Perry Rhodan 470 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 470
Název:Test MARCO POLO
(Testfall MARCO POLO)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině:přeloženo (GPS)
Čas děje: 3438
Začíná galaktická zkouška - a Perry Rhodan sází vše na jednu kartu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor se spolehne na svou intuici.

Ovaron – Ganjo si vzpomene na Planetu první lásky.

Gucky – Myšob zmizí.

Patulli Lokošan – Guckyho zachránce.

Dr.Ingwar Bredel – Nový vedoucí lékařského oddělení na palubě MARCA POLA.

Elas Korom-Khan – Důstojník, který nesouhlasí s plány Perryho Rhodana.

Hartom Manis – Důstojník, který nesouhlasí s plány Perryho Rhodana.

Stařec – Tajemný a mocný muž.

V polovině února roku 3438 jsou fúzními elektrárnami lodi MARCO POLO, která se po svém útěku ze soustavy Leffa zdržuje v zaměřovací ochraně bezplanetárního slunce, vyslány šestidimenzionální impulzy, které vyvolají v mutantech pocit nevolnosti a ovlivněním tryzomských tělísek způsobí velké bolesti Ovaronovi. Ačkoli tím vystaví loď nebezpečí odhalení ze strany Takerů, nařídí Rhodan opustit stín slunce, aby mohly být odpojeny elektrárny lodi. Ovaronův stav se poté normalizuje. Palubní pozitronika MARCA POLA v tom vidí první z řady zkoušek, kterými má být zkontrolován údajný Ganjo.

Když MARCO POLO setřese své pronásledovatele, je Ovaron v druhé zkoušce bolestmi přinucen k pedotransferu. Nekontrolovaně nejprve převezme dr. Ingwara Bredela a potom v krátkých časových intervalech Icha Tolota a další členy posádky, až mu nakonec Rhodan dá k dispozici své tělo vezme na sebe Ovaronovy útrapy. Po třech hodinách zkouška končí, a Ganjova duše se vrací do svého vlastního těla.

Krátce poté je poloha MARCA POLA oznámena v radiogramu. Když se objeví silná takerská flotila a pozemská loď je přinucena k útěku, vysílá Pralitzův tester změn zrádné sextadimové impulzy. Místo aby se stáhnul z Gruelfinu a nechal tak Ovarona na holičkách, nařídí Rhodan proti vůli posádky vyložit pro návrat do Mléčné dráhy nepostradatelné agregáty sextadimového pohonu. Stroje okamžitě beze stopy zmizí.

Nakonec přijme Ovaron radiogram v ganjaském tajném kódu, v němž je vyzván k cestě na planetu první lásky. Podle Ganjových instrukcí letí MARCO POLO k bývalému ganjaskému opěrnému světu Lohkrath (úder blesku), druhé planetě žlutého slunce Feynčest, na němž se kdysi Ovaron v několika málo týdnech po uvedení do své funkce Ganja zamiloval do dívky Na'Neila. Pozemšťané tento svět pojmenují First Love. Po přistání se náhle objeví čtyři Pralitzovy testery, a z kopule, která vyjede ze země, vyjde starý muž, který zinscenoval všechny dosavadní zkoušky.

Jelikož vysvětlí, že byl při vyložení testerů přesvědčen o tom, že je později získá zpět, splní Rhodan čtvrtou zkoušku. V páté zkoušce se Stařec zeptá Rhodana, jakou roli hrál při odhození testerů požadavek na pomoc Ganjovi a zmizelým Ganjasům. Pozemšťan absolvuje také tuto zkoušku s úspěchem, když poukáže na to, že MARCO POLO nezůstal v Gruelfinu jen kvůli Ganjovi, ale především kvůli plánované takerské invazi do Mléčná dráha. Rhodan intuitivně vycítil, že je tetován spřátelenou mocí. Stařec se posléze stáhne do své kopule.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál