony. Pozemšťan nabídne svému protivníkovi, že rada Thoregonu se zřekne rozšiřování Pulsu a zakládání nových Thoregonů, když se kosmokraté zřeknou ovlivňování Thoregonských galaxií skrze virtuální materii nebo kosmické továrny. Hismoom souhlasí a uzavře s Perry Rhodanem Dohodu z DaGlauše, kterou, jak zajistí, budou dodržovat i chaotarchové. Předtím než se vzdá svého posledního kyklopského těla, vytkne kosmokrat Pozemšťanovi, že je to kompromis, jehož vyznam by v celém jeho významu nemohl ani pochopit. Po ústupu chaosu a řádu bude situace v Thoregonských galaxiích horší a začnou tisícileté války. Rhodan opustí NAR SARENNA a odstartuje s VIRTUA/18 ke zpátečnímu letu do Pulsu. Na okraji Kotle se shromážděná flotila mocí řádu začíná stahovat.

Zároveň vystřelí z Mega-Dómu 32 kilometrů široký paprasek červené energie, který energii Kotle svede do neznámého cíle. Tím je pětidimenzionální přetlak v Kotli náhle zredukován a hrozící supertřesení je pro DaGlauš a Salmenghest zažehnáno. Následné přebytky energie budou odstraňovat stáda Guan a Varů10).

Nyní začne Puls bít. S odstupen 32 minut a 16,44 sekund je znatelný psionický puls, který funguje podobně jako lidský tep, a v přítomných inteligencích uvolňuje pocit euforie. Současně s prvním pulsem přivede Mondra Diamond s pomocí Blo Rakaneho na svět svého syna, kterému dá jméno Delorian. Když Haluťan oddělí pupeční šňúru, přestanou vize, kterými do té doby dítě svou matku zásobilo.

1. května oznámí Lotho Keraete na palubě SOL, že energie vyzářená z Kotle má otevřít přístup k Mega-Dómu v Segafrendu. SOL musí ihned proletět Hřibem a v této velice vzdálené galaxii splnit důležitý úkol11). K tomu drží posel ID elipsoidní, štříbřitý kokon 80 centimetrů dlouhý a 40 centimetrů široký, který působi podobně jako Propustka. Pokud se SOL nepodaří v cílovém území příkaz uskutečnit, který hyperenergeticky naprogramován v této Plombě, znamená to neodvolatelný konec Thoregonu a s ním i lidstva12). SOL byl pro tuto misi vybrán, protože její robustí biopozitronika by let Mega-Dómem narozdíl od palubních mozků virtuálních lodí mohla přečkat. Kvůli tomu se cesty nesmí zúčastnit ani Gucky. Je ale neměnné, že se expedice musí zůčastnit Mondra Diamond se svým synem13). Také Vincent Garron, který by si chtěl odčinit své bývalé skutky, by se podle Lotho Keraeteho měl zúčastnit. Mutant vidí v očích posla ID smrt14). Zatímco Reginald Bull, Blo Rakane, Tautmo Aagenfelt a Monkey na vlastní žádost zůstanou v Pulsu, odlétá Atlan, Myles Kantor, Ronald Tekener, Dao-Lin-H'ay a Icho Tolot 2. května se SOL do Mega-Dómu. Ačkoliv se Perry Rhodan ještě nevrátil z okraje Kotle, zůstane Mondra Diamond s Delorianem na palubě činkovité lodi15).

Když se Rhodan druhého dne vrátí do Pulsu, nalezne jen dopis, ve kterém se s ním Mondra Diamond loučí. Když mu Lotho Keraete oznámí, že mise SOL bude trvat deset až dvacet let, ptá se nesmrtelný Pozemšťan stále více než dřív, jestli se správně rozhodl.

Lotho Keraete sdělí Galaktikům, že VIRTUA/18 v přístích několika týdnech odletí na Terru16).

Aktuální data:
3.12.2021
1566 před NGL
33. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459551.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!