Perry Rhodan 1924 (Česká obálka) Perry Rhodan 1924 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1924
Název:Intriky na Arkonu
(Intrigen auf Arkon)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:7.7.1998
Vydáno v češtině:2021, přeloženo (Tyric)
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Smíšek jde do akce – v srdci Křišťálového impéria
Hlavní postavy románu:

Ronald Tekener – Smíšek se osvědčí jako diplomat a navíc odhalí každou past.

Domino Ross – Siganec vyčenichá rafinovaný podvod.

Dao-Lin-H'ay – Kartaninčiny instinkty prokážou svou cenu.

Bostich – Arkonský imperátor zve ke galaktické konferenci.

Kamurte – Rádoby hrdina táhne do akce.

V roce 1290 NGL stále ještě existují tři hlavní galaktické velmoci: Krystalické impérium Arkonidanů, Liga svobodných Pozemšťanů a Fórum Raglund, v němž se spojily různorodé, převážně nehumanoidní národy.

Po invazi Tolkandů by byla nanejvýš žádoucí úzká spolupráce galaktických národů. Nebezpečí ze strany Goeddy bylo sice zažehnáno, ale ještě předtím stihla Matka válečníků zcela vyhladit 52 obydlených světů. Útoku Tolkandů padly za oběť miliardy inteligentních bytostí.

V pozadí vpádu Goeddiných dětí stojí mocnost, kterou nemnoho zasvěcených zná jako Šabazzu. Krom jména se však o této záhadné hrozbě skoro nic neví. Jelikož galaxie lidstva náleží k zájmovému okruhu tajemné koalice Thoregon, proti níž Šabazza bojuje všemi prostředky, staly se ze všech planet Mléčné dráhy potenciální cíle dalšího úderu.

V takové situaci obdržely galaktické národy pozvání, aby na Krystalickém světě Arkonu založily nové Galaktikum. Protože takový návrh odporuje vývoji politiky v posledních letech a desetiletích, přijali ho vůdci hvězdných říší jen krajně rezervovaně. Situaci změnila teprve mírová mise Solmothů.

A tak se delegáti z nejrůznějších planet a impérií vydávají do kulové hvězdokupy M 13. Chtějí rokovat – přesto dojde k INTRIKÁM NA ARKONU...


Tři tisíce kosmických lodí Gatasanů se objeví před arkonidanskou strážní pevností AKX-13-S, která hlídá v jižní periférii Thantur-Lok (M 13). Nejprve diplomaticky a nakonec přímou hrozbou útoku se velitel Streno Ophas snaží přimět Bluesany, aby svou nevhodně velkou delegaci zmenšily. S podobně velkými kontingenty se následně objeví i Tentrové a Apasové.

Nesmrtelní z Camelotu se jako velvyslance rozhodnou vyslat na Arkon Ronalda Tekenera, který se mezitím s podporou Dao-Lin-H'ay zotavil z těžkého zranění1), které utpěl během akce na Humanidromu. Homer G. Adams nemá v této době mezi národy Mléčné dráhy příliš dobrou pověst a Atlan platí na Arkonu stále ještě za vraha Thety z Arigy, protože nechce odhalit okolnosti smrti imperátorky, aby svůj národ nepřivedl k občanské válce2). V doprovodu Dao-Lin-H'ay a Domino Rosse odlétá Tekener s GILGAMEŠEM 20. května 1290 NGL do M13. Loď Cameloťanů je zastaven RHENKONEM a padesáti dalšími arkonidanskými válečnými křižníky, protože se jejich velitelka domnívá, že je na palubě Atlan, a požaduje inspekci GILGAMEŠE. Z Arkonu ale přijde potvrzení, že se Cameloťané jako samostatný subjekt smějí zúčastnit konference, a Tekener a Kartaniňanka se Sigancem pokračují dále s modulem GILGAMEŠE KENNONem. Gatasané a ostatní bluesanské národy následují příklad delegace Camelotu a pokračuje na Arkon pouze s pěti plavidly.

Arkonidané oznámí, že do Mirkandolu zvou zástupce jednotlivých národů a slunečních soustav a nikoli reprezentanty velkých mocenských bloků. Až na Linguidy, kteří se chtějí držet venku z galaktické politiky3), a Haluťany, očekávající výsledek rozhovorů, vyšlou všechny národy své zástupce. Delegace naleznou v Mirkandolu velkorysé ubytování, které je přizpůsobené jejich kulturním zvyklostem a ostatním svým potřebám. Ústřední stavba Mirkandolu je krystalicky působící trychtýřovitá stavba osmi set metrové výšky. Uzákladny měří osmdesát metrů, v horní oblasti pět set metrů a je v rozporu s typickými trychtýřovitými stavbami Arkonu uzavřena. Ve velkém auditoriu tohoto Galaktika je amfiteátr se skoro dva tisíci místy a Bostich tu zahájí 24. května poradu svým projevem. Imperátor se neobjeví osobně4), ale jen ve formě hologramu. Arkonidanským jednatelem je starý diplomat Lenthur Khar. Akonany reprezentuje Centoar Vilgor5).

Ačkoliv Domino Ross neobjevý žádný odposlech, zůstává Tekener nedůvěřivý a sdělí Cistolo Khanovi souřadnice soustavy patřící k oblasti vlivu LSP, kde se má nalézat domnělá planeta Camelot. Jak očekává, o něco později se v příslušném systému žlutého slunce objeví RHENKON, aby Camelot a jeho slavnou technologii a převzal o podrobil moci Arkonu. Když je toto vysíláním potvrzeno a k tomu zjištěno, že rostliny Mirkandolu obsahují drobounké drátky ve svých buněčných membránách sloužících k odposlechu, vyhledá Tekener se svým siganským průvodcem arkonského šéfa výzvědné služby Sargora z Progeronu. Nositel aktivátoru hrozí, že svůj objev zveřejní a projekt Mirkandol tak odsoudí k zániku. Jako protislužbu za své mlčení požaduje propuštění třiceti zatčených gatasanských špiónů, rehabilitaci Atlana a oficiální uznání Camelotu Arkonem. Kromě toho mají Arkonidané usilovat, aby také ostatní národy Mléčné dráhy Camelot diplomaticky uznaly. Tekener také informuje ostatní vyslanectví, aniž by tím Arkonidani ztratili svou pověst.

RHENKON je v tomto domnělém systému Camelot napaden deseti arkonidanskými bitevníky a je zcela zničen. Jediným přeživším je mladý voják Kamurte, převelený na loď z AKX-13-S, doposud horlivý vlastenec vlastenec. O deset dnů později dospěje ve svém skafandru k Outpost 12, páté planetě, a je zachráněn osamělou Pozemšťankou, která se na tomto bezvýznamném postu zdržuje6).

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál