Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 459
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 459
Název:Planetární archiv
(Der Archivplanet)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině:2015, přeloženo (GPS)
Čas děje: 3437
Za ocelovými dveřmi čeká vědění – a číhá tam smrt
Hlavní postavy románu:

Kalabaš – Moritat naváže spojení s MARCEM POLEM.

Perry Rhodan – Velitel pozemské expedice do NGC 4594.

Atlan – Přítel a zástupce Perryho Rhodana.

Ybsanow – Patriarcha archivní planety Molakeš.

Ovaron – Ganjo má být zavražděn.

Joaquin Manuel Cascal – Plukovník má zlou předtuchu.

Misyen – Šéf kontrolního komanda Takerů.

Zatímco prchá MARCO POLO před takerským exekučním loďstvem ze soustavy Taimay, přijme hyperkomové vysílání z moritatské lodi NORRO. Moritat Kalabaš, který zachytil Vavičonovo nouzové volání, žádá Pozemšťany, aby se s ním setkali u osmnáct světelných let vzdáleného obřího modrého slunce, kódově pojmenovaného Point Morita. Kalabaš vysvětlí, že Moritati zjistili, kdo zachránil mudrce Šolšowa z trosek jeho kosmické lodi. Ačkoli Šolšowo mezitím zemřel, přivedou Moritati MARCA POLA po počáteční nedůvěře k jejich archivnímu světu Molakeš, druhé planetě žlutého slunce Pysoma. Perry Rhodan, Atlan, Ovaron, Merceile, Roi Danton, Alaska Saedelaere, plukovník Joaquin Manuel Cascal, dr. Claudia Chabrolová, Geoffry Abel Waringer, dějepisec dr. Troyanus, Ras Čubaj, Takvorian, Merkoš, Gucky, Icho Tolot a Paladin III přistanou s křižníkem CMP-1 podplukovníka Meneše Kuruzina na kosmodromu prastarého města Tuo Fryden.

Ybsanov, patriarcha archivní planety, oznámí Ovaronovi, že Šolšowo byl Mudrc, jeden z těch Moritatů, kteří disponují zvláštním duchovním a parapsychickým potenciálem a jsou proto schopni identifikovat ho jako Ganja. Když Ovaron jako důkaz své identity upozorní na svá tryzomská tělíska, je mu objasněno, že umění transplantace tryzomů bylo ztraceno. Schopnost pedotransferu se nyní získává aktivací určitých mozkových partií.

Pozemšťanům je umožněn přístup k archivu Moritatů, avšak padnou zde do pasti, nalíčené skupinou padesáti Takerů, kteří se na Molakeš zabydleli coby zbraňový kontroloři. Po pečlivém pátrání Pozemšťané konstatují, že Takeři během tisíců let, kdy jejich posádka pobývá na Molakeši, zmanipulovali historickou paměť. Danton a Cascal musí zachránit Ovarona před útokem robotů, a Misyen, velitel padesáti Takerů, se pokusí přesvědčit Ybsanova o tom, že údajný Ganjo je jen podvodník, neboť pravý Ganjo se po dlouhá léta zdržuje v Gruelfinu a připravuje se na svou velkou úlohu. Gucky patriarchovi ukáže, jakým způsobem takerští roboti pozměnili data v archivu. Moritati nyní žádají své nové hosty, aby vyhnali Takery, a domnělí kontroloři zbraní opustí po nátlaku Pozemšťanů Molakeš na palubě kosmické lodi. Pod CMP-1 objeví Gucky a Čubaj bomba, naštěstí se jim ji podaří zneškodnit.

Ovaron narazí v archivu na záhadnou, deset let starou fotografii Ganja, která ukazuje jeho samého, ačkoli se před deseti lety vůbec nezdržoval v reálné epoše třicátého pátého století.