Perry Rhodan 2089 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2089
Název:Rebelové u Šemmenovy hvězdy
(Rebellen am Schemmenstern)
Autor:Rainer Castor
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:4.9.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
Spiklenci se organizují - orbitální město je místem srazu
Hlavní postavy románu:

Bostich I. - oficiální imperátor Arkonidanů podniká další kroky k obnově své moci

Junocyl - člen SENTENZY pozoruje orbitální město u Shemmenovy hvězdy

Perry Rhodan - Terranský rezident musí splnit slib

Ligatem Ma-Traversan - spiklenec proti impériu stojí v centru dění

12. května 1304 NGL se Bostich I.1) se svým THEK-LAKTRAN vrací z úkrytu v halu Mléčné dráhy zpět na Kalupovu bránu. V LEIFU ERIKSSONOVI ho vyzve Perry Rhodan k podpoře při tajné operaci proti SEELENQUELLOVI a dá mu k dispozici technologii K-hráze. Jako důkaz důvěry popíše Bostich Rhodanovi svou vizi ID v noci z 8. na 9. března 1246 NGL2).

Mezitím se sto regionálních baronů, hrabat a knížat arkonské říše, kteří následují hlas mysteriózního »knížete Planys«, setká v TAI-MEREN-MOAS, nejvýznamnějším z 286 orbitálních měst systému Schemmenovy hvězdy, která patří k Otreilianskému sektoru, který se nachází daleko nad hlavní rovinou Mléčné dráhy. Už od časů metanové války3) krouží orbitální města, přičemž první z nich vzniklo z vraků kosmických lodí z tehdejší bitvy, kolem jediné planety systému, metanového obra Schemmen4). Vedle významných obchodníků Girmomara a Ner Jharien da Ammh Riconah5) patří i kníže Ligatem da Traversan6) k těm návštěvníkům, kteří nosí masku. Doprovází ho Jasmyne da Ariga7), která vystupuje pod jménem Alcantara, a její poradce, osobní strážce a důvěrník Catto da Calur8).

Několik dní po Atlanově cestě časem9) když 10. srpna 1290 NGL opustil přežívací stanici na Traversanu a s RICEM odletěl ze systému Trav, se oba setkali s Báalolem Lóo-Tannem, Arasem Serkan Kesmo, bývalým členem lékařské rady Aralonu, a akonským hyperfyzikem a transmiterovým odborníkem Bathorem z Alkonaru s ARN-1 skokanského patriarchy Don Arndoze, který má těsné kontakty s organizací Taxit a mezitím také i s novým USO a zevnějškem se podobná císaři Svobodných obchodníků Ansonu Argyrisovi10)

Když se aristokraté, kteří reprezentují přibližně tisíc pět set světů, shromáždí v obchodním paláci preboniského čachráře Onistar Gasmid, objeví se tam kníže z Planysu a nechá se poznat jako Bostich I. Aby se odhalili možní špióni SEELENQUELLA, musí si všichni vzít PsIso-síťky. Na deset osob, kteří odmítnou, je vystřelen PsIso-kapalinový projektil, který vyvinul Hmphrey »Blue« Parrot11) a Sackx Prakma12), a následně jsou jim aplikovány ampule multi-zheosinu. Poté vyzve Bostich shromážděná knížata, aby se trasmiterem vydali na místo konference.

Jak Bostich očekává, přitáhne spiknutí pozornost jeho bývalého přítele Aktakula da Ertrus13), který se potají jako vydává za Zarakh'athora (Princ temnoty) tradiční říšské arkonidské zločinecké organizace SENTENZA14). Dříve než Bostich, Ligatem da Traversan, Alcantara a Catto da Calur mohou vstoupit do transmiteru, proniknou jeho bojovníci do Kralaseny chráněného domu Gasmidů. Svým mečem odvrací Catto energetické střely útočníků. Bostichova naděje zajmout Aktakula a vyrvat ho z moci SEELENQUELLA a získat tak informace k překonání Křišťálového štítu, se ale nevyplní. On a Jasmyne da Ariga musí svého bývalého kamaráda z ARK SUMMIA15) nechat na místě, a dosáhnou palácového města THEK-LAKTRAN, kde se koná konference rebelů.

Bostich vyzve shromážděná knížata, ačkoliv většina z nich jsou dlouhodobí kritici jeho politiky, ke vzpouře proti SEELENQEULLOVI, přestože superinteligence disponuje pěti set tisíci bojovými loděmi arkonské flotily. Počítá s tím, že k rebelii by se mohlo připojit 120.000 lodí. Protože morálka na palubě Arkonských lodí poklesla, od té doby co SEELENQUELL při Dryhanském festivalu odhalil svou existenci16), potřebuje superinteligence 180.000 lodí, aby se vypořádala s rebely, kteří koncentrují 120.000 jednotek do jedné sluneční soustavy a nechají se podpořit terranskou STRÁŽNÍ perutí. Aby je překonala, potřebovala by dokonce 300.000 lodí. Imperátor, který vratkou válečnou ekonomii impéria přesně zná, objasní že převážná část flotily je vázána k zajištění a kontrole imperiálních světů a okupovaných systémů. Také pokud se jedná o loďstva Posbiů a Bluesanů má Bostich na další dny dobré vyhlídky. Díky akci, kterou provedl na světě Huhany'Tussan ukázal, že odpor proti SEELENQUELLOVI je možný.

Když Ligatem da Traversan nabídne soustavu Travovy hvězdy jako centrum odporu, je založen Trav'Tussan. Mezitím obsadí Arkonidané 13. května soustavu Vega17).

14. května dorazí Bostich se svou trůnní flotilou znovu do Kalupovy Brány a žádá od Perryho Rhodana konečně svůj buněčný aktivátor. Zlomyslně připomínají Reginald Bull a Gucky osud, který potkal Thomase Cardifa když použil nezákonně získaný buněčný aktivátor18), na příhody s aktivátory ukradenými Báaloly19) a jimi způsobenou misi »Nesmrtelnost krát dvacet«20) a na buněčný aktivátor Alexandra Velikého, který musel Atlan vypnout, když se jeho nositel stal příliš velikášským21).

Přesto přinese Lotho Keraete buněčný aktivační čip Nadji Vandemarové22), který po Rhodanově výzvě nevysvětlitelným způsobem »obstaral«. Naplněn hořkostí myslí Rhodan na to, jak kdysi Arkonidan Crest, který byl v jeho očích vznešenější než nesvědomitý mocnář Bostich, nedostal od ID nesmrtelnost23). Aby svou nesmrtelnost ospravedlnil, zdůrazňuje Bostich, že během Hismoomem ohlášeného století války24) může jen silná Arkonská říše uchránit Mléčnou dráhu během nepřítomnosti ID.

Po slovech »Chtěls to tak.« opakuje Keraete na rozkaz ID, to co si Bostich vyslechl už během svého času snů:

»Přijde doba, kdy mi budeš velice nápomocen! Ale budeš muset také zaplatit vysokou cenu, protože ne všechny sny se dají uskutečnit - a mnohé z nich pocházejí jen z pýchy!«

Když aktivační čip opustí Keraeteovu ruku a pronikne do levého Bostichova ramene, spatří imperátor ve vizi umělou planetu Putník a fyziotron na kontaktním světě Zhygor26), ve kterém Ragnaari I., čtvrtý imperátor Tai Ark'Tussan, jako první arkonský vládce v roce 1849 da Ark (18.245 před Kristem) dostal buněčnou sprchu.

Po té co se transmiterem přesune do THEK-LAKTRANU, myslí Bostich na slavnou minulost Arkonu: na Arbaraith-Lemury, kteří se smísili s přeživšími halutských válek, později začali jít vlastní cestou a za použití Magnor-vraha Klinsanthora27) získali samostatnost na Akonanech28); na to, že hyperkrystaly z Arbaraithu vyvolali hyperbouři, která byla díky sousedství s neutronovou hvězdou Osmistěn v Pavoučí mlhovině19) zesílena, takže Arbaraith byl zničen a Sogmantonova bariéra30) se zhroutila, se kterými později Varganin Ischtar ve Sluneční soustavě vytvořil průchod do vesmíru Druufů31); na Imperátora Zahkagrima III., který v roce 2455 da Ark (17.528 před Kristem) zahájil stavbu Křišťálového paláce; na archaickou periodu, která začala kolem roku 3000 da Ark (16.844 před Kristem), když za vlády Quertamagina IV. v roce 2561 da Ark (17.403 před Kristem), dorazila z centra Mléčné dráhy silná, celogalaktická hyperbouře; na Barkama I., Velikého, kterému poprvé po boku stála Tai Zhy Fam »Velká ohnivá matka«33); na tři imperátory dynastie Hozariusů, kteří dlouhou dobu žili díky buněčné sprše34); na stvoření synchronního systému tří světů Gonozalem III.35); a nakonec na Yobilyn I., sedmého a na dlouhou dobu posledního imperátora s Tai Zhy Fam36).

Sebe sama, zakladatele Huhany'Tussan, vidí Bostich jako vrchol této série. Jasmyne da Ariga vytrhne ale vádce z jeho snění a srozumitelně mu oznámí, že se bude muset velice změnit, jestli se znovu chce stát mužem, kterého milovala, pokud to vůbec ještě bude možné. Přitom odhalí, že ona sama je dlouhověká. Pro Bostiche je to důkazem toho, že Atlan je její otec.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál