Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 458
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 458
Název:V arzenálu androidů
(Im Arsenal der Androiden)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině:2015, přeloženo (GPS)
Čas děje: 3437
Planeta TCR stojí proti Pozemšťanům – a mstitel se probouzí k životu
Hlavní postavy románu:

Vavičon – Kat z Gruelfinu.

Perry Rhodan – Výzkumná loď Velkého administrátora bude zadržena.

Ovaron – Ganjo má podezření.

Alaska Saedelaere – Vavičonova operační základna.

Dr. Ingwar Bredel – Pozemšťan bude pedotransferován.

Roi Danton – Syn Perryho Rhodana.

Atlan – Lord admirál očekává smrt.

Profesor Geoffry Abel Waringer vyvine pedolokátor, zaměřovací zařízení, které umožňuje rozeznat, zda byl někdo převzat pomocí pedotrasferu. Přístroj nereaguje na cappinský fragment ve tváři Alasky Saedelaera. Perry Rhodan, Ovaron a Merceile právě z tohoto faktu usoudí, že si Vavičon zvolil Nositele masky jako svou operační základnu.

na poručíka dr. Ingwara Bredela, který propadne trhlinou v zemi, se všichni členové průzkumného komanda vracejí k MARCU POLU. Rhodan přikáže, aby byla palubními zbraněmi nosné lodi proražena šachta v planetární krustě. Tímto otvorem má do podzemního arzenálu proniknout úderná jednotka dvou set vesmírných vojáků a pěti set bojových robotů. Vavičon převezme majora Donalda Freyera, šéfa spojové centrály MARCA POLA, a odešle radiotelegram takerské flotile.

Mezitím se dr. Bredel toulá subplanetárním zařízením TCR, kam se propadl během průzkumu povrchu. V jedné z místností se do jeho mysli projektují šestidimenzionální fragmenty dvou set tisíc na TCR zavražděných Ganjasů, kteří zde byli z neznámých důvodů zadrženi a oduševnili se ze svých nemotorných takerských synthotěl. Následně pedotransferují do Mstitele, dokonalého biosyntha, kterého na jejich žádost vytvořily stroje arzenálu, a strhnou s sebou přitom i Bredelovo vědomí. Protože je silnější než dvě stě tisíc bývalých duší, může Pozemšťan ovládat individuální vědomí Mstitele. Nejprve se setká s Ovaronem, který se rovněž přesunul do synthotěla a ve velké hale čeká na Vavičona. Protože nedá Rhodan Saedelaeremu možnost opustit MARCA POLA, vnikne Taker do jednoho synthotěla a organizuje obranu arzenálu proti postupujícím pozemským robotům. Ovaron se musí vrátit do svého vlastního těla, neboť Vavičonův bojový robot napadne jeho biosyntha. Mezitím se Mstitel postaví Takerovi v sextadimlabyrintu. Vavičon odrazí útok a v MARCU POLU převezme astronoma profesora Urumzewa. Také mysl dr. Bredela je vržena do jeho vlastního těla.

Dříve než se dne 11. listopadu 3437 objeví takerská flotila, může být zničen projektor poutacího pole, pomocí něhož zadržel Vavičon MARCA POLA na planetě TRC. Vavičon se rozhodne opustit pozemský koráb v záchranném člunu a opustí profesora Urumzewa. V tom okamžiku zemře, protože Saedelaere, popletený dvojitým působením cappinského fragmentu a Vavičona, odrazí Kata z Gruefinu do jeho pseudotěla, ukrytého ve speciální plazmatické komoře, v níž je vodíko-čpavková atmosféra.