Perry Rhodan 1179 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1179
Název:Předsálí Loolandre
(Vorhof des Loolandre)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Útok Fyrerů - BÁZE v pasti
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - část jeho galaktické flotily bude "rozptýlena"

Nachor z Loolandre - Armadoprinc v nebezpečí

Chmekyr - strážce brány jako přítel Terranců

Gryder Holmes - nová hlava klanu Fryerů

Iralasong - hlava klanu Irtuffenů

Zatímco spojená flotila postupuje do předsálí Loolandre, oznamuje Chmekyr, že tam žijí Klany, prvních sto národů Nekonečné Armady1), mezi kterými má deset zvláště upřednostňovanou pozici. Vůdčí osobnosti Klanů, Klanové jádro, na jejichž špičce stojí hlava klanu, žijí v takzvaných mocenských výklencích předsálí. Irtuffe Irasalong, hlava klanu v mocenské výklenku Wavz, před jehož nebezpečností Chmekyr obzvláště varuje, zbrzdí BÁZI a další lodě flotily pomocí negativní formovací energie. Irtuffové jsou přibližně humanoidní bytosti a nosí na zádech hrbolkovitého symbionta, které nazývají »své špatné svědomí« a jehož opěrná část slouží jako třetí noha. Irasalong přivede do BÁZE dalšího symbionta. Ten zaútočí na Chmekyra a oslabí Nachora z Loolandre, kterému pak hrozí téměř smrt. Když mutanti vetřelce skolí, Armadoprinc se opět zotaví.

Mezitím svou moc v klanu Fyrerů rozšiřuje nově jmenovaný Gryden-Holmes, který získal pozici, když otrávil svého předchůdce. Nakonec zabije Irasalong Turmier-Böhla hlavu klanu Fyrerů, a stane se jeho nástupcem. Fyrerové jsou drobouncí, opeřené trpasličí bytosti s tenkýma nohama a drápovitýma rukama. Na stranách mohutného zobáku, který vybíhá z jejich malé hlavy, visí vrásčité kožené laloky, ve kterých se ukrývá šest malých očí. Fyrerové zaútočí na BÁZI s bunkry, s metr širokými proudy formovací energie, které sváží obrovskou loď. Z energetických bublin na vnitřní straně přediva vznikne Bunkernasen, robot. Gryden Holmes radí Irasalongovi věnovat se ostatním částem cizí flotily teprve až dorazí legendární klanová matka, jejíž příjezd se očekává a která je nesmrtelná jako Ordoban. Fyrer pozná, že Irasalonga, který se velice bojí stárnutí, může ovládat nadějí na nesmrtelnost. Když Gryden-Holmes zjistí, že se v galaktické flotile nachází Nachor z Loolandre, přeruší okamžitě útok a stáhne zdánlivě nepřekonatelného Bunkernasena zpět. Bunkry se otevřou. Gryden Holmes se ale zdráhá dát cizincům další podporu.

Nachor vysvětluje překvapivé chování zvláště hlubokou nejistotou, které Ordobanovo mlčení v předsálí Loolandre vyvolalo.

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál