Naatové

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Naat
Známé obydlené planety:
Naat, Naator, Naatsdraan

Naatové jsou obyvatelé planety Naat, páté planety soustavy Arkon.

Naatové nemají nosy a jsou tři metry vysocí. Jejich tělo stojí na krátkých sloupovitých nohách. Mají dlouhé ruce, velkou, kulovou hlavu bez vlasů. Nápadné jsou tři velké oči a velká oválná ústa se slabými rty. Jejich kůže je černá a je velice tuhá.

Protože životní podmínky Naatů obsahují vysokou gravitaci přes 2.8 gravů, velké teplotní výkyvy a vichřice přes 400 km/h, jsou velice houževnatí a v celé galaxii oblíbeni jako žoldáci. Jako obyvatelé suché planety mají velice nízkou spotřebu tekutin a kromě toho velice velké močové měchýře, proto jim stačí močit jen jednou za pár týdnů.

Kvůli své masivní stavbě těla a jednotvárnému způsobu pohybu je pyšní Arkonidané považují za duševně méněcenné. Stejný dojem získal Terranci během prvního setkání – nepovažovali duševní kapacitu Naatů za příliš rozvinutou. Vyvolalo to převážně setkání s Naaty, kteří ochotně poslouchali nařízení degenerovaných Arkonidanů. Ve skutečnosti mají rychlé reakce a dobré instinkty – což lehce podrážditelné, ale extrémně loajální bytosti předurčuje ke službě v tělesné stráži.

Historie

Arkonidané objevili Naaty krátce po kolonizaci soustavy. Od té doby jim slouží jako věrní vojáci a pracovní síla.

Během vlády Regenta po roce 1976 sloužili jako velitelé na palubách robotských lodí, protože v tu dobu existovalo už jen několik aktivních Arkonidanů.

V roce 2043 se Naatové pokusili o povstání kvůli stupňujícímu se rekrutování do flotily. Povstání bylo krvavě potlačeno. Naatové se ale přestali nasazovat na kosmické lodě. Regent se musel porozhlédnout po jiných zdrojích pro posádky lodí, používal koloniální Arkonidany, jako Zaliťany, nebo cizí národy jako byli Topsiderové.

V roce 1303 NGL patří 250 Naaty obydlených světů k Naatské federaci s hlavním světem Naatsdraan. Naatská federace je samostatná hvězdná říše, patří ale do oblasti vlivu Křišťálového impéria. Naatská federace se v roce 1344 NGL zúčastnila budovatelské konference národů na Zemi.

Známí Naatové

  • Baraguul – žoldnéř v roce 5772 před Kristem
  • Bobuk – v roce 5772 před Kristem ve službě Khasurnu Merritů
  • Dordol – žoldnéř v roce 5772 před Kristem
  • Kersanuul – vysoce inteligentní Naat ve službě Merritů
  • Maarfon – žoldnéř v roce 5772 před Kristem
Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál