Naat

Astronomická data:
Soustava:Arkon
Další jména:Arkon V
Počet měsíc:26
Vzdálenost od hvězdy:845 mil. km
Doba oběhu:662.92 dní
Doba rotace:92 h
Průměr:127‘000 km
Gravitace:2.8 g
Měsíce planety:
Naator
Obyvatelé planety:
Naatové

Plynný obr Naat je pátou planetou soustavy Arkon a domovem Naatů. Má celkem 26 měsíců, přičemž 11. Naator je s průměrem 11‘789 km největší. Arkon V obíhá kolem slunce ve vzdálenosti 845 milionů kilometrů. Na první pohled životu nepřátelský plynný obr je kyslíkový svět s tenkou křemičitou zemskou kůrou. Gravitace na Naatu je 2.8 gravů. Průměrná hustota planety je asi 1.547 g/cm3, planeta je přibližně 277x hmotnější než Země.

Při vytváření planety se plynný obr zřejmě srazil s menší, pevnou planetou, která se rozpadla na malé fragmenty, které dopadly na plynnou planetu a vytvořili tenkou kůru, která plave na plynu.

Pro lidský život je povrch vhodný jen málo. Atmosféra je dýchatelná, panuje zde ale velice nízký tlak vzduchu. Větry dosahují často síly orkánu a v nárazech překonávají 400 km/h. Na noční straně může klesnout teplota během krátké doby až na -80°C.

V roce 2047 žilo na Naatu, Naatoru a dalších měsících asi devět miliard Naatů. Centrální město se jmenuje Naatral, obrovský obchodní kosmodrom Theter.

Historie

Planeta Naat byla Arkonidany prozkoumána krátce po osídlení Arkonu III. Od té doby jim Naat slouží jako jeden z hlavních světů k obraně Arkonu.

Naatové tvoří důležitou složku arkonidských ozbrojených sil, převážně jako pěchota. Imperátor je chráněn naatskou gardou.

Arkon V a jeho měsíce slouží jako pevnosti a kosmodromy pro část arkonidské flotily. Vedle planetárních děl a lodí je zde umístěno množství kosmických stanice obsazených Naaty. Měsíc Naator slouží jako výcvikové centrum a rekrutovací zařízení pro flotilu.

Během vlády Regenta sloužili Naatové také jako velitelé na palubě robotských lodí Arkonidské flotily.

V roce 1984 se Crest a Thora s Perry Rhodanem vydávají na palubě GANYMEDU zpět na Arkon. Lodě robotské flotily je donutí k přistání na Naatu na kosmodromu u Naatralu.

Dříve, než Regent stačí jejich loď integrovat do své flotily, podaří se jim pomocí fiktivního transmiteru proniknout na Arkon III, ukrást superbitevní loď VEAST'ARK a utéct.

V roce 2043 dojde k povstání Naatů, které je krvavě potlačeno. V důsledku toho dojde k vystěhování Naatů, kteří založili Naatskou federaci s hlavním světem Naatsdraan.

Atlan si jako imperátor Gonozal VIII osobně zajistil loajalitu Naatů pomocí rehabilitace odsouzených a rozšířením vnitřní autonomie.

V listopadu 1345 NGL má být Naat včleněn do chaotendru VULTAPHER. Je tomu ale zabráněno pomocí Carapolských strukturálních ohřívačů.

Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!