Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1943
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1943
Název:Štvanice na Century
(Hetzjagd auf Century)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:17. listopadu 1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: červenec 1290 NGL
Šest lidí na Šabazzině planetě – bojují o přežití
Hlavní postavy románu:

1-Korrago – Omyl udělá z prastarého robota nepřítele lidí.

Šabazza – Její plány sahají přes staletí a zahrnují celé galaxie.

Tautmo Aagenfelt – Zdravotní problém dělá z fyzika bezpečnostní riziko.

Perry Rhodan – V těžišti Šabazziny moci si musí Terranec zachovat jasnou hlavu.

Monkey – Díky jeho síle je z Oxtorňana zachránce života.

Od chvíle, co byl Perry Rhodan jmenován Šestým poslem Thoregonu, jedná z pověření této stále poněkud mysteriózní koalice, k níž náleží celkem šest národů. Jedním z členských národů jsou lidé – nebo mají být, jakmile bude koalice konečně ustavena.

Proti tomu pracuje bytost jménem Šabazza, útočící na mnoha frontách současně. Tak byla část Mléčné dráhy zpustošena Tolkandy a jejich Velkou matkou Goeddou a metropole Země se vinou vesmírných barbarů proměnila v suť a popel. Také údery proti Baolin-Ndům, Galorňanům a Nonggům jdou na konto Šabazzy.

Aby se mohl nebezpečnému nepříteli lidstva dostat na kobylku, musí Perry Rhodan nejprve najít Šabazzino doupě. Proto se vydal do dvojité galaxie Whirlpool. Právě tam byla naposledy spatřena činkovitá kosmická loď SOL, s níž kdysi Rhodan procestoval univerzum. SOL má sloužit v roli oficiálního plavidla Šestého posla – nejdříve však bude muset být „dobyta“.

S malým úderným komandem se Rhodanovi podařilo proniknout do takzvaného Kruhu Zophengornu. Tady získal další informace. Malá skupina se pak vydala na planetu Century I, z níž se vylíhla Šabazzina mocenská centrála. Zde dojde ke ŠTVANICI NA CENTURY...


Šabazza si vybere kajutu v SOL-buňce 1 sousedící s novou přístavbou a dá 1-Korragovi příkaz, aby vytvořil posádku pro SOL po vzoru jejich robotů, kteří mají být jen dva metry vysocí. Protože sám sebe může replikovat, vznikne během krátké doby mnoho robotů Korrago, kteří ale nedisponují duší svého rodového otce. Jsou modifikováni pro různé speciální úlohy, všichni ale mají v základním neboli zdrojovém programu zakotveno nevymazatelnou poslušnost Šabazze. Pět týdnů po svém příchodu do MATERIE odstartuje Šabazza se SOL k dvojité galaxii DaGlauš/Salmenghest1).

Start podnítí poslední Solánce, deset žen, patnáct mužů a tři nezletilé, kteří se až dosud ukrývali v SB-1, k novému atentátu. Nařídí padesáti robotům TARA-III-Uh, kterými ještě disponují, zničit SOLOZEK. Kompaktní syntronika je při útoku ale jen poškozena, a tak se Hargon a čtyři další Solánci zbrkle vydávají, aby SOLOZEK osobně zničili bombami. Saul Hernender, Pool Batter a tři další muži a ženy, kteří je následovali, aby je zadrželi, zemřou, protože Shabazza atmosféru ze SOL-buněk zcela odčerpá, aby tak Solánce vyhubila. 1-Korrago pochopí, že SENECu neprávem podezříval za dosavadní atentáty a sabotáže, a že zmařil Hargonův útěk na SOLHIRN. Mezitím co jsou čtyři průvodci Hargona zabiti roboty, vsadí Shabazza mladým Soláncům čip, který je bude ovládat2). Nedobrovolně přivede Hargon své nepřátele ke skrýši svých druhů a je společně s Elli Kreen, Nes Hyalili a ostatními šestnácti Solánci zastřelen Korrago-roboty.

O pět dnů později vysvětlí Šabazza 1-Korragovi, že se dozvěděla od Torr Samaha, že průsečík DaGlauše a Salmenghest souvisí s neznámým mudrcem a Koalicí Thoregon, jejichž vzniku má zabránit. Dále naznačí Šabazza, že ona sama je »uvnitř koalice«. Kromě toho ukáže 1-Korragovi devět dva milimetry velké želatinové koule, nanokolony, které ukořistila od Baolin-Ndaů. Nanokolony může naprogramovat řídící jednotkou.

V DaGlauši nakonec Šabazza založí na Century I základnu, kterou Korragové velkou rychlostí vybudují a vybaví robotskou flotilou. V celém DaGlauši jsou pomocnými čluny SOL založeny pátrací stanice4). Kromě toho dostanou Korragové příkaz, aby na Lokyrdu vyvinuli kosmickou loď pro výpad do Kotle5).

Nakonec Šabazza propustí 1-Korraga a sděluje mu, že musí nyní kvůli svému věku opustit SOL. Když se vrací je sice stále ještě humanoidní, má dlouhé černé vlasy a hrb a pohybuje se vrkavě6). Říká si i nadále Šabazza a disponuje ovládacím přístrojem, který 1-Korrago musí poslouchat. O sto let později se objeví znovu na Century a vrací se v nové podobě. 1-Korragovi oznámí, že se nyní stala direktorem deset a s pomocí gildy seizmologů může ještě lépe kontrolovat DaGlauš.

V následujících třech stoletích se kvůli velkým mocenským sporům nemůže přblížit, obrací Shabazza, která se zatím stala trpaslíkem s velkou hlavou s rozcuchanými, bílými vlasy, stále častěji svou neochotu na 1-Korraga. Nicméně sděluje svému věrnému sluhovi, že ještě před zahájením konstitučního roku7) osvobodila »vyvolávače Chaosu z Norrowwonu«8) a »velkou matku Goeddu«9) a nasadila nanokolony proti Baolin-Ndaům v Baolinském deltaprostoru10), čtyři Draky z Plantagaa11) a vystoupila proti »Heliotským tvrzím«. Když se o něco později ke Century přiblíží Džerrská tlupa, pokoří znovu Shabazza 1-Korraga, protože obranu základny nesvěří jemu, ale několika novým Korragům. Stále více se mění oddanost 1-Korraga k svému pánu v nenávist. Džerrská tlupa je zcela zničena, Shabazza ale zařídí, aby se Century I ukryla pod zvláštní zaměřovací ochranu. Zároveň se rozhodne v konstitučním roce nasadit Džerrskou tlupu pomocí Heliotských tvrzí proti Thoregonským národům13). Protože nadále pozoruje Džerry, dozví se, že svůj technologický náskok získali, protože vyplenili pozůstalost legendárních Bandarenů, když opustili jejich domov, soustavu Bandass14).

Po další proměně je Shabazza dva metry vysoká a je zahalena zástupem Lamuuni-ptáků. Nyní dá svým společníkům příkaz, aby 1-Korraga deaktivovali. Kvůli bezpečnosti položí okolo nehybného těla velkého robota energetickou mříž.

Tak když Korrago-1 30. června 1290 uzavřel cestu k Shabazzině transmiteru, podnikne na něj Monkey útok. Robot zažene Oxtorňana ale zpět. 1-Korrago nemůže sice Perry Rhodana, Mondru Diamond, Tautmo Aagenfelta, Fee Kellind, Trabzon Karetta a Monkeyho, které považuje za Solánce, přemoci, ale zablokuje centrální antigravovou šachtu terasovitého kopce. S Monkeyho pomocí se společníci dostanou do nízkých pater a odtamtud dále dolů. Jsou sice stále přepadány 1-Korragem, mohou ale budovu opustit Shabazziným rudým kluzákem. Protože bezpočet Korragů zahájí pronásledování, prchají dále pěšky a nakonec i přes vyšší gravitaci planety odpojí své mikrogravitátory, aby mohli uniknou zaměření roboty. Přitom se musí Monkey zvláště starat o Tautmo Aagenfelta, který již několik dní trpí střevní chřipkou. Když Oxtorňan své druhy propašuje v nákladním vlaku do terasovité budovy, objeví obrovské pozorovací centrum, ze kterého se může sledovat celý DaGlauš a pevně zjiští, že existence Alašanů je na Century I dávno známá. V pozdemí budovy narazí galaktikové na potrubní nádraží. Protože jou znovu ohroženy Korragy, popletou je tím, že nechají najednou vyjet dvanáct vlaků a donutí je ke kolizi. Pomocí prázdných trubic se dopracují k Shabazzině terasovité hoře. Zde je ale 1-Korrago očekává, a doufá, že je nyní pomocí převahy svých moderních Korrago-robotů přemůže. Černé roboti se ale nejdříve zdají nepřemožitelní. Když 1-Korrago ukryje Shabazzin kluzák, pozná Fee Kellind, jaký význam pro něj má. Galaktikové použijí červené vozidlo jako kryt. Pak ho Fee Kellind přivede k výbuchu a poškodí přitom 1-Korraga tak těžce, že může být definitvně zničen. Současně co přistane na Century I SOL, dopracuje se Perry Rhodan a jeho pět průvodců Shabazziným transmiterem zpět na GLIMMER. Nyní mohou být vyhodnoceny údaje, které Trabzon Karret vytáhl z 1-Korraga před jeho procitnutím. Rhodan je rozhodnut o nových nálezech nejdříve informovat Alašan.

Šabazza, která byla odvedena do Mléčné dráhy zprávou Torr Samaha o jeho dosavadním ztroskotáním, pochopí, že Perry Rhodan byl na Century I. Je si ale jistá, že se sem její protivník musí vrátit.