Perry Rhodan 1942 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1942
Název:Šabazzin svět
(Shabazzas Welt)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:10. listopadu 1998
Vydáno v češtině:probíhá překlad (Tyric) - 17%
Čas děje: červen/červenec 1290 NGL
Procestoval Univerzum – robot čeká na svého pána
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – S úderným komandem zkoumá Terranec mocenskou bázi Šabazzy.

1-Korrago – Robot čeká na svého pána celou věčnost.

Cairol Druhý – Pověřenec kosmické mocnosti řídí osud MATERIE.

Trabzon Karett – Počítačový specialista dekóduje cenná data.

Monkey – Oxtorňan se stává zachráncem z nouze.

Tautmo Aagenfelt – Fyzik má při nebezpečné akci vážný problém.

Od chvíle, co byl Perry Rhodan jmenován Šestým poslem Thoregonu, jedná z pověření této stále poněkud mysteriózní koalice, k níž náleží celkem šest národů. Jedním z členských národů jsou lidé – nebo mají být, jakmile bude koalice konečně ustavena.

Proti tomu pracuje bytost jménem Šabazza, útočící na mnoha frontách současně. Tak byla část Mléčné dráhy zpustošena Tolkandy a jejich Velkou matkou Goeddou a metropole Země se vinou vesmírných barbarů proměnila v suť a popel. Také údery proti Baolin-Ndům, Galorňanům a Nonggům jdou na konto Šabazzy.

Aby se mohl nebezpečnému nepříteli lidstva dostat na kobylku, musí Perry Rhodan nejprve najít Šabazzino doupě. Proto se vydal do dvojité galaxie Whirlpool. Právě tam byla naposledy spatřena činkovitá kosmická loď SOL, s níž kdysi Rhodan procestoval univerzum. SOL má sloužit v roli oficiálního plavidla Šestého posla – nejdříve však bude muset být „dobyta“.

S malým úderným komandem se Rhodanovi podařilo proniknout do takzvaného Kruhu Zophengornu. Zde získal další informace. Teď se chystá k nové akci – cílem je ŠABAZZIN SVĚT...


Souřadnice získané od Skilla Morgensterna1) souhlasí s těmi, které Perry Rhodan dostal od Heliota2), a přivedou Rhodana, Reginalda Bulla, Mondru Diamondovou, Tautma Aagenfelta, Fee Kellindovou, Nico Knoblocha, Trabzona Karetta, Monkeyeho a Eismera Störmengorda3) 28. června 1290 NGL k modrému obřímu slunce Century4). Díky podrobnému prošetření jeho pohybu, přijde Störmengord na to, že kolem něj obíhá neviditelná planeta, a výzvědné sondy skutečně objeví průmyslovými zařízeními pokrytý svět s gravitací 3.8g, který je ve výši 30.000 kilometrů obklopen maskovacím štítem. Stavby mají tvar pět až šest set metrů vysokých terasovitých hald. Přistávací plochy planety jsou obsazeny 22 000 velkými bojovými loděmi, vypadajících jako na hlavu postavená hruška a jsou vysoké až devětset padesát metrů. SOL ale není objevena. Protože samotné přes sto metrů vysoké pevnosti obraného systému znemožňují přistání na Century I, použijí Perry Rhodan, Mondra Diamondová, Tautmo Aagenfelt, Fee Kellindová, Trabzon Karett a Monkey data získaná v Empíriu5) a nechají se palubním transmiterem JISKRY vyzářit přímo do bytu Šabazzy, který se nalézá v horním patře třista metrů vysokého terasovitého kopce a vypadá stejně jako ten v Kruhu Zophengornu. Také zde je ukryt transmiter v hologramu zobrazujícím roj asteroidů. Když jsou odstraněny poplašné systémy, objeví Trabzon Karett další deník Sha Bassy6), jehož soubory sice nemůže otevřít, ale může je zkopírovat. Šest galaktiků nyní zkoumá v hloubce položené patro budovy. Horní se ukáže jako prázdné, ačkoliv průmyslová zařízení, ve kterých se pohybuje bezpočet Korrago-robotů, ačkoliv jsou terasovité stavby uloženy v těsné blízkosti. Teprve v pátem poschodí shora narazí Perry Rhodan a Mondra Diamond na rozsáhlé zařízení pro dohled nad výrobními zařízením, zatímco Tautmo Aagenfelt a Monkey objeví v šestém laboratoře. Současně objeví Fee Kellind a Trabzon Karett ve čtvrtém patře pod energetickou mříží zavřeného, čtyři metry velkého extrémně tlustého Korrago-robota se čtyřmi roboty, který působí podivným způsobem starobylosti. Když Trabzon vyřadí zářiče mříže a začně kopírovat paměť Korraga, procitne a přinutí počítačového specialistu pomocí vysátí energie z jeho prstu k ústupu ke svým druhům. Rhodan, který dá Monkeyemu příkaz, aby obrovského robota zdolal, netuší, že se jedná o 1-Korrago, otce rodu Korragských robotů.

V daleké minulosti začal 1-Korrago svou vědomou existenci na kosmické továrně MATERIA7), deset kilometrů tlusté, pětihranné plošině s délkou strany třicet kilometrů. Stavby se zvedají do výšky až šedesáti kilometrů a obklopují centrální vnitřní dvůr, který měří dvanáct kilometrů8). Kvůli kontrolovatelnému Emotio-Simulátoru je 1-Korrago v rozporu s ostatními roboty MATERIE je schopen pociťovat emoce. Továrna, která prochází bezpočtem galaxií, je pod velením Torr Samaho, který se ale 1-Korragovi nikdy neukázal9). Robotské kosmické lodě MATERIE přivážejí suroviny z planet cizích galaxií do kosmické továrny, zatímco ostatní křižníky zboží v továrně vyhotovené ihned odvážejí. Když je galaxie v Norgan-Tur10), přistane štíhlí, 2.50 metru vysoký, humanoidní robot Cairol druhý, se sedm kilometrů dlouhým válcovým křižníkem. Odebere se do archivu továrny a vysvětlí 1-Korragovi, že nejdůležitějším výrobkem MATERIE je »ultimativní materiál«. Bude ukládán, dříve než se může stát hmotou, a musí být konzervovám, dříve než uplyne první časový kvadrant. To se skoro nikdy nepodaří, a tak v průběhu tisíce let je získáno jen padesát gramů, a o každou elementární částici se musí bojovat. Velká část bude nasazena za Metriálními zdroji, kde se »ultimatní materiál« z fyzikálních důvodů nevyrábí, menší část bude spotřebována v normálním prostoru.

Mezitím co MATERIA křižuje v oblasti kosmonukleoidu DORIFER 12), začnou posádky cizích lodí, jak Cairol druhý dříve ohlásil, v kosmické továrně s manipulacemi, které 1-Korrago nechápe.

Nakonec je 6.5 kilometru dlouhá, činkovitá generační kosmická loď SOL13) pod kontrolou Cairola druhého přivlečena ke kosmické továrně MATERIA. 1-Korrago se dozví, že Solánci byli ve službě Torr Samahose, ale nyní odmítají splnit poslední příkaz. Jsou roboty vyhnáni z paluby a předány do péče 1-Korraga. Dříve než opustí MATERII, vysvětlí Cairol druhý, že SOL musí být přestavěna pro účely SHabazzy, budoucím pánovi 1-Korraga, na kterého robot již dlouhou dobu čeká. Již po krátké vazbě založí Solánci, kteří nechtějí svou loď přenechat, desetičlenný osvobozenecký výbor, který má koordinovat jejich činnost a nakonec podniknou útok na SOL. Povstání je ale roboty MATERI odraženo a přestože má porozumění pro stav Solánců, je 1-Korrago přinucem k exemplárnímu potrestání a Yago Huryel a tři další náčelníci jsou zabiti. Později jsou Solánci odveleni na tři diskovité lodě. Zatímco jsou hnáni do cizích lodí, mnoho Solánců se zhroutí a zemře.

V centrální loděnici MATERIE je SOL přestavěna. Její prostřední část je na obou koncích 750 metrů dlouhými přístavbami prodloužena tak, že činková loď dosáhne délky osm kilometrů. Toto rozšíření obsahuje automatické dílny, technické sklady a projektory vyspělé zaměřovací ochrany, nové projektory ochranného štítu a elektrárny, které sice pracují na principu Hypertropového čerpadla, ale energii nasávají permanentně a už nepotřebují nápadné řízení čerpadla. Velké množství energie, které poskytuje, je potřebné pro nový Hypertaktový pohon, se kterým se může dosáhnout rychlosti sto dvacet milionů světla. V jedné sekundě proběhne 1230 transic, po kterých nenásleduje kompletní rematerializace, ale jen částečné vynoření do normálního prostoru, nenásledované otřesy čtyřrozměrného kontinua. Nevyskytují se ani rematerializační bolesti, ani nemůže být loď v hypertaktovém módu zaměřena nebo ostřelována. K tomu lze délku nadsvětelných etap, tak zvaných hypertaktových partií, předem přesně určit, což až dosud nešlo. Kompaktní syntronika SOLHIRN má nahradit biopozitronickou hyperinpotroniku SENECA a dosavadní trup SOL bude nahrazen za zlatě zbarvený Caritový, který obsahuje drobounké příměsi »ultimativního materiálu«. Carit může energii zachycovat, ukládat a při dosažení stupně nasycení vyzářit do hyperprostoru.

Po dobu přestavovacích prací komunikuje 1-Korrago neustále se SENECou, ke kterému cítí duševní příbuznost. Palubní mozek vyprávi robotovi o dosavadních osudech SOL14), obzvláště zprává o bezcitném lidstvu při Aphilii15) 1-Korraga fascinuje. Protože roboti SOL ukrytí v nitru lodi ale neustále provádějí sabotáže a údery na stroje MATERIE, nechá 1-Korrago SENECu nakonec demontovat. Po ukončení přestavby se to projeví tím, že ani původní systémy SOL, ani nové přístroje nefungují. Aby lodi její neodmyslytelnou »duši« vrátil, nechá 1-Korrago SENECu opět namontovat. Protože roboti SOL znovu páchají atentáty, izoluje 1-Korrago zcela hyperinpotroniku. Všechny příkazové impulzy SENECy jsou zadrženy SOLHIRNEM a kontrolovány. Tím se ale 1-Korrago zbaví svého jediného partnera pro hovor.

Po delší době čekání přistane Shabazza s devadesát metrů dlouhým, trubkovitým SHWOBANem vedle SOL. Nový pán 1-Korraga je půldruhého metru vysoký, hrubý humanoid s nápadně malou hlavou. Ruce jsou poměrně dlouhé a mají šest prstů. Shabazzina kůže je bíla, krátké vlasy rudé. Pod rovněž hustým obočím sedí dvě malá černá očka. Shabazza nosí hnědou kombinézu s širokým černým páskem a až na zem sahající modrý plášť, který je u krku sepnutý broží.

Aktuální data:
24.5.2022
1565 před NGL
29. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459723.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál