Perry Rhodan 2016 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2016
Název:Opuštění v čase
(Die Einsamen der Zeit)
Autor:Andreas Findig
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:11.4.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 18 milionů let př.n.l./ 1291 NGL = 4878 (palubní čas SOL)
SOL vysílá SOS - 18 miliónů let v minulosti
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan bojuje proti Mundänům - a proti svému extramozku

La-Pharoke - Tharoidon pozná znamení času

Ru Ri-Garriott - Kronefka z Orllyndie miluje muže, který jí dobré jitro dává

Zeiban Vit-Terous - politický vůdce Modrých Blond vidí rudě

Angusarath - Hřibák z Uumu slaví Svátek trojcípého slunce

V systému Torm-Karaend uteče v minulosti uvízlá SOL1) před útokem 7509 hvězdných válců Mundanů do pole z nečetných vraků. Protože Mundänové se chtějí nenahraditelný caritový plášť zřejmě získat bez poškození, nezaútočí nejdříve plnou silou svých lodí. Když už se situace pro SOL jeví beznadějná, vyšle Atlan volání o pomoc s trojúhelníkovým symbolem ESTARTU ve Frendo-Prom a v jazyce Mocných. Když se situace dále přiostří, navrhne Tangens Sokol experiment, cíleně vedenou extrémně frekvenční indukcí caritu a současně neúplně uzavřít hypertaktové pole a dosáhnout tak vektorové semimanifestace a vstoupit tak do hyperletu bez urychlovací fáze. Protože SENECA odhaduje šance na přežití posádky velice nízce, Atlan návrh odmítá. Proto je přijat nápad Dona Kerk'radiana obětovat SOL-buňku 2 a zachránit tak zbytek lodi. V této »operaci překvapení« se mají paratrony SZ-2 a několika korvet a křižníků přetížit tak, že vznikne hyperprostorová trhlina, která pohltí mundanské lodě a zbytku SOL umožní uniknout.

O třináct Segafů (asi čtrnáct měsíců) dříve je Tharoidon La-Pharoke správním Verwisenem (guvernérem) na Uum, zvířecím světě Galaktické Koruny, která jako čtvrtá planeta obíhá trojúhelníkovou konstelaci modrého slunce Saru, žlutého slunce Tur a bílého slunce Ellindor. Drobouncí humanoidní Tharoidonové, hlavní národ Koruny, je pro barvu vlasů a kůže svými přáteli a nepřáteli nazýváni Modří Blonďáci. La-Pharoke, milenec Ru Ri-Garriotta, Kronefky z Orllyndie, je zástupcem Pragmatiků. Odmítá eskapistické zájmy vážených umělců, Philartistů a Biosophů, a prosazuje místo toho zájmy prostých, umělecky nenadaných obyvatel. Ví, že situace pro Galaktickou Korunu je vážnější, než kdy jindy. Růžové sféry a josemitiští válečníci Koruny, které jim dal ESTARTU k dispozici, už dávno neexistují2). Ačkoliv usiluje o úřad galaktického Principála, stáhne se před útoky svých politických protivníků do Uumu. Zde se zástupci Galaktické Koruny snaží vyvinout Hřibáky nebo Naurachy zvané Naurachaellindoellindoschantakuum (Růžové pižmo bíle bílého zlatě pršícího kořene).

Mezitím co Hřibáci, kteří mohou posunovat kořenovýma nohama, pořádají Tří sluneční festival, agresivní jednotky Mundänů zaútočí a zpustoší Uum. Tharoidonům nezbývá nic, než utéct. Také La-Pharokes, naurachiský přitel Angusarath, při útoku zemře. Jakmile se všichni Hřibáci shromáždí u jeho lůžka, je z něj jen dvacet centimetrů velká mumie, jeho Zhutněné jádro. Jak si Angusarath přál, bere La-Pharoke Zhutněné jádro svého přítele na Orllyndie. Orllyndie v soustavě oranžového slunce Orllyn je centrálním světem Galaktické Koruny. Tharoido, legendární praplaneta Modrých Blonďáků, je již dávno ztracena. Centrum Orllyndie tvoří Deštoměsto Pur Straviente, pěnou pokřtěné, město, ve kterém se rodí smích. V kaskádě vodopádů zbudovaného města jsou výtvory špičkových estetiků a spojení rostlinných a technických elementů do nejvyšší harmonie.

944.8741.86-25 Segafu, třináct Segafů po zániku Uumu začíná v okrsku konventů, Orllyndišenském dómu, 111. Korunní konvent od doby zmizení ESTARTU. Kromě Kronefů a Verwysenů Tharoidůnů a Eunuchů a Lord-Eunacha Serimů se shromáždí také Starostliví mluvčí insektoidních Teskari, Vysocí pantonimové Mimkro-inteligentů z Kyrosu, Nejstarší Hvězdní cikáni ze šesti slunečních mlhovin, Krolovna včelstva z Xhsihxu, Velký Červ z Orborahu, Plynové bytosti z třetího měsíce z Shingatu, Vrchní snílek Šestinohých ovcí z Arku, delegát Bautam-5-2, dvojmyslitel zdrojovitých Alliremů a dokonce i tharoidoniští mnichové a jeptišky starajícíse o rostliného otce z velice vzdálené kulovité hvězdokupy Endwelt-3.

Vášnivě se La-Pharoke obrací proti pasivnímu chování obhájců umělců se zřetelem na Vordringeny Mundänů a prohlašuje svoje právo na převzetí velení. Starý úřadující galaktický Principál Zeiban Vit-Terous se ale agresivního mladého Verwysena (ministra) vehementně snaží svého podřízeného zdiskreditovat a přiřknout mu dokonce i vinu na zániku chráněného světa Uum.

La-Pharoke se nechce podvolit nutkání Zhutněného jádra, aby ho snědl. Ve vizi spatří obelisk bez stínu, »ESTARTU, neomezené štěstí« jakož i spórový oblak, který se promění v hořící růžici, která neustále v explozích uvolňuje bezpočet motýlů3). Nyní když je zachyceno nouzové volání SOL z 113.966 světelných let vzdáleného systému Torm Karaend, vyhlásí inteligence Koruny poplach prvního stupně. Nadšeně následuje delegát La-Parokes výzvu pomoci cizincům z lodi ESTARTU. V Kreythentanském sektoru se shromažďuje pomocná flotila.

Když je už sol připravena odpálit Buňku 2, materializuje se v systému Torm-Karaend devadesát dvojkalichových lodí, 1100 listolodí, 6000 květolodí a 500 křižníků dalších národů, mezi nimi plástové lodi Xhsihxů, rohovité lodi kostnatých vážek ze Sursy, řasolodi Orano-Serimů, skleněné lodě Teskariů, zdrojolodě Alliremů a spirálovité lodě Mimkry-inteligentů z Kyrosu. Pomalu reagující jednotky galaktické Koruny Mundäny drtivě napadnou, a La-Pharoke ztratí více než 600 listolodí, přes 2000 květolodí a skoro 300 dalších křižníků. Ačkoliv Mundänové nyní na SOL nekompromisně dotírájí, aby Caritová technologie nepadla do rukou Galaktické Koruny, podaří se činkovité lodi utéct. Dosáhne systému Orllyn, ležícího směrem k jižnímů pólu Segafrenda, jehož souřadnice jsou jí předány vysílačkou. Se svou vlajkovou lodí RONKIEDE se na Orllyndie vrací také La-Pharoke, kde byl mezitím během jeho absence zvolen nový galaktický Principál.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál