Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1109
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1109
Název:Hodina válečníků
(Die Stunde der Krieger)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Volání o pomoc Nevyslovitelného - Armadojednotky v chaosu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec chce pomoci Nevyslovitelnému

Jercygehl An - velitel Cygridů na palubě BÁZE

Chrubchur - jediný Nevyslovitelný

Chrachrsar - agent s nečestnými úmysly

Dex Rudbeck - technik se jako první setká s invazory na palubě BÁZE

Nevysvětlitelným způsobem vyhasne u některých Cygridů na palubě BÁZE Armadoplamen. Krátce na to je zachyceno nouzové volání Nevyslovitelných, kteří tvoří Armadojednotku 2278. Insektoidi, vzpřímeně chodící, rezavě hnědé housenky se dvěma páry nohama, jednou hlavou se dvěma velkýma, černýma očima, klešťovitými řezáky vybavenou tlamou a nápadnými hmatuschopnými vlasy, byli kdysi válečnými cizinci ukradeny ze své planety, protože po spáření mohou rozmnožením svých vajec přivést na svět dva plné dědice, čtyři poloviční dědice, šestnáct čtvrtečních dědiců, 256 osminových dědiců nebo 65‘536 šestnáctinových dědiců. Ačkoliv disponují jen nepatrnou inteligencí a extrémně krátkou dobou života, hodí se díky neobyčejné síle pro vojenské účely. Nevyslovitelným se ale podařilo přemoci své únosce. Při pátrání po domově narazil na Nekonečnou Armadu a byli do ní vsazeni. Poté co se Domov, útvar, který během pátrání po TRIICLE-9 po své touze po planetě složili z asteroidů a vraků, rozpadne při vypadnutí z Frostrubinu na kousky, dochází k boji o kusy trosek. Několik představitelů Planet People, jak jsou Nevyslovitelní kvůli jejich přání po životě na planetě nazýváni, navštíví BÁZI kvůli jednání a naklade tam tajně vejce. V krátké době se vyvine velké množství Nevyslovitelných, kteří se pokusí BÁZI převzít. Mezitím se Planet People, u kterých rovněž vyhasl Armadoplamen, v naději, že kategorický impulz už neplatí, vydají v dálavách M 82 hledat vhodnou planetu a opustí se svými loděmi Nekonečnou Armadu. Zároveň v BÁZI zemřou jejich potomci po rychlém zestárnutí.

Když je zachyceno volání kogge RANAPURU, projeví Jercyghl An domněnku, že se loď dostala příliš blízko ke Kruste Magno.