Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1950
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1950
Název:THOREGON ŠEST
(THOREGON SECHS)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:5.1.1999
Vydáno v češtině:probíhá překlad (Tyric) - 5%
Čas děje: 1290 NGL = 4877
V gravitačním pekle – Perry Rhodan bojuje o svou SOL
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Šestý posel Thoregonu chce získat zpět svou starou vesmírnou loď.

Šabazza – Soupeř koalice Thoregon se připravuje na velkou bitvu.

Mondra Diamondová – Agentka SPL se začíná chovat velice podivně.

Monkey – Oxtorňan znovu bojuje v přední linii.

Fee Kellindová – I v tvrdém boji si velitelka potrpí na formálnosti.

222-Korrago – Android zpanikaří.

Poslední dobou je lidstvo opět zapletené do konfliktu kosmických rozměrů - a to bez toho, aby Pozemšťané věděli, kde je fronta. Na jedné straně je koalice Thoregon, mírové spojení šesti různých národů. Ke Koalici patří i lidstvo. Perry Rhodan byl jmenován Šestým poslem Thoregonu. Na druhé straně stojí bytost jménem Šabazza, která jedná z pověření ještě neznámé moci a zjevně má k dispozici velké mocenské prostředky. Šabazziny manipulace přinášely zkázu pro obyvatele různých galaxií: mezi jinými bylo v Mléčné dráze zcela vylidněno 52 planet.

Vlajkovou lodí Šabazzy je SOL, s níž Perry Rhodan před dlouhými lety cestoval do vzdálených končin vesmíru. Právě SOL se má stát THOREGONEM ŠEST, osobním plavidlem Šestého posla.

Pokud chce Rhodan zachránit lidstvo, bude nutné Šabazzu porazit. Pozemšťan se proto vypraví do centra moci nepřítele. Cílem je budoucí THOREGON ŠEST...


Pod velením Fee Kellind dosáhne GOOD HOPE III společně s Perry Rhodanem, Reginaldem Bullem, Mondrou Diamond a tisícem agentů SPL z Alašanu1) na palubě, systému Century2). Obrana Century je zmatena díky virtuálům a mnoha prostorovým bójím, a tak se loď národa Alašanů může k planetě přiblížit. Rhodan rozdělí agenty na čtyři skupiny a s nimi se chce zmocnit SOL, která se má stát jeho THOREGONem ŠEST. Rhodan požádá Monkeyho, aby chránil Mondru Diamond, jejíž chování se nevysvětlitelným způsobem změnilo. Současně s přistáním pozemšťanů, jsou odpáleny čtyři arkonské bomby, které na Century I vyvolají neuhasitelný atomový požár. Dva tucty bójí typu Gama, vyzařují skrytě v rádiových a zaměřovacích impulzech, terminační příkazy3) na Korragy.

Patnáct agentů je při přistávání zabito. Protože Korragové a jejich zbraňové systémy jsou terminačními algoritmy stále více ochromováni, mohou se zbývající pozemšťané shromáždit a před přes všechen odpor a vražednou gravitaci planety vyrazit k SOL. Když je Mondra Diamond ohrožována skupinou Korragů, zasáhne Monkey. Oxtorňan se přitom dostane do centra exploze. Ztratí svůj kosmický oblek a umělé oči, ale přežije. Ačkoliv Monkey nechce, pomůže mu Mondra Diamond nalézt jeho oči. Ex-artistka se vlastně jmenuje Agalija Teekate a pochází z planety Horrikos, která kdysi byla sběrným táborem pro oběti výchovných programů Monosovy éry4).

Šabazza brzy pozná, že její hlavní základna je ztracena. Protože terminační příkazy, které kdysi Shabazza dostala od Cairola druhého, dosahují také na SOL, a SOLHIRN a další zařízení na palubě vypadávají, musí se nepřítel Thoregonu vzdát i této činkové lodě. Shabazza také pociťuje, že tělo, jehož majitel se kdysi jmenoval direktor deset, musí být brzo nahrazeno novým. Nakonec se osm kilometrů dlouhá stojící SOL povalí. Zatímco Perry Rhodan a jeho průvodci pronikají do činkové lodě, vyhledá Shabazza svůj klid v pozorování pro sebe nejdůležitějšího předmětu ve své kabině lodi, holografického zobrazení roje asteroidů5). Pán Korragů, který používá Truzenský jazyk6), vypustí svou poslední nano-kolonu7) s instrukcí, přivodit konec Perry Rhodana, a pak vyhledá SHWOBAN. Profer Z a devatenát dalších, padesáti centimetrových, panenkovitých androidů, kteří v této trubkovité lodi čekali sto let na svého mistra, obdrží příkaz zabít padesát pozemšťanů. Pak opustí Century, aby informovala Torr Samaha a Cairola, kteří jsou ochotni zasadit pomocí kosmotratické továrny MATERIA smrtící ránu Koalici Thoregon. GOOD HOPE III sice zaútočí na SHWOBan svými transformačními děly, ale Shabazza unikne.

Po výbuchu SOLHIRNu8) převezme SENECA opět kontrolu nad SOL, která ale kvůli mnoha škodám na palubě nemůže zatím odstartovat. Ačkoliv SENECA prohlašuje, že na opravy potřebuje deset hodin a atomový požár dosáhne k SOL za osm hodin, není Perry Rhodan připraven se lodi opět vzdát.