Perry Rhodan Arkon 11 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Arkon, svazek 11
Název:Na Oběžnici
(Auf dem Wandelstern)
Autor:Susan Schwartzová
Vydáno poprvé:10. června 2016
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1376 NGL až 15. června 1402 NGL
Perry Rhodan dosáhne fantastického světa – strůjce v pozadí bojuje o svůj plán
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Stručný obsah

Perry Rhodan, Gucky a Sahira Saedelaere přicházejí na Oběžnici. Zde žijící Gijahthrakové pocítí poruchu ve své harmonii a zaútočí na tři nově příchozí prostřednictvím sugesce. Jen tak tak se Rhodanovi a Guckymu podaří opět převzít iniciativu. Přimějí k jednání Recsheka, mluvčího Gijahthraků z Oběžnice. Od Recsheka se Sahira dozví, že Gijahthrakové z Oběžnice vyslali hyperimpulz, který se v roce 1289 NGL postaral o obrácení Sahirina procesu stárnutí. Kromě toho mluvčí sdělí, že v sobě dívka nese část nokturnských vzpomínek a superinteligence TO ji Gijahthrakům představila jako vyvolenou Nokturnů, která má ještě vykonat důležité poslání. Všechna tato poznání představují pro Sahiru šok.

Recshek poté oznámí třem poutníkům, že se Sidharův černý stroj nalézá v takzvaném černém hradě. Gijahthrako jim ukáže cestu. Během poutě Gucky pomocí Aspartaminova seneszeroskopu zjistí, že Sahirino stárnutí opět nabralo normální průběh, což Rhodan a Gucky přisuzují blízkosti černého stroje a jeho vyzařování.

Na černém hradě narazí v místnosti s černým strojem na domněle mrtvého Kerlona da Orbanašol a pochopí, že právě Kerlon stojí za temnými povely a celým chaosem, který nyní panuje v Thantur-Loku. Kerlon jim vypráví o minulosti a o sobě a svém dvojčeti Kassianovi III. da Orbanašol. Trojice tak nyní ví, proč Kerlon chová tak velkou nenávist vůči imperátorovi Bostichovi I. speciálně a arkonidanské společnosti obecně. Pak je Kerlon a Atlan, jehož Kerlon přivolal na pomoc, zajmou ve štítovém poli. Kerlon a Atlan připravují černý stroj k transportu na Arkon I.