Perry Rhodan 1801 (Česká obálka) Perry Rhodan 1801 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1801
Název:Herreachové
(Die Herreach)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / Tolkandové
Vydáno poprvé:29.2.1996
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1222 - 1288 NGL = 4809 - 4875
Pološero nad Trokanem - svět je infikován životem
Hlavní postavy románu:

Presto Go - zvěstovatelka Herreachů je konfrontována se světlem a temnotou

Edegon - uprchlík se dostane k »mluvící hoře«

Bohnji a Burg - zřídí první ráj svého národa

Dourmel - jeho cílem je stvoření obra

Szonkar - Herreach změní myšlení generací

Situace v roce 1288 NGL rozhodně není jednoduchá. V přímém sousedství Země se vyvinula pod ochranou urychlovacího časosběrného pole nová civilizace, která se hlásí o své právo na život. Inteligentní bytosti na Trokanu, který zaujal místo někdejšího Marsu, si říkají Herreachové...


Vrtací hlava, která se 15. srpna 1222 NGL prořezala na povrch Trokanu, začíná v neustálé metamorfóze narůstat, přičemž zachovává svou hustotu. Přitom je vícedimenzionální proces, který vytváří kov, postupně utlumován. Poté co dosáhne své definitivní velikosti, otevře se ve výšce osmi set metrů přepážka a ven vypadne spálená ruka se dvěma prsty a dvěma palci1). V ní obsažené bakterie se stanou výchozím bodem evoluce, ze které se po 245 milionech letech vyvinou Kherrahové. Vývoj kolem vrtací hlavy je sledován a ovlivňován strojem podle programu Kummeroga2).

Na útěku před obávanými, čtyři metry vysokými, černými Gnosty se nomádský pár z doby kamenné, který tvoří Hlalada a Edegon, zachrání u vrtací hlavy, která má barvu jasného pískovce. Protože zde jakýsi hlas oba Kherrahy vyzve k čekání, dostane vrtací hlava označení »Mluvící hora«. Když se Kherrahové, kteří postupně přejdou na označení Herrachové, začnou usazovat, usídlí se u Mluvící hory, které se Gnostové vyhýbají, a založí tam vesnici Moond. Herrachové jsou dva metry velké bytosti se dvěma rukama a nohama, jejichž zvláštní pohyb se podobá dřevěné chůzi. Povrch těla mají holý a působí téměř transparentním dojmem. Mozek je chráněn tlustou kostní deskou na horní polovině lebky. Nosový orgán, který se může nafukovat a vyfukovat vzduch, dominuje tváři se šikmýma, zelenýma očima.

Když má Moond tisíc obyvatel, vyřkne Mluvící hora Herrachům proroctví: »Kummerog je bůh, který čeká za branou chrámu. Brána se otevře a bůh Kummerog projde vchodem.« Později Ankelvieeg, poslední Gnost, zabije posledního herrachského krále Kirka, po dlouhém rozhovoru. Jméno Herrachové se změní na Herreachové. Poté co je v Moondu vybudováno tisíc budov, zaslechne Collie, vzdálený potomek Kirka, jako první Herreach kompletní proroctví: »Kummerog je bůh, který za bránou chrámu čeká na to, že ho Herreachové osvobodí. A až se Herreachové dostanou dostatečně daleko, v daleké budoucnosti, pak se otevře brána, a bůh Kummerog vyjde vchodem ven. Pak se otevře nebe, a objeví se jasná a tmavá polovina.« Herreachové, kteří se věnují zkoumání boha Kummeroga, vytvoří novou kastu Clerů. Hlavou Clerů je nejvyšší zvěstovatel. Dourmelovi se podaří vést velkou skupinu před chrámem se modlících Herreachů tak, že z jejich společné koncentrace vznikne manifestace obrovské postavy, která je nazvána po legendárním obru Šimbaaovi. Herreachové se pak po celá staletí snaží se Šimbaaovou pomocí otevřít chrámovou horu. Filozof Szonkar objeví, že Herreachové žijí na kulovitém tělesu a vyvine tezi, že všechna hmota se skládá z nepatrných kulových částic. Všudypřítomné zakalené pruhy na nebi nemůže ale ani Szonkar vysvětlit. Jeho sporná představa, že v jasné polovině, o které mluví proroctví, existuje bezpočet obývaných světů, se stane Szonkarovou doktrínou.

O generace později selže pokus Prudd-Hona s pomocí obrovského parního bucharu proniknout do chrámu Kummeroga.

Částečná manifestace Šimbaay otevře v tisíc kilometrů od Moondu vzdálené planině Norrfa přístup k podzemnímu labyrintu. Ten návštěvníky uvítá s mentální projekcí dva a půl metrové černé bytosti a konfrontuje je se slovem »A-JIN-DI«3) Při průzkumu tajemného zařízení vyvolají Herreachové během funkčního období zvěstovatelky Presto Go mohutnou šestidimenzionální rázovou vlnu, která zničí planinu Norffa a předčasně spustí určitou programovou větev ve vrtací hlavě. Temporální příklop je zrušen a iregulární vesmír, který Trokan obklopuje, se zhroutí do standardního vesmíru. Po životě v neustálém soumraku zažijí Herreachové poprvé jasnost dne a temnotu noci. V chrámové hoře Kummeroga vznikne otvor, který je ale uzavřen smrtícím energetickým štítem.

Nakonec u chrámu přistane kulovitá loď.

Aktuální data:
18.1.2022
1565 před NGL
36. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459597.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál