Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1965
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1965
Název:Mise Poslů
(Mission des Boten)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:20.4.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

11. ledna 1291 NGL dosahuje Perry Rhodan s THOREGONEM ŠEST 1) Camelotu. Ačkoliv je planeta kvůli expedici do Chearthu zbavena schopného obyvatelstva, povolí Homer G. Adams na Rhodanův nátlak, uvolnit tři tisíce kosmonautů pro jeho loď. Díky Camelotským kancelářím nachá Adams po celé galaxii vebovat další členy posádky pro THOREGON ŠEST. Julian Tifflor je Rhodanem nasazen na Arkon. Jako oficiální vyslanec Camelotu u Galaktika má dosáhnout, aby Rhodan 15. ledna mohl promluvit v Mirkandolu před delegáty národů Mléčné dráhy. V té době setrvává THOREGON ŠEST na Camelotu, protože je modernizována.

Energickým vystupováním před Sargorem z Progeronu2) se podaří Tifflorovi na Arkonu I, aby 13. ledna získal audienci u imperátora Bostiche I. Protože Rhodanovo zjevení s legendární SOL přislibuje Mirkandolu značnou prestiž, arkonský vládce souhlasí, aby nesmrtelný Pozemšťan 15. ledna vystoupil jako hlavní řečník. Tifflor dosáhne také toho, že Camelotská delegace je v Mirkandolu konečně adekvátně umístěna.

Mezitím se Icho Tolot, který se s Guckym vrátil na Camelot, vydá se space-jetem hledat Blo Rakaneho. Když ten 12. ledna systém Joél opustí se ZHAURITTERem, aby navštívil SHE'HUAN, následuje ho Bré Tsinga tajně. Ve vesmíru je zasažena kusem agregátu, který Haluťané vymontovali z tendru. Haluťan Syrko Mahm jí zachrání a přenese jí k Rakanovi. Psycholožka se dozví, že Haluťaní do SHE'HUANu instalují sílá intervalová děla. 14. ledna dosahuje Icho Tolot systému Joél a požádá Blo Rakaneho o informace kolem SHE'HUANu. Rakane, jehož mozek Tolotův převyšuje 1,6 krát, oznámí svému protějšku, že všech sto tisíc Haluťanů se navzdory své individualitě rozhodlo pod jeho vedením nachystat expedici do galaxii Chearth, aby jeho obyvatelům ve smyslu Thoregonských idejí pomohli proti Slunečním červům. Po dobu dvaasedmdesáti denního letu do Chearthu má být na palubě tendru vyvinuta zbraň, s jejíž pomocí Nonggové kdysi porazili Guan a Var. Rakane kromě toho poví Tolotovi, že je potomkem mutovaného Haluťana Aro Reise, který se za Monosovy vlády3) dostal do dvacet miliónů světelných let vzdálené galaxie. Po smrti svého otce vyrůstal Rakane sám a po stu letech dosáhl konečně roku 1261 NGL Mléčné dráhy.

Gucky doprovází Perry Rhodana na Camelotském křižníku ANDREKA do Sluneční soustavy, aby přes Hřib na Trokanu navázal kontakt s Heliotem a požádal ho o pomoc v boji proti MATERII. Gucky doprovodí Perry Rhodan , který s ním Camelot-křižník ANDREKA do Sol-systému letí, kolem o houba-dómu na Trokan Kontakt se Helioten začne a tato kolem nápověd pro bitvu proti MATERIA požádat. Na Zemi vyzve sice Cistolo Khan Rhodana 12. ledna oficiálně, aby SOL jako terranské vlastnictví odevzdal LSP, ale přenechá nesmrtelnému v paměti NATHANA tajně uložené stavební plány činkové lodi, které Rhodan nutně potřebuje pro nutné přestavbové práce. Komisař LSP ale odmítne nasazení kosmické lodě při útoku na MATERII.

Po rozhovoru vstoupí Perry Rhodan na Most do nekonečna a objeví tam kostru půldruhého metru vysokého humanoida, který zřejmě zemřel s velkými bolestmi. Sudupodobný hrudník tvoří mřížkovitá konstrukce, která je držena pohromadě bočními kostmi. Klouby rukou jsou dvojnásobně tak tlusté než pěsti, předloktí se skládá ze čtyř kostí. Přes svou stabilní stavbu si zlomil obě ruce. Když Rhodan zvedne jednu žlutou kost, ta se zbortí a vyklouzne mu z prstů. Moo sdělí Pozemšťanovi, že galorňští Poslové Thoregonu Ce Rhioton4) a To Gethen5) kdysi podobnou kostru viděli6). Když Moo zbytky cizince na Rhodanův příkaz zničí, vydá se Šestý posel pátrat po Proto-bráně. Přitom nejdříve narazí na Hřib, který vede na plošinu vznášející se ve vesmíru, pak na ten u Baolin-Nda7), pak na červeně zalesněnou krajinu se zajímavými, opuštěnými bílými stavbami a pak na Thagarum. Nakonec se dostane k Proto-bráně. Protože na jeho objevení nikdo nezareaguje, pokusí se Rhodan přes vehementní námitky své Propustky, násilně se prodrat bílým portálem pomocí prostředků svého galornského skafandru. Podaří se mu vytvořit v Proto-bráně širokou trhlinu, ale prostor za ní je prázdný8). Blesk srazí Rhodan k zemi. Protože se Most brání proti zásahům Pozemšťana, musí se stáhnout zpět na Trokan a upustit od svého původního úmyslu spojit se z Atlanem a jeho druhy. Protože na Rhodana na Mostě působí zrychlený tok času, opustí Hřib už 14. ledna ve 20:40 hodin. Propustka mu oznámí, že podobný fenomén pozoroval i Ce Rhioton. Před osmi tisíci lety přišel ke ztrátě deseti let. Galorňan byl názoru, že ztráta je zaviněna zásahem zvenčí nebo manupulací něčeho »daleko za bránou«. Když se Rhodan ptá na dálky za bránou, vysvětlí mu Propustka, že její předchozí vlastník se tam pokusil jít a už se nevrátil.

Na Camelotu se mezitím SENECA úspěšně brání proti své přeměně na syntron. Také kopie hypertaktového pohonu je nemyslitelná, protože jeho nejdůležitější součást je z Caritu.

Doprovázen velkou arkonskou flotilou, letí Perry Rhodan 15. ledna s THOREGONEM ŠEST do kulovité hvězdokupy M-13. V soustavě Arkonu se shromáždí kosmické lodě četných národů Mléčné dráhy. Když Perry Rhodan promluví v Mirkandolu, odebere se také Bostich poprvé osobně na zasedání Galaktika. Rhodan vysvětlí, že celá Mléčná dráha je počítána k Thoregonu, a objasní význam superinteligence ID, která je zřejmě ohrožována MATERIÍ. V souvislosti s tím požádá Galaktiky, zejména ale LSP, Křišťálové impérium, Akonany a Bluesany o flotilu, která by podpořila THOREGON ŠEST v bitvě proti továrně kosmokratů. Aby získal důvěru, oznámí Rhodan k Tifflorovu zděšení souřadnice Camelotu. Přesto ale galaktická rada odmítne Pozemšťanovu žádost osmdesáti procenty hlasů, mezi nimi zástpci Arkonu, Gatasu a SPL. Jen pět procent hlasuje pro.

Blo Rakane, který s SHE'HUANem rovněž přiletěl na Arkon, oznámí Galaktiku, že všichni Haluťané ještě tento den odletí na svém tendru do Chearthu9). Perry Rhodan požádá Rakaneho, aby vedení expedice předal Icho Tolotovi a své vědecké schopnosti dal jemu k dispozici. Bílý Haluťan vyslechne žádost Šestého posla a odebere se s Bré Tsingou na ZHAURITTERu na palubu THOREGONU ŠEST 10).