Perry Rhodan 489 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 489
Název:Gucky a zrádce
(Gucky und der Verräter)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1971
Vydáno v češtině:2019, přeloženo (Tower)
Čas děje: 3438
Útok na Taškarovu vlajkovou loď – myšob na nebezpečné misi
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor už nebere žádné ohledy.

Ovaron – Ganjo má potíže.

Guvalaš – Host na palubě Taškarovy vlajkové lodi.

Gucky – Myšob má provést nebezpečný rozkaz.

Ras Čubaj – Guckyho průvodce a spolubojovník.

Merkoš – Guckyho průvodce a spolubojovník.

Arhaeger – Guckyho průvodce a spolubojovník.

Cerčamon – Guckyho průvodce a spolubojovník.

Mentro Kosum – Major řídí space jet.

Se svou tři tisíce metrů dlouhou vlajkovou lodí POYCARA dosáhne Ovaron dne 16. května 3438 pozice MARCA POLA u arrivazóny. Po překonání vlivu Gulavašova komudakového opasku jsou Gucky, Ras Čubaj, Merkoš, sextadimový specialista a farrogský vůdce Arhaeger a další Farrog, trojhlavý energetický měnič Ceršamon, dne 17. května vysláni k centrální rozvodně arrivazóny, aby odtud pronikli do Terrošského rudého mračna. Bezprostředně po jejich odchodu padne minigalaxie Moršaztas po definitivním zničení trafidimstanic do normálního prostoru, a Terrošské rudé mračno se začíná měnit v gigantickou novu. Gucky a Čubaj se svými průvodci se přenesou zpět na MARCA POLA.

MARCO POLO letí vstříc takerské flotile, jejíchž sto tisíc jednotek se nachází dvacet pět tisíc světelných let od jižního okraje minigalaxie Moršaztas. Gucky, Ras Čubaj, Merkoš, Arhaeger a Ceršamon letí ve space jetu, řízeném emonautem Mentro Kosumem do bezprostřední blízkosti Takerů a teleportují do vlajkové lodi Taškara, v níž Gucky zaměřil Gulavašova myšlenkové impulzy. Myšob se utká se zrádným sextovodem, zabije ho a vezme si jeho komudakový opasek. Když musí se svými čtyřmi druhy utéct před útočícími Takery, obětuje se Ceršamon, zatímco převede energii ochranného pole do hyperprostoru a umožní tak Guckymu, Čubajovi, Merkošovi a Arhaegerovi, aby se přenesli na palubu space jetu a následně vydali zpět k MARCU POLOVI.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál