Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1804
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1804
Název:Boj o přežití
(Kampf ums Überleben)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:21.3.1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1288 NGL = 4875
Hlavní postavy románu:

Myles Kantor - vědec zažije smrtelnou agónii planety

Cistolo Khan - komisař LSP působí poprvé přepracovaně

Perry Rhodan - nesmrtelný Pozemšťan přistane na Trokanu

Donder Pereira - Pozemšťanka v nasazení za planetu

Gobert Grifaan - šéflékař sekce na Mimasu

Myles Kantor navštíví na Mimasu ležící tělo Kallie Nedrunové. Jeho matka Enza Mansoor1), která se o bezvědomou ženu svého syna mnoho let starala, zemřela již v roce 1219 NGL při laboratorní nehodě.

Na Trokanu se vytvoří mnoho nových trhlin v planetární kůře. Se 3000 kosmickými loděmi se Pozemšťané pokouší zabraňovat erupcím a puklinám a pomáhat Herreachům. Ti se ale chovají apaticky nebo zmateně, protože se jejich světonázor kvůli běsnění obra Šimbay a nepřítomností boha Kummeroga začíná hroutit. Kosmonautka Donder Pereira, která svého syna a partnera ztratila při zániku POLYAMIDU2) se pokusí zachránit jednoho Herreacha pomocí SERUNU, je přitom ale smrtelně zraněna.

V chrámu Kummeroga zjistí vědci LSP, že se všechny agregáty uvnitř rozpadly na prach. Protože zkoumání vrtací hlavy nepřinese žádné pokroky, dovolí Cistolo Khan, aby pomocný člun GILGAMEŠE přistál na Trokanu. GILGAMEŠ I, 1500 metrů velký pentagondodekader se uvolní od centrálního modulu a přistane s Perry Rhodanem, Reginaldem Bullem a Alaskou Saedelaerem vedle PAPERMOONU. Vědci z Camelotu nejdříve zjistí, že deformace Meganonovy vlny již zcela odezněla, a objeví přitom, že se pod Kummerogovým chrámem nachází šest metrů velký, dutý objekt, jehož existenci měřící přístroje LSP nezaznamenávají. Jen s pomocí speciální svářečky se dá jeho molekulárně vysoce zhuštěné pouzdro otevřít. Uvnitř komory se objeví plochý, plástvový útvar, který začne zářit, když se k němu Rhodan přiblíží. Nesmrtelný se dostane zcela do moci plástve a zachytí mentální poselství: »Sloup se otevře. Prosím, zaujměte bezpečnou vzdálenost.« V poslední chvíli stačí Khan vytáhnout Rhodana z dutiny. Kummerogův chrám se rozbije a ze dna se vysune stříbrný, hřibovitý útvar.

Klobouk hřibu se nachází na 99 metrů dlouhém stonku, jehož 66 metrů je skryto pod povrchem Trokanu. Objekt se mimikricky maskuje vůči všem měřidlům. Přístroje tak zaznamenají explozi fúzní bomby, přičemž hřib zůstane opticky nezměněný. Rhodan začne v tranzu malovat do písku podivné postavy.

Když tři vědci LSP ráno 28. října 1288 NGL zkusí dezintegrátorem camelotského původu proříznou stěnu hřibu, jsou zničeni palebnou ranou. Bezprostředně poté se Rhodan, následován Bullym a Saedelaerem, jako pod nátlakem přiblíží k tajemnému útvaru a pronikne se svými druhy bez námahy dovnitř. Zatímco tři nositelé aktivátorů zmizí beze stopy, vypadne ven z hřibu 1.5 metru vysoká, shrbená bytost s černou, popraskanou kůží. V ramenou má šířku jednoho metru, ohnuté nohy a kulatou hlavu se dvěma zcela bílýma očima. Plochý nos má tři průduchy. Ústa jsou bezretá a disponují šesti osamocenými, světle žlutými řezáky. Jedna ruka je zakončena velkou dlaní se dvěma prsty a dvěma palci. Druhá ruka vypadá jako oddělena horkým předmětem3). Dříve než bytost ztratí vědomí, vyřkne slovo »Kummerog«.

Ve stejný okamžik projeví Kallia Nedrun na Mimasu příznaky probouzení ze 76 let trvajícího kómatu4).