Neomezený trest smrti

Neomezený trest smrti představuje nejvyšší soudní postih v arkonidanské doméně. Využívalo se ho již ve Velkém impériu, nadále je však vynášen i v Krystalickém impériu.

Přehled

Je vyhrazen pouze pro ty nejtěžší zločiny – tedy velezradu, atentát na některého z nejvyšších hodnostářů a podobně závažné delikty.

Odsouzenec je během popravy usmrcen a následně přiveden zpět do života medoroboty. Tento cyklus zabíjení a znovuoživování je přitom opakován tak dlouho, jak je stanoveno ve verdiktu soudu, nebo do chvíle, kdy už se delikventa nepodaří oživit. Odsouzenec nemůže očekávat žádné milosrdenství, naopak musí znovu a znovu procházet utrpením a strachem z popravy, to vše s jistotou, že ho beztak čeká definitivní konec (PR 2015).

Tento trest velmi zřetelně demonstruje jeden aspekt arkonidanské kultury: Arkonidané znají a používají formy trestů, které se Terrancům zdají příliš brutální. Pozemšťané se mnohokrát snažili diplomatickými cestami přimět arkonidanskou justici – a to už v časech starého Solárního impéria – aby se zřekla neomezeného trestu smrti a vykonávala pouze prosté popravy. Tyto snahy však ztroskotaly. Arkonidanské soudy stran toho odmítly jakékoli vměšování do svých interních záležitostí.

Jako jediné legální popraviště se uvádí Aréna spravedlnosti na soudní planetě Celkar (Traversan 9).

Kat

Popravčím je monstrózní pavoukovitý medorobot, kteří delikventa bestiálním způsobem umučí k smrti a následně ho zase oživí, aby mohl pokračovat ve vykonávání rozsudku. Vyprojektovaným zkreslujícím polem lze přítomnému publiku zabránit v pohledu na zvlášť ohavné útrapy, což se ne vždy setká s pochopením a souhlasem diváků.

Známí odsouzenci

Zdroje

PR 2015, PR 2089, Traversan 9

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Infinite Todesstrafe« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!