Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1803
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1803
Název:Obr Šimbaa
(Der Riese Schimbaa)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:14.3.1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1288 NGL = 4875
Hledají bránu ke Kummerogovi - proroctví se má naplnit
Hlavní postavy románu:

Gloom Bechner - ctižádostivý novinář se postará o neklid na Trokanu a ve Sluneční soustavě

Bruno Drenderbaum - asistent komisaře LSP se snaží zastavit skupinu novinářů

Presto Go - nejvyšší zvěstovatelka Herreachů

Gen Triokod - jeden z nejdůležitějších herreašských Svobodně dýchajících

Sibyll Norden a Mirco Adasta - doprovází Bechnera při jeho riskantní akci

Novou inteligentní civilizaci Herreachů, která se vyvinula v přímém sousedství země na Trokanu, čekají události, které změní její dosavadní obraz světa. Herreachové se již dozvěděli, že v kosmu nežijí sami. Mají přijmout cizí, byť vyspělejší technologie, nebo se držet jistot, symbolizovaných obrem Šimbaou?


Zatímco je Bruno Drenderbaum hledá, aby zabránil dalšímu nekontrolovatelnému vysílání z Trokanu, sledují Gloom Bechner, Sibyll Norden a Mirco Adasta stopu zpustošení, které za sebou zanechává zjevená bytost. Reportéři se dostanou do jeskynního systému pod městem Moond, ve kterém se skrývají Svobodně dýchající, herreašská sekta, která bojuje s Clery. Ve svých modlitbách jsou Svobodně dýchající silnější než kněží a tak i malá skupinka dokáže vytvořit manifestaci. Nejsou ale tak dobře kontrolovatelné jako postavy Clerů trpaslík Palomin, mnohotvárný Brodik, prostorová Gretra nebo obr Šimbaa, k jehož vzniku je normálně potřeba společný trans 5000 Herreachů. Aby Drenderbauma setřásli, předá Bechner Svobodně dýchajícímu Tak Takkarovi, malý přenosný vysílač, který se tak po železnici dostane z Moondu.

Mezitím začnou vědci z PAPERMOONU zkoumat ochranný štít, který obklopuje vrtací hlavu a Presto Go, nejvyšší Zvěstovatelka1), se postará o to, aby nekonečné zástupy poutníků neproudily do Moondu. Gia de Moleon sdělí Cistolo Khanovi, že neznámý pojem Meganonova vlna možná souvisí s mladým vědcem Attacou Meganonem, který v roce 1251 NGL zmizel v náborové kanceláři2) na Olympu.

V kůře Trokanu způsobí nové teplotní poměry tektonické napětí, které 15. října 1288 NGL vyvolá první zemětřesení. Současně se tvořící atmosférické turbulence způsobí navzdory nepatrnému tlaku vzduchu na nové čtvrté planetě silné vichřice. Asi 150 milionů Herreachů, kteří na Trokanu sídlí, jsou proti nezvyklým přírodním silám téměř bezmocní. Ačkoliv Bechner v novém vysílání tvrdí, že posádka PAPERMOONU vylupuje modlitební místo Herreachů a rozbijí jejich kulturní dědictví, odmítne První Pozemšťanka Paola Dašmagan Khanův požadavek vysílání TNR zakázat.

K dálkovému nádraží Moondu dorazí Gen Triokod, významný vůdce Svobodně dýchajících, a je zachráněn Bechnerem a jeho spolupracovníky před najatým vrahem. Nad Moondem se rozběsní sněhová vánice. Protože Bechnerova zpráva o Svobodně dýchajících přiměje Drenderbauma se k novinářům připojit, stane se svědkem toho, jak muži a ženy kolem Thookera, šéfvědce PAPERMOONU 20. října postupně vyřadí ochranný štít kolem Kummerogova chrámu.

Současně vytvoří 2000 Svobodně dýchajících 12 metru velkou, herreašskou postavu obra Šimbay, která pronikne zbytky pětidimenzionálního štítu a, následovaná Cistolo Khanem a Mylesem Kantorem, pronikne přes 19 metrů vysoký a 17 metrů široký otvor ve vrtací hlavě dovnitř. Obrovská postava Šimbay způsobí uvnitř chrámu, jehož filigrání struktury Kantor přirovnává k neurálním sítím, ničivou zkázu, nakonec ale zmizí, když jedno zemětřesení zabije mnoho ze dvou tisíc Svobodně dýchajících.

Pomocí přenosu TNR sledují nesmrtelní v GILGAMEŠI bezmocně události na Trokanu3).