Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 490
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 490
Název:Soustava tisíce pastí
(System der tausend Fallen)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1971
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3438
Výpad ke třem sluncím – cesta vede skrz oblak asteroidů
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor letí k soustavě tisíce pastí.

Ovaron – Ganjo připravuje rozhodující úder.

Lord Zwiebus – Neandrtálec musí být zbaven vší.

Gucky – Myšob musí být zbaven vší.

Patulli Lokošan – Kamašita musí být zbaven vší.

Lullog – Lokošanův dědičný bůžek.

Kolaška – Kosmický lodivod.

Vairosun – Kosmický lodivod.

Nurezco – Šéf systému tisíce pastí.

Počet bojových kosmických lodí Takerů, ohrožujících Moršaztas, se zvýší na sto osmdesát tisíc. Perry Rhodan hodlá s MARCEM POLEM proniknout přímo do soustavy Deep Purple, aby likvidací VALOSARU zničil mocenské těžiště Takerů. Pramáti ho však od tohoto záměru zrazuje, neboť takerský centrální systém je zabezpečen silným strážním loďstvem. Místo toho mu doporučí okliku přes Mayntoho, druhou planetu soustavy Bythalon, která platí za zničenou, ale ve skutečnosti je to hlavní sídlo odbojných Wesakenů. S těmi podle Pramátiny zprávy úzce spolupracují Moritati, aby pod pláštíkem své oficiální činnosti připravili osvobozeneckou válku proti Takerům. Vedoucí osobnosti spiknutí, k nimž náleželi také Lavača a Šolšowo, byli odjakživa ve spojení s robotickým mozkem na Sikohatu.

S dvěma Ganjasy Irvansulem a Nanchotem na palubě dosáhne MARCO POLO dne 24. května 3438 trojsluneční soustavu Bythalon, tvořenou modrým obrem, žlutou hvězdou a červeným trpaslíkem. Třináct z kdysi šestnácti planet bylo zničeno Takery, čímž byla vybudována obraná tvrz pro zbývající světy Alac, Mayntoho a Turfced, tvořená miliony asteroidů. Rhodan nejprve vyšle průzkumnou skupinu dvaceti křižníků. Akce se účastní i podplukovník Penko Maniš s lodí CMP - 21, na níž jsou kromě kmenové posádky přítomni i lord Zwiebus a Patulli Lokošan.

Zatímco přejdou wesakenští lodivodi Vairosun a Kolaška na palubu MARCA POLA, vstoupí Gucky, Ras Čubaj, Patulli Lokošan a Paladin na v past přebudovaný Sběrač a spustí tím rozsáhlý varovný sytém. MARCO POLO je nejdříve napaden, pak však Vairosun a Kolaška provedou pozemskou nosnou loď asteroidovým mračnem k Mayntohu.

Zde informuje bythalonský komisař Nurezco Rhodana o transmiterové lodi ATTEC. Když se před dvěma sty tisíci lety stal blízkým spolupracovníkem Pramáti, rozvinul admirál Farro plán, v jehož rámci mělo být zřízeno wesakenské předmostí na Takeře. Na Farrův rozkaz se plukovník Lyphont se sto padesát metrů dlouhou, vejcovitou lodí ATTEC, na jejíž palubě bylo šedesát osm ganjaských specialistů, ponořil pod ochranou antizaměřovacího pole blízko ostrova Valos v moři Takery. Úder Takerů na soustavu Bythalon zabránil návratu komanda do transmiterové protistanice na Mayntohu. Teprve po pěti stech letech stabilizace byl transmiter soustavy opět schopen přijímat.

Poněvadž jenom Ganjo může zrušit transportní uzávěru transmiteru na Mayntohu, bude Ovaron na lodi CMP - 21 dopraven do Bythalonského systému.